skip to Main Content

RASPORED ISPITA PO PREDMETIMA za akademsku 2020/2021.godinu

TERMINI ISPITA IZ PRVE GODINE u akademskoj 2020/2021. godini

Predmetjunsko-julski ispitni rokseptembarski rok
I terminII terminI terminII termin
DatSatDatSatDatSatDatSat
Pregled engleske gramatike 122.6.10:006.7.10:001.9.10:0015.910:00
Fonetika i fonologija engleskog jezika 123.6.10:007.7.10:002.9.10:0016.9.10:00
Savremeni EJ 124.6.10:008.7.10:003.9.10:0017.9.10:00
Uvod u lingvistički studij EJ25.6.10:009.7.10:007.9.10:0021.9.10:00
Britanska kultura i civilizacija 28.6.10:0012.7.10:008.910:0022.9.10:00
BHS 121.6.12:005.7.12:006.9.12:0020.9.12:00
Pregled engleske gramatike 2 22.6.10:006.7.10:001.9.10:0015.910:00
Fonetika i fonologija engleskog jezika 223.6.10:007.7.10:002.9.10:0016.9.10:00
Savremeni EJ 224.6.10:008.7.10:003.9.10:0017.9.10:00
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća29.6.12:0013.7.10:004.9.11:0018.9.11:00
Pedagogija23.6.12:007.7.12:001.9.12:0015.9.12:00
BHS 230.6.12:0014.7.12:0015.9.12:0029.9.12:00

TERMINI ISPITA IZ DRUGE GODINE u akademskoj 2020/2021. godini

Predmetjunsko-julski ispitni rokseptembarski rok
I terminII terminI terminII termin
DatSatDatSatDatSatDatSat
Uvod u morfosintaksu21.6.10:005.7.10:006.9.10:0020.9.10:00
Savremeni EJ 322.6.10:006.7.10:001.9.10:0015.910:00
Akademska pismenost 123.6.12:007.7.12:002.9.12:0016.9.12:00
Engleski frazni glagoli24.6.10:008.7.10:003.9.10:0017.9.10:00
Engleska književnost romantizma25.6.10:009.7.10:007.9.10:0021.9.10:00
Psihologija odgoja i obrazovanja28.6.10:0012.7.10:008.910:0022.9.10:00
Nefinitne strukture 21.6.10:005.7.10:006.9.10:0020.9.10:00
Savremeni EJ 422.6.10:006.7.10:001.9.10:0015.910:00
Američka kultura i civilizacija29.6.10:0013.7.10:0010.9.10:0024.9.10:00
Glotodidaktika za strane jezike30.6.12:0014.7.12:0015.9.12:0029.9.12:00
Didaktika1.7.10:0015.7.10:0016.9.10:0030.9.12:00
Izborni predmet (Njemački jezik ili Turski jezik28.06.9h12.07.9h13.09.9h27.09.9h

TERMINI ISPITA IZ TREĆE GODINE u akademskoj 2020/2021. godini

Predmetjunsko-julski ispitni rokseptembarski rok
I terminII terminI terminII termin
DatSatDatSatDatSatDatSat
Uvod u sintaksičku analizu22.6.12:006.7.12:001.9.12:0015.912:00
Savremeni EJ 5 24.6.12:008.7.12:003.9.12:0017.9.12:00
Američka književnost do kraja 19. st.25.6.10:009.7.10:007.9.10:0021.9.10:00
Književnost viktorijanskog doba28.6.10:0012.7.10:008.910:0022.9.10:00
Glotodidaktika za angliste 30.6.12:0014.7.12:0015.9.12:0029.9.12:00
Osnove engleskog jezika struke23.6.12:007.7.12:002.9.12:0016.9.12:00
Demokratija i ljudska prava1.7. 10:00 15.7.10:0016.9.10:0030.9.10:00
Sintaksa složene rečenice 22.6.12:006.7.12:001.9.12:0015.912:00
Savremeni EJ 624.6.12:008.7.12:003.9.12:0017.9.12:00
Metodika nastave EJ u predškolskoj i ranoj školskoj dobi1.7.10:00 15.7.10:0016.9.10:0030.9.10:00
Pismene vježbe 221.6.10:005.7.10:006.9.10:0020.9.10:00
Američka književnost 20. stoljeća29.6.10:0013.7.10:0010.9.10:0024.9.10:00
Engleski frazni glagoli24.6.10:008.7.10:003.9.10:0017.9.10:00

TERMINI ISPITA IZ ČETVRTE GODINE u akademskoj 2020/2021. godini

Predmetjunsko-julski ispitni rokseptembarski rok
I terminII terminI terminII termin
DatSatDatSatDatSatDatSat
Generativna lingvistika 1 21.6.10:005.7.10:006.9.10:0020.9.10:00
Kontrastivna analiza23.6.12:007.7.12:002.9.12:0016.9.12:00
Savremeni EJ 724.6.12:008.7.12:003.9.12:0017.9.12:00
Šekspirova drama29.6.10:0013.7.10:004.9.11:0018.9.11:00
Metodika nastave EJ u osnovnim i srednjim školama 22.6.12:006.7.12:001.9.12:0015.912:00
Engleski pravni registar25.6.10:009.7.10:007.9.10:0021.9.10:00
Generativna lingvistika 2 21.6.10:005.7.10:006.9.10:0020.9.10:00
Kontrastivna gramatika engleskog i BHS jezik 23.6.12:007.7.12:002.9.12:0016.9.12:00
Savremeni EJ 8 24.6.12:008.7.12:003.9.12:0017.9.12:00
Britanska književnost 20. stoljeća29.6.12:0013.7.12:0010.9.12:0024.9.12:00
Nastavnička praksa22.6.12:006.7.12:001.9.12:0015.912:00
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije30.6.15:0014.7.15:0015.9.15:0029.9.15:00

RASPORED ISPITA NA II CIKLUSU STUDIJA – NASTAVNIČKI SMJER za junsko-julski rok akademske 2020/2021. godine

Back To Top