skip to Main Content

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEKA KULTURALNE STUDIJE

I semestar

 

Šifra Predmet Sedmično Σ

Ukupno

(semestar)

Σ
    P V P+V P V  
  Uvod u kulturalne studije 2 2 4 30 30 60
  Osnove kulturne baštine 2 2 4 30 30 60
  Uvod u filozofiju    2 2 4 30 30 60
  Interkulturalna pedagogija 2 2 4 30 30 60
  Uvod u studije 1 0 1 15 0 15
  Tjelesna i zdravstvena kultura 2 1 3 30 15 45
  Strani jezik I 2 1 3 30 15 45
  Norma B/H/S jezika 2 2 4 30 30 60
  UKUPNO 15 12 27 225 180 405

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Uvod u kulturalne studije 1 1 0,5 0,5     1 1 5
  Osnove kulturne baštine 1 1 0,5       1 0,5 4
  Uvod u filozofiju 1 1 0,5       1 0,5 4
  Interkulturalna pedagogija 1 1 0,5       1 0,5 4
  Uvod u studije 0,5       0,5   1 1 3
  Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0,5     0,5   0,5 0,5 3
  Strani jezik I 1 0,5         0,5 1 3
  Norma B/H/S jezika 1 1 0,5       1 0,5 4
  UKUPNO 7,5 6 2,5 0,5 1   7 5,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

II semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ

Ukupno

(semestar)

Σ
    P V P+V P V  
  Uvod u kulturalnu povijest 2 2 2 30 30 60
  Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 2 2 2 30 30 60
  Sociologija kulture 2 2 2 30 30 60
  Muzeologija 3 2 5 45 30 75
  Komunikologija 2 0 2 30 0 30
  Kultura sporta 2 1 3 30 15 45
  Strani jezik II 2 1 3 30 15 45
  Kultura govora 2 2 4 30 30 60
  UKUPNO 17 12 29 255 180 435

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Uvod u kulturalnu povijest 1 1 0,5       1 0,5 4
  Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 1 1 0,5       1 0,5 4
  Sociologija kulture 1 1 0,5       1 0,5 4
  Muzeologija 1,5 1 0,5   0,5   1 0,5 5
  Komunikologija 1           0,5 0,5 2
  Kultura sporta 1 0,5     1,5   0,5 0,5 4
  Strani jezik II 1 0,5         0,5 1 3
  Kultura govora 1 1 0,5       0,5 1 4
  UKUPNO 8,5 6 2,5   2   6 5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa,Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

III semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
    P V P+V P V  
  Umjetnost i kultura 2 2 4 30 30 60
  Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka 2 2 4 30 30 60
  Kultura civilnog društva 3 2 5 45 30 75
  Medijska kultura 2 2 4 30 30 60
  Retorika i stilistika 2 2 4 30 30 60
  Kultura i moderno doba 2 2 4 30 30 60
  Strani jezik III 2 1 3 30 15 45
  UKUPNO 15 13 28 225 195 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Umjetnost i kultura 1 1 0,5   0,5   1 1 5
  Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka 1 1 0,5   0,5      1 1 5
  Kultura civilnog društva 1,5 1 0,5   0,5   1 0,5 5
  Medijska kultura 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Retorika i stilistika 1 1 0,5       0,5 1 4
  Kultura i moderno doba 1 1 0,5       1 0,5 4
  Strani jezik III 1 0,5         0,5 1 3
  UKUPNO 7,5 6,5 3   2   5,5 5,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

IV semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
    P V P+V P V  
  Filozofija i kultura 3 1 4 45 15 60
  Mediji i globalizacija 2 2 4 30 30 60
  Muzika i kulturni kontekst 2 2 4 30 30 60
  Kultura i postmoderna 3 2 5 45 30 75
  Jezik, mišljenje i kultura 2 2 4 30 30 60
  Digitalna humanistika 2 2 4 30 30 60
  Strani jezik IV 2 1 3 30 15 45
  UKUPNO 16 12 28 240 180 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Filozofija i kultura 1,5 0,5 0,5 0,5     1 1 5
  Mediji i globalizacija 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Muzika i kulturni kontekst 1 1 1   0,5   1 0,5 5
  Kultura i postmoderna 1,5 1 0,5   0,5   1 0,5 5
  Jezik, mišljenje i kultura 1 1 0,5       0,5 1 4
  Digitalna humanistika 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Strani jezik IV 1 0,5     0,5   0,5 0,5 3
  UKUPNO 8 6 3,5 0,5 2,5   5 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

V semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
    P V P+V P V  
  Metodologija istraživanja u kulturi 2 2 4 30 30 60
  Uvod u kulturalne teorije 2 2 4 30 30 60
  Muzički izrazi-od tradicionalnog do savremenog 2 2 4 30 30 60
  Savremena kulturna produkcija 2 2 4 30 30 60
  Medijska pismenost 2 2 4 30 30 60
  Upravljanje kulturnom baštinom* 2 2 4 30 30 60
  Informacijsko ponašanje* 2 2 4 30 30 60
  UKUPNO 14 14 28 210 210 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Metodologija istraživanja u kulturi 1 1 0,5   0,5   1 1 5
  Uvod u kulturalne teorije 1 1 1       1 1 5
  Muzički izrazi-od tradicionalnog do savremenog 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Savremena kulturna produkcija 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Medijska pismenost 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Upravljanje kulturnom baštinom* 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Informacijsko ponašanje* 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  UKUPNO 7 7 4   3   4,5 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

VI semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
    P V P+V P V  
  Vizuelna kultura 2 2 4 30 30 60
  Kulturalna povijest BiH 3 1 4 45 15 60
  Povijest umjetnosti 2 2 4 30 30 60
  Kulturna baština u BiH 2 2 4 30 30 60
  Savremene kulturalne teorije 2 2 4 30 30 60
  Rod i kultura* 2 2 4 30 30 60
  Kulturna antropologija* 3 1 4 45 15 60
  UKUPNO 16 12 28 240 180 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Vizuelna kultura 1 1 0,5   0,5   1 1 5
  Kulturalna povijest BiH 1.5 1 0,5       0,5 0,5 4
  Povijest umjetnosti 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Kulturna baština u BiH 1 1 0,5   0,5   1 1 5
  Savremene kulturalne teorije 1 1 0,5       1 0,5 4
  Rod i kultura* 1 0,5 0,5   0,5   1 0,5 4
  Kulturna antropologija* 1,5 0,5 0,5       1 0,5 4
  UKUPNO 8 6 3,5   2   6 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

 

VII semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
    P V P+V P V  
  Kultura i identitet 2 2 4 30 30 60
  Kulturne industrije 2 2 4 30 30 60
  Odnosi s javnošću u kulturi 2 2 4 30 30 60
  Izvedbeno-scenska kultura 2 2 4 30 30 60
  Bibliotekarstvo 2 2 4 30 30 60
  Arhivistika* 3 1 4 45 15 60
  Popularna kultura* 2 2 4 30 30 60
  UKUPNO 15 13 28 225 195 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Kultura i identitet 1 1 0,5       1 0,5 4
  Kulturne industrije 1 1 0,5   0,5   1 1 5
  Odnosi s javnošću u kulturi 1 1 0,5   0,5      1 1 5
  Izvedbeno-scenska kultura 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Bibliotekarstvo 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Arhivistika* 1,5 0,5 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Popularna kultura* 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  UKUPNO 7,5 6,5 3,5   3   5 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

VIII semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
    P V P+V P V  
  Tekstualnost i narativnost 2 2 4 30 30 60
  Novi mediji 2 2 4 30 30 60
  Menadžment u kulturi 2 2 4 30 30 60
  Kulturni turizam 2 2 4 30 30 60
  Kulturna politika 2 2 4 30 30 60
  Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu* 2 2 4 30 30 60
  Kultura i religija* 2 2 4 30 30 60
  UKUPNO 14 14 28 210 210 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr   Priprema Σ
                PI UI  
  Tekstualnost i narativnost 1 1 0,5   0,5   1 1 5
  Novi mediji 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Menadžment u kulturi 1 1 0,5   1   1 0,5 5
  Kulturni turizam 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Kulturna politika 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu* 1 1 0,5   0,5   0,5 0,5 4
  Kultura i religija* 1 1 0,5       1 0,5 4
  UKUPNO 7 7 3,5   3,5   5 4 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

Back To Top