skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

RASPORED ČASOVA (LJETNI SEMESTAR AK. 2015/2016. GODINE)

PRVA GODINA

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
12:30-14:00
Fonetika i fonologija  engleskog jezika
viši asist. mr. Feđa Imamović
(V2-G1)
(kabinet 2)
08:00-10:15
Pregled engleske gramatike 2
doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović
(P2)
(fonetski kabinet)
08:00-09:30
Fonetika i fonologija
 engleskog jezika
doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović
(P2)
(kabinet 1)
10:30-12:00
Pregled engleske gramatike 2
viši asist. mr.sc. Amna Čeljo
(V2 – G2)
(kabinet 1)
10:30-12:00
Savremeni engl. jezik 1
viši asist. mr. sc. Melisa Bureković
(V4 – G1)
(kabinet 2)
8:30-10:00
  Britanska kultura i civilizacija od  1500. god. do danasasist. Majda Nizamić(V4-G1)(kabinet 1)
14:00-15:30
Fonetika i fonologija
 engleskog jezika
viši asist. mr. Feđa Imamović
(V2-G2)
(kabinet 2)
10:30-12:00
Savremeni engl. jezik 2
viši asist. mr. sc. Melisa Bureković
(V4 – G1)
(kabinet 2)
09:30-11:00
Savremeni engleski jezik 2
doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović
(P2)
(kabinet 1)
12:00-13:30
Pregled engleske gramatike 2
viši asist. mr. sc. Amna Čeljo
(V2 –G1)
(kabinet 1)
12:00-13:30
Savremeni engl. jezik 1
viši asist. mr.sc. Melisa
Bureković
(V4 – G2)
(kabinet 2)
10:00-11:30
  Britanska kultura i civilizacija od  1500. god. do danasasist. Majda Nizamić(V4-G2)(kabinet 1)
15:30-17:00
Pedagogija
viši asist. mr. Amer Ćaro
(V2)
(kabinet 2)
12:00-13:30
Savremeni engl. jezik 2
viši asist. mr. sc. Melisa Bureković
(V4 – G2)
(kabinet 2)
  13:30-15:00
Engleska književnost do kraja 17.stoljeća
asist. Majda Nizamić
(V4-G1)
(kabinet 2)
11:30-12:15
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća
doc. dr. Ifeta Čirić-Fazlija
(P1)
(kabinet 2)
14:00-15:30
Pedagogija
prof.dr.Amel Alić
(P2)
(kabinet 1)
15:00-16:30
Engleska književnost do kraja 17.stoljeća
asist. Majda Nizamić
(V4-G2)
(kabinet 2)
13:15-14:00
  Britanska kultura i civilizacija od  1500. god. do danasdoc. dr. Ksenija Kondali
(P1)(fonetski kabinet)

 

DRUGA GODINA 

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
09:15-10:00
Didaktika
doc.dr. Nusreta Kepeš(P1)
(kabinet po dogovoru)
9:00-10:30
Savremeni engleski jezik 4
viši asist. mr.sc. Melisa Bureković
(V2)(kabinet 2)
11:00-13:15
Konverzacijske vježbe 2
viši asist.mr. Maja Hamzić
(V3)
(kabinet 2)
9:00-10:30
Savremeni engleski jezik 4
viši asist. mr.sc. Melisa Bureković
(V2)
(kabinet 2)
10:00-11:00
Informatika
doc. dr. Suad Sivić
(P1)
(kabinet po dogovoru)
10:00-11:30
Savremeni engleski jezik 4

doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
(P2)(kabinet 2)
10:30-12:00
Nefinitne fraze
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
(P2)(kabinet 1)
  12:00-15:00
Poezija engleskog romantizma
doc.dr. Faruk Bajraktarević
(P2)
(fonetski kabinet)
(svake druge sedmice)
11:30-13:00
Poezija engleskog romantizma
asist. Majda Nizamić
(V2)
(kabinet 1)
12:00-13:30
Didaktika
viši asist. mr. Amer Ćaro
(V2)
(kabinet po dogovoru)
13:15-14:45
Nefinitne fraze
viši asist. mr.sc. Amna Brdarević-Čeljo
(V2)(fonetski kabinet)
14:00-17:00
Informatika
asist. Dejan Milić
(V2) (kabinet 1)
(svake druge sedmice)
  15:00-16:30
Engleski frazni glagoli
doc.dr. Mirna Begagić
(P2)(fonetski kabinet) 
   

TREĆA GODINA

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
08:30-10:00
Metodika nastave engl. jez. u osnovnim i srednjim školama
doc. dr. Nebojša Vasić
(P2)
(kabinet 1)
8:00-10:00
Demokratija i ljudska prava
prof.dr.Faruk Kozić
(P2)
(kabinet 1)
09:30-11:00
Konverzacijske vježbe 3viši asist. mr. Maja Hamzić(V2)
(kabinet 2)
9:00-10:30
Savremeni engleski jezik 6
viši asist. mr.sc. Amna Brdarević-Čeljo
(V2)
(kabinet 1)
10:00-11:30
Praktični kolegij iz šekspirologije
doc.dr. Ifeta Čirić-Fazlija
(P2)
(kabinet 2)
11:30-13:00
Sintaksa proste i složene rečenice
doc. dr. Nadira Aljović
(P2)
(kabinet 1)
11:45-13:15
Savremeni engleski jezik 6viši asist. mr.sc. Amna Brdarević-Čeljo
(V2)
(fonetski kabinet)
11:00-12:30
Metodika nastave engl. jez. u osnovnim i srednjim školamaviši asist. mr. Ivana Vasiljević(V2)
(kabinet 1)
  11:30-13:00
Američka književnost 20. stoljeća
doc. dr. Ksenija Kondali
(P2)
(fonetski kabinet)
13:30-15:00
Sintaksa proste i složene rečenice
viši asist. mr.sc. Melisa Bureković
(V2)
(kabinet 2)
12:30-14:00
Savremeni engleski jezik 6viši asist. mr. Ivana Vasiljević(V2)
(kabinet 1)
  13:15-14:00
Američka književnost 20. stoljeća
asist. Majda Nizamić
(V1)
(kabinet 1)

ČETVRTA GODINA

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
8:00-8:45
Kontrastivna
gramatikaviši asist. mr. Feđa Imamović
(V1)
(kabinet 1)
12:15-13:45
Kontrastivna gramatika
doc. dr. Nadira Aljović
(P2)
(kabinet 1)
10:00-10:45
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije
prof.dr. Damir Kukić
(P1)
(kabinet po dogovoru)
10:00-11:30
Britanska književnost 20.stoljeća

doc. dr. Ksenija Kondali
(P2)(fonetski kabinet)
8:45-9:30
Sintaksa  
i semantika  u generativnoj gramaticiviši asist. mr. Feđa Imamović
(V2)
(kabinet 1)
10:45-11:30
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije
viši asist.mr.sc.Enes Prasko
(V1)
(kabinet po dogovoru)
12:15-13:45
Britanska književnost 20.stoljeća

viši asist. Ivana Vasiljević
(V2)
(kabinet 2)
9:30-12:30
Savremeni engleski jezik 8
viši asist. mr. Feđa Imamović
(V4)
(kabinet 1)
  13:30-15:00
Metodika: nastavna praksa

viši asist.mr. Maja Hamzić
(V2)
(kabinet 2)
13:30-15:00
Sintaksa  
i semantika  u generativnoj gramaticidoc. dr. Nadira Aljović
(P2)
(kabinet 2)
     

 

Back To Top