skip to Main Content

 

Termini konsultacija u 2017/2018. godine

 

 

Nastavnik/Saradnik Dan Satnica
doc.dr. Edina Rizvić-Eminović SRIJEDA 11:00 – 12:00
doc.dr. Nadira Aljović UTORAK 13:30 – 14:30
SRIJEDA 14:30 – 15:30
doc.dr. Adnan Bujak SRIJEDA 11:00 – 12:00
doc.dr. Ksenija Kondali PETAK 14:00 – 15:00
doc.dr. Ifeta Čirić-Fazlija PETAK 10:00 – 11:00

 

viši asist. Melisa Bureković

UTORAK 9:00 – 10:00
SRIJEDA 9:00 – 10:00
viši asist. Majda Nizamić PETAK 16:00 – 17:00
asist. Goran Grubešić ČETVRTAK 10:00 – 11:00
asist. Henrijeta Pašagić SRIJEDA 14:00 – 15:00

 

Osim navedenih termina studenti u dogovoru s nastavnicima i saradnicima putem e-maila mogu zakazati i druge termine konsultacija.

Back To Top