skip to Main Content

RASPORED ČASOVA

(ZIMSKI SEMESTAR AK. 2020/2021. GODINE)

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00 – 10:30
Pregled engleske gramatike II (P2)
doc. dr. Melisa Bureković
09:00 – 11:15 (online)
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća (V3)
as. Adisa Ahmetspahić
09:00 – 10:30
Pregled engleske gramatike II (V2)
v. as. Goran Grubešić
08:30 – 10:00 (online)
Bosanski, hrvatski, srpski jezik II (P2)
van. prof. dr. Amina Pehlić
10:45 – 11:30
Fonetika i fonologija engleskog jezika II (V1)
v. as. Goran Grubešić
10:15 – 11:45 (online)
Engleska književnost do kraja 17. stoljeća (P2)
van. prof. dr. Ifeta Čirić-Fazlija
12:05 – 13:35
Bosanski, hrvatski, srpski jezik II (V2)
v. as. Esmeralda Mustafić
11:45 – 14:45
Savremeni engleski jezik II (V4)
v. as. Đelaludina Šukalić
13:30 – 15:00 (online)
Pedagogija (P2)
prof. dr. Amel Alić
15:15 – 16:45 (online)
Fonetika i fonologija engleskog jezika II (P2)
doc. dr. Mersad Dervić
15:00 – 16:30 (online)
Savremeni engleski jezik II (P2)
doc. dr. Mersad Dervić
17:10 – 17:55 (online)
Pedagogija (V1)
as. Maida Dedić
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00 – 10:30
Nefinitne strukture (P2)
van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović
09:00 – 10:30
Nefinitne strukture (V2)
v. as. Goran Grubešić
09:00 – 10:30 (online)
Savremeni engleski jezik IV (V2)
v. as. Đelaludina Šukalić
09:40 – 11:10
Njemački jezik (P2)
doc. dr. Almina Lisičić-Hedžić
09:00 – 10:30 (online)
Američka kultura i civilizacija (P2)
van. prof. dr. Ksenija Kondali
10:45 – 12:15
Savremeni engleski jezik IV (P2)
van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović
10:45 – 12:15
Savremeni engleski jezik IV (V2)
v. as. Goran Grubešić
11:30 – 12:15
Didaktika (V1)
as. Tarik Hasanić
12:30 – 14:00
Glotodidaktika za strane jezike (V2)
v. as. Goran Grubešić
11:30 – 13:00 (online)
Američka kultura i civilizacija (V2)
as. Adisa Ahmetspahić
11:30 – 13:00 (online)
Glotodidaktika za strane jezike (P2)
van. prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić
14:00 – 15:30 (online)
Didaktika (P2)
doc. dr. Amer Ćaro
13:30 – 15:00 (online)
Njemački jezik (V2)
v. as. Lamija Ekinović
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00 – 10:30
Sintaksa složene rečenice (P2)doc. dr. Melisa Bureković
09:00 – 10:30 (online)
Pismene vježbe 2 (V2)
v. as. Đelaludina Šukalić
09:00 – 10:30
Savremeni engleski jezik VI (V2)
v. as. Goran Grubešić
09:00 – 11:15 (online)
Metodika nastave engleskog jezika u predškolskoj i ranoj školskoj dobi (P3)
van. prof. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić
10:45 – 12:15
Engleski frazni glagoli (P1+V1)
doc. dr. Melisa Bureković
10:30 - 12:00 (online)
Američka književnost 20. stoljeća (P2)
van. prof. dr. Ksenija Kondali
10:45 – 12:15
Sintaksa složene rečenice (V2)
v. as. Goran Grubešić
11:30 – 13:00 (online)
Američka književnost 20. stoljeća (P2)
as. Adisa Ahmetspahić
12:30 – 14:00
Savremeni engleski jezik VI (V2)
v. as. Đelaludina Šukalić
12:30 – 14:00
Metodika nastave engleskog jezika u predškolskoj i ranoj školskoj dobi (V2)
v. as. Goran Grubešić
17:00 – 18:30 (online)
Savremeni engleski jezik VI (P2)
doc. dr. Mersad Dervić
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00 – 10:30
Generativna lingvistika II (P2)
van. prof. dr. Adnan Bujak
09:00 – 10:30
Kontrastivna gramatika engleskog i bhs jezika (P2)
van. prof. dr. Adnan Bujak
09:00 – 10:30 (online)
Britanska književnost 20. stoljeća (V2)
as. Adisa Ahmetspahić
10:45 – 12:15
Nastavnička praksa (P2)
van. prof. dr. Adnan Bujak
10:45 – 12:15
Kontrastivna gramatika engleskog i bhs jezika (V2)
v. as. Đelaludina Šukalić
10:30 – 11:15
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije (V1)
v. as. Alen Šabanović
10:45 – 12:15 (online)
Britanska književnost 20. stoljeća (P2)
van. prof. dr. Ksenija Kondali
12:30 – 15:30
Savremeni engleski jezik VIII (V4)
v. as. Đelaludina Šukalić
11:45 – 13:15
Generativna lingvistika II (V2)
v. as. Goran Grubešić
14:00 – 15:30
Nastavnička praksa (V2)
stručnjaci iz prakse
Meliha Mutapčić
Dženis Imširović
14:00 – 14:45 (online)
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije (P1)
van. prof. dr. Seid Masnica
15:30 – 17:00 (online)
Savremeni engleski jezik VIII (P2)
doc. dr. Mersad Dervić
Back To Top