skip to Main Content

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Operaciona istraživanja

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Operaciona istraživanja

Pismeni dio ispita iz predmeta Operaciona istraživanja niko nije položio. Uvid u radove planiran je u četvrtak 13.07.2017. od 10:30 do 11:00 sati na FF.

Zenica, 11.07.2017.                                                                         

Predmetni profesor:
v. prof. dr. Fatih Destović

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top