skip to Main Content

RASPORED ČASOVA

(LJETNI SEMESTAR AK. 2019/2020. GODINE)

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
12:00-14:15
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća
(V)
(kabinet 2)
08:00-09:30
Pregled engleske gramatike 2
(V)
(fonetski kabinet)
08:00-09:30
Savremeni engleski jezik 2
(V)
(kabinet 1)
08:30-09:15
Fonetika i fonologija engleskog jezika 2
(V)
(fonetski kabinet)
09:00-10:30
BHS 2
(V)
(kabinet 2)
09:30-11:00
Fonetika i fonologija engleskog jezika 2
(P)
(fonetski kabinet)
09:30-11:00
Pregled engleske gramatike 2 (P)(kabinet 1)
09:30-11:00
Savremeni engleski jezik 2
(P)
(kabinet 1)
12:30-14:00
Engleska književost do kraja 17. stoljeća
(P)
(kabinet 2)
13:00-15:00
Pedagogija
(P)
(kabinet 1)
11:00-12:30
Savremeni engleski jezik 2
(V)
(kabinet 2)
11:00-12:30
BHS 2
(P)
(kabinet 3)
16:00-17:30
Pedagogija
(V)
(kabinet 1)
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
08:30-10:00
Nefinitne strukture
(P)
(kabinet 1)
08:30-10:00
Savremeni engleski jezik 4
(P)
(kabinet 1)
08:00-09:00
Njemački jezik
(P)
(kabinet 1)
08:30-10:00
Didaktika
(P)
(na OTJK)
12:45-14:15
Nefinitne strukture
(V)
(kabinet 1)
10:00-11:30
Savremeni engleski jezik 4
(P)
(kabinet 2)
09:00-10:30
Njemački jezik
(V)
(učionica na prizemlju)
11:00-12:30
Poezija engleskog romantizma
(P)
(kabinet 2)
14:15-15:15
Poezija engleskog romantizma

(V)
(kabinet 2)
11:30-13:00
Savremeni engleski jezik 4
(v)
(kabinet 1)
15:45-17:15
Didaktika
(V)
(kabinet 2)
13:15-14:45
Pismene vježbe 1

(V)
(fonetski kabinet)
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00-12:00
Metodika nastave engleskog jezika u školskom i predškolskom uzrastu
(P)
(kabinet 2)
10:00-11:30
Savremeni engleski jezik 6
(P)
(kabinet 1)
9:30-11:00
Sintaksa složene rečenice
(V)
(fonetski kabinet)
14:15-15:15
Savremeni engleski jezik 6
(V)
(kabinet 1)
11:30-13:00
Savremeni engleski jezik 6
(V)
(kabinet 2)
11:00-12:30
Engleski frazni glagoli
(P)
(kabinet 1)
11:00-12:30
Sintaksa složene rečenice
(P)
(kabinet 1)
11:30-13:00
Američka književnost 20. stoljeća
(P)
(fonetski kabinet)
13:00-14:30
Američka književnost 20. stoljeća

(V)
(kabinet 2)
12:30-14:00
Metodika nastave engleskog jezika u ranom školskom i predškolskom uzrastu
(P)
(kabinet 2)
15:00-16:30
Pismene vježbe 2

(V)
(kabinet 2)
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00-12:00
Nastavnička praksa
(P)
(kabinet 2)
08:30-10:00
Savremeni  engleski jezik 8
(V)
(kabinet 2)
09:00-10:30
Kontrastivna gramatika
(P)
(kabinet 2)
9:00-10:30
Generativna lingvistika 2

(P)
(kabinet 2)
10:00-11:30
Britanska književnost 20. stoljeća

(P)
(fonetski kabinet)
10:00-11:30
Savremeni  engleski jezik 8
(P)
(kabinet 1)
11:30-13:00
Britanska književnost 20. stoljeća

(V)
(fonetski kabinet)
14:00-15:30
Nastavnička praksa
(V)
(kabinet 1)
11:15-12:45
Generativna lingvistika 2

(V)
(fonetski kabinet )
11:30-13:00
Testiranje i vrednovanje komunikacijskih kompetencija

(V)
(učionica po dogovoru)
14:00-15:30
Testiranje i vrednovanje komunikacijskih kompetencija
(P)
(učionica po dogovoru)
13:00-14:30
Savremeni engleski jezik 8
(V)
(fonetski kabinet)
14:30-16:00
Kontrastivna gramatika
(V)
(fonetski kabinet)
Back To Top