skip to Main Content

Učešće studenata u projektima

Učešće Studenata U Projektima

U proteklim mjesecima, studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost su učestvovali u dva odvojena projekta za koje su danas dobili potvrde o učešću. Radi se o projektima ‘B, h, s – engleski glosar neologizama nastalih tokom pandemije korona virusa’ i ‘Promocija Odsjeka engleski jezik i književnost u saradnji sa studentima’. Svim učesnicima su uručene potvrde uz pohvale za uloženi trud i rad u realizaciji pomenutih projekata.

Back To Top