skip to Main Content

RASPORED ČASOVA

(ZIMSKI SEMESTAR AK. 2020/2021. GODINE)

PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
09:00-10:30
Pregled engleske gramatike 1
(P)
doc.dr. Melisa Bureković
9:00-10:30
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
9:00-10:30
BHS jezik
(V)
viši asist. Esmeralda Mustafič
9:45-10:30
Fonetika i fonologija engleskog jezika 1
(V)
viši asist. Goran Grubešić
ON-LINE NASTAVA
7:30-9:00
BHS jezik
(P)
doc.dr. Amina Pehlić
10:40-12:10
Fonetika i fonologija engleskog jezika 1
(P)
doc.dr. Melisa Bureković
11:15-12:45
Savremeni engleski jezik 1
(V)
asist. Rumejsa Ribo
10:40-12:10
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
(V)
viši asist. Goran Grubešić
ON-LINE NASTAVA
9:00-10:30
Britanska kultura i civilizacija
(P)
van.prof. Ksenija Kondali
12:20-13:50
Savremeni engleski jezik 1
(P)
doc.dr. Melisa Bureković
12:55-14:25
Savremeni engleski jezik 1
(V)
viši asist. Đelaludina Šukalić
12:20-13:50
Pregled engleske gramatike 1
(V)
viši asist. Goran Grubešić
ON-LINE NASTAVA 15:00-17:35
Britanska kultura i civilizacija
(V)
asist. Adisa Ahmetspahić
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
9:00-10:30
Uvod u morfosintaksu
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
9:00-10:30
Engleski frazni glagoli
(P)
doc.dr. Melisa Bureković
9:00-10:30
Savremeni engleski jezik 3
(V)
viši asist. Đelaludina Šukalić
ON-LINE NASTAVA
9:30-11:00
Engleska književnost romantizma
(P)
prof.dr. Aida Džiho-Šator
10:40-12:10
Savremeni engleski jezik 3
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
11:00-12:30
Psihologija odgoja i obrazovanja
(P)
prof.dr. Dženan Skelić
10:40-12:10
Akademska pismenost 1
(V)
viši asist. Đelaludina Šukalić
ON-LINE NASTAVA
11:10-12:40
Engleska književnost romantizma
(V)
asist. Adisa Ahmetspahić
12:20-13:50
Akademska pismenost 1
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
12:50-14:20
Uvod u morfosintaksu
(V)
asist. Rumejsa Ribo
12:20-13:50
Engleski frazni glagoli
(V)
viši asist. Goran Grubešić
14:00-15:30
Savremeni engleski jezik 3
(V)
viši asist. Goran Grubešić
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
9:00-10:30
Savremeni engleski jezik 5
(V)
viši asist. Đelaludina Šukalić
9:00-10:30
Demokratija i ljudska prava
(P)
prof.dr. Faruk Kozić
ON-LINE NASTAVA
9:00-10:30
Američka književnost do kraja 19. stoljeća
(V)
asist. Adisa Ahmetspahić
ON-LINE NASTAVA
9:00-10:30
Američka književnost do kraja 19. stoljeća
(P)
van.prof. Ksenija Kondali
ON-LINE NASTAVA
9:00-10:30
Osnove engleskog jezika struke
(P)
van.prof. Larisa Kasumagić-Kafedžić
10:40-12:10
Uvod u sintaksičku analizu
(V)
viši asist. Goran Grubešić
10:40-12:10
Uvod u sintaksičku analizu
(P)
doc.dr. Melisa Bureković
ON-LINE NASTAVA
10:40-12:10
Književnost viktorijanskog doba
(V)
asist. Adisa Ahmetspahić
ON-LINE NASTAVA
10:40-12:10
Glotodidaktika za angliste
(P)
van.prof. Larisa Kasumagić-Kafedžić
12:20-13:50
Savremeni engleski jezik 5
(V)
asist. Rumejsa Ribo
12:20-13:50
Savremeni engleski jezik 5
(P)
doc.dr. Melisa Bureković
ON-LINE NASTAVA
14:00-15:30
Književnost viktorijanskog doba
(P)
prof.dr. Aida Džiho-Šator
PONEDJELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAK
9:00-10:30
Generativna lingvistika I
(P)
van.prof. Adnan Bujak
8:30-10:00
Metodika nastave engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama
(V)
asist. Rumejsa Ribo
9:00-10:30
Kontrastivna analiza
(V)
viši asist. Goran Grubešić
ON-LINE NASTAVA
9:00-10:30
Šekspirova drama
(V)
asist. Adisa Ahmetspahić
ON-LINE NASTAVA
10:15-11:45
Šekspirova drama
(P)
van.prof. Ifeta Čirić-Fazlija
10:40-12:10
Metodika nastave engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama
(P)
van.prof. Adnan Bujak
10:30-12:00
Savremeni engleski jezik 7
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
10:40-12:10
Engleski pravni registar
(V)
viši asist. Goran Grubešić
12:20-13:50
Generativna lingvistika I
(V)
viši asist. Goran Grubešić
-svake druge sedmice-
12:10-13:40
Kontrastivna analiza
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
12:20-13:50
Savremeni engleski jezik 7
(V)
viši asist. Đelaludina Šukalić
13:50-14:35
Engleski pravni registar
(P)
van.prof. Edina Rizvić-Eminović
14:00-15:30
Savremeni engleski jezik 7
(V)
viši asist. Đelaludina Šukalić
Back To Top