skip to Main Content

RASPORED ISPITA PO PREDMETIMA za akademsku 2019/2020.godinu

TERMINI ISPITA IZ PRVE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

Predmetseptembarski rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Pregled engleske gramatike 17.9.10:0023.9.10:00
Fonetika i fonologija  engleskog jezika 19.9.10:0024.9.10:00
Uvod u lingvistički studij EJ10.9.10:0028.9.10:00
Savremeni EJ 115.9.10:0030.9.10:00
Engleska književnost do vladavine Tudora11. 9.10:0025. 910:00
Britanska kultura i civilizacija do 1500.  (NPP 2015/16.)8. 9. 10:0022. 9.10:00
Britanska kultura i civilizacija (NPP 2019/20.)8. 9. 10:0022. 9.10:00
BHS10.9.12:0028.9.12:00
Pregled engleske gramatike 2 7.9.10:0023.9.10:00
Fonetika i fonologija  engleskog jezika 214.9.10:0029.9.10:00
Savremeni EJ 215.9.10:0030.9.10:00
Britanska kultura i civilizacija od 1500. godine do danas (NPP 2015/16.)8. 9.10:0022. 9.10:00
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća (NPP 2015/16.)12. 9.11:0025. 9. 11:30
Engleska književnost do kraja 17. Stoljeća (NPP 2019/20.)12. 9. 11:0025. 9. 11:30
Pedagogija2.9.10:0016.9.10:00

PredmetOktobarski ispitni rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Pregled engleske gramatike 1 5.10.10:0019.10.10:00
Fonetika i fonologija engleskog jezika 1
(Fonetika i fonologija engleskog jezika po NPP-u 2015/16)
6.10.10:0019.10.10:00
Uvod u lingvistički studij EJ8.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 1 7.10.10:0019.10.10:00
Engleska književnost do vladavine Tudora8.10.10:0019.10.10:00
Britanska kultura i civilizacija do 1500. (NPP 2015/16.)10.10.10:0019.10.10:00
Britanska kultura i civilizacija (NPP 2019/20.)10.10.10:0019.10.10:00
BHS 113.10.10:0019.10.10:00
Pregled engleske gramatike 2 5.10.10:0019.10.10:00
Fonetika i fonologija engleskog jezika 26.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 27.10.10:0019.10.10:00
Britanska kultura i civilizacija od 1500. godine do danas (NPP 2015/16.)10.10.10:0019.10.10:00
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća (NPP 2015/16.)8.10.10:0019.10.10:00
Engleska književnost do kraja 17. Stoljeća (NPP 2019/20.)8.10.10:0019.10.10:00
BHS 213.10.10:0019.10.10:00
Pedagogija12.10.10:0019.10.10:00

TERMINI ISPITA IZ DRUGE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

Predmetseptembarski rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Uvod u morfosintaksu15.9.12:0030.9.12:00
Savremeni EJ 39.9.12:0024.9.12:00
Američka kultura i civilizacija8. 9. 10:0022. 9. 10:00
Engleski roman 18. i 10. vijekaTBATBATBATBA
Psihologija odgoja i obrazovanja7.9.10:0021.9.10:00
Nefinitne strukture 15.9.12:0030.9.12:00
Savremeni EJ 49.9.12:0024.9.12:00
Poezija engleskog romantizma11. 9. 10:0025. 9. 10:00
Pismene vježbe 114.9.12:0029.9.12:00
Didaktika2.9. 10:0016.9.  10:00
Njemacki jezik16.9.11,001.10.11,00

PredmetOktobarski ispitni rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Uvod u morfosintaksu5.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 36.10.10:0019.10.10:00
Američka kultura i civilizacija10.10.10:0019.10.10:00
Engleski roman 18. i 10. vijeka8.10.10:0019.10.10:00
Psihologija odgoja i obrazovanja12.10.10:0019.10.10:00
Nefinitne strukture 5.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 46.10.10:0019.10.10:00
Poezija engleskog romantizma8.10.12:0019.10.10:00
Pismene vježbe 113.10.10:0019.10.10:00
Didaktika14.10.10:0019.10.10:00
Njemacki jezik15.10.10:0019.10.10:00

