skip to Main Content

II ciklus - ispitni termini

PredmetNastavnikI terminII terminSat
Integracija jezika i strukev.prof.dr. Aida Tarabar2022-06-212022-07-0510.00
Kompjuterski podržana i interaktivna nastava engleskog jezikav.prof.dr Adnan Bujak2022-06-20 2022-07-0410.00
Gramatika u kontekstuv.prof.dr. Izela Habul-Šabanović2022-06-22 2022-07-0610.00
Back To Top