TERMINI ISPITA IZ TREĆE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

Predmetseptembarski rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Uvod u sintaksičku analizu10.9.10:0028.9.10:00
Savremeni EJ 5 9. 9.12:0024. 9.12:00
Američka književnost do kraja 19. st.8. 9. 10:0022. 9. 10:00
Književnost viktorijanskog dobaTBATBATBATBA
Glotodidaktika za angliste (NPP 2015)TBATBATBATBA
Osnove engleskog jezika struke7.9.11:0021.9.11:00
Demokratija i ljudska pravaTBATBATBATBA
Sintaksa proste i složene rečenice (NPP 2010)10.9.10:0028.9.10:00
Sintaksa složene rečenice (NPP 2015)10.9.10:0028.9.10:00
Savremeni EJ 69. 9.12:0024. 9.12:00
Metodika nastave u osnovnim i srednjim školama (NPP 2010)3.9.11:0017.9.11:00
Metodika nastave EJ u predškolskoj i ranoj školskoj dobi11.9.10:0025.9.10:00
Pismene vježbe 214.9.12:0029.9.12:00
Američka književnost 20. stoljeća8. 9. 10:0022. 9. 10:00
Izborni predmet: Engleski frazni glagoli11.9.10:0025.9.10:00

PredmetOktobarski ispitni rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Uvod u sintaksičku analizu7.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 5 12.10.10:0019.10.10:00
Američka književnost do kraja 19. st.10.10.10:0019.10.10:00
Književnost viktorijanskog doba8.10.10:0019.10.10:00
Glotodidaktika za angliste 9.10.10:0019.10.10:00
Osnove engleskog jezika struke5.10.10:0019.10.10:00
Demokratija i ljudska prava12.10.10:0019.10.10:00
Sintaksa složene rečenice 7.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 66.10.10:0019.10.10:00
Metodika nastave EJ u predškolskoj i ranoj školskoj dobi9.10.10:0019.10.10:00
Pismene vježbe 25.10.10:0019.10.10:00
Američka književnost 20. stoljeća10.10.10:0019.10.10:00
Izborni predmet: Engleski frazni glagoli12.10.10:0019.10.10:00

TERMINI ISPITA IZ ČETVRTE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

Predmetseptembarski rok
I terminII termin
DatSatDatSat
Fonologija i morfologija u generativnoj gramatici
 (NPP 2010)
7.9.10:0023.9.10:00
Generativna lingvistika 1 (NNP 2015)7.9.10:0023.9.10:00
Kontrastivna analiza9.9.10:0024.9.10:00
Savremeni EJ 714. 9.12:0029. 9.12:00
Šekspirova drama11. 9.10:0025. 9. 10:00
Metodika nastave EJ u osnovnim i srednjim školama (NPP 2015)3.9.11:0017.911:00
Engleski pravni registar10.9.12:0028.9.12:00
Sintaksa i semantika u generativnoj gramatici  (NPP 2010)7.9.10:0023.9.10:00
Generativna lingvistika 2 (NPP 2015)7.9.10:0023.9.10:00
Kontrastivna gramatika engleskog i bosanskog  j. 15.9.11:0030.9.11:00
Savremeni EJ 8 14. 9.12:0029. 9.12:00
Britanska književnost 20.stoljeća8. 9. 10:0022. 9. 10:00
Nastavnička praksa3.9.11:0017.9.11:00
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije10.9.15:0026.9.15:00

 Oktobarski ispitni rok
PredmetI terminII termin
DatSatDatSat
Generativna lingvistika 1 7.10.10:0019.10.10:00
Kontrastivna analiza5.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 76.10.10:0019.10.10:00
Šekspirova drama8.10.12:0019.10.10:00
Metodika nastave EJ u osnovnim i srednjim školama 8.10.10:0019.10.10:00
Engleski pravni registar13-Oct10:0019.10.10:00
Generativna lingvistika 2 7.10.10:0019.10.10:00
Kontrastivna gramatika engleskog i bosanskog j. 5.10.10:0019.10.10:00
Savremeni EJ 8 6.10.10:0019.10.10:00
Britanska književnost 20.stoljeća10-Oct10:0019.10.10:00
Nastavnička praksa8.10.10:0019.10.10:00
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije14-Oct10:0019.10.10:00

Napomene:

  • Nastava u zimskom semestru traje do 1.2020. godine.
  • Ispiti u jan-feb roku se mogu zakazivati od 1.2020. godine (I termin), te od 10.02.2020. (II termin).
  • Nastava u ljetnjem semestru počinje 2.2020. godine, a završava se 5.6.2020. godine
  • Ispiti u jun-jul roku se mogu zakazivati od 6.2020. godine (I termin), te 29.06.2020. (II termin)
  • Ispiti u septembarskom roku se mogu zakazivati od 9.2020. godine (I termin), te od 22.09.2020. (II termin).
Back To Top