skip to Main Content

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEKA KULTURALNE STUDIJE

I semestar

 

Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno (semestar) Σ
P V P+V P V
Uvod u kulturalne studije 2 2 4 30 30 60
Osnove kulturne baštine 2 2 4 30 30 60
Uvod u filozofiju    2 2 4 30 30 60
Interkulturalna pedagogija 2 2 4 30 30 60
Uvod u studije 1 0 1 15 0 15
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 1 3 30 15 45
Strani jezik I 2 1 3 30 15 45
Norma B/H/S jezika 2 2 4 30 30 60
UKUPNO 15 12 27 225 180 405

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Uvod u kulturalne studije 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Osnove kulturne baštine 1 1 0,5 1 0,5 4
Uvod u filozofiju 1 1 0,5 1 0,5 4
Interkulturalna pedagogija 1 1 0,5 1 0,5 4
Uvod u studije 0,5 0,5 1 1 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3
Strani jezik I 1 0,5 0,5 1 3
Norma B/H/S jezika 1 1 0,5 1 0,5 4
UKUPNO 7,5 6 2,5 0,5 1 7 5,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

II semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ

Ukupno

(semestar)

Σ
P V P+V P V
Uvod u kulturalnu povijest 2 2 2 30 30 60
Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 2 2 2 30 30 60
Sociologija kulture 2 2 2 30 30 60
Muzeologija 3 2 5 45 30 75
Komunikologija 2 0 2 30 0 30
Kultura sporta 2 1 3 30 15 45
Strani jezik II 2 1 3 30 15 45
Kultura govora 2 2 4 30 30 60
UKUPNO 17 12 29 255 180 435

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Uvod u kulturalnu povijest 1 1 0,5 1 0,5 4
Opća psihologija sa psihologijom ličnosti 1 1 0,5 1 0,5 4
Sociologija kulture 1 1 0,5 1 0,5 4
Muzeologija 1,5 1 0,5 0,5 1 0,5 5
Komunikologija 1 0,5 0,5 2
Kultura sporta 1 0,5 1,5 0,5 0,5 4
Strani jezik II 1 0,5 0,5 1 3
Kultura govora 1 1 0,5 0,5 1 4
UKUPNO 8,5 6 2,5 2 6 5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa,Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

III semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
P V P+V P V
Umjetnost i kultura 2 2 4 30 30 60
Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka 2 2 4 30 30 60
Kultura civilnog društva 3 2 5 45 30 75
Medijska kultura 2 2 4 30 30 60
Retorika i stilistika 2 2 4 30 30 60
Kultura i moderno doba 2 2 4 30 30 60
Strani jezik III 2 1 3 30 15 45
UKUPNO 15 13 28 225 195 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Umjetnost i kultura 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka 1 1 0,5 0,5    1 1 5
Kultura civilnog društva 1,5 1 0,5 0,5 1 0,5 5
Medijska kultura 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Retorika i stilistika 1 1 0,5 0,5 1 4
Kultura i moderno doba 1 1 0,5 1 0,5 4
Strani jezik III 1 0,5 0,5 1 3
UKUPNO 7,5 6,5 3 2 5,5 5,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

IV semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
P V P+V P V
Filozofija i kultura 3 1 4 45 15 60
Mediji i globalizacija 2 2 4 30 30 60
Muzika i kulturni kontekst 2 2 4 30 30 60
Kultura i postmoderna 3 2 5 45 30 75
Jezik, mišljenje i kultura 2 2 4 30 30 60
Digitalna humanistika 2 2 4 30 30 60
Strani jezik IV 2 1 3 30 15 45
UKUPNO 16 12 28 240 180 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Filozofija i kultura 1,5 0,5 0,5 0,5 1 1 5
Mediji i globalizacija 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Muzika i kulturni kontekst 1 1 1 0,5 1 0,5 5
Kultura i postmoderna 1,5 1 0,5 0,5 1 0,5 5
Jezik, mišljenje i kultura 1 1 0,5 0,5 1 4
Digitalna humanistika 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Strani jezik IV 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3
UKUPNO 8 6 3,5 0,5 2,5 5 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

V semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
P V P+V P V
Metodologija istraživanja u kulturi 2 2 4 30 30 60
Uvod u kulturalne teorije 2 2 4 30 30 60
Muzički izrazi-od tradicionalnog do savremenog 2 2 4 30 30 60
Savremena kulturna produkcija 2 2 4 30 30 60
Medijska pismenost 2 2 4 30 30 60
Upravljanje kulturnom baštinom* 2 2 4 30 30 60
Informacijsko ponašanje* 2 2 4 30 30 60
UKUPNO 14 14 28 210 210 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Metodologija istraživanja u kulturi 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Uvod u kulturalne teorije 1 1 1 1 1 5
Muzički izrazi-od tradicionalnog do savremenog 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Savremena kulturna produkcija 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Medijska pismenost 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Upravljanje kulturnom baštinom* 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Informacijsko ponašanje* 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
UKUPNO 7 7 4 3 4,5 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

VI semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
P V P+V P V
Vizuelna kultura 2 2 4 30 30 60
Kulturalna povijest BiH 3 1 4 45 15 60
Povijest umjetnosti 2 2 4 30 30 60
Kulturna baština u BiH 2 2 4 30 30 60
Savremene kulturalne teorije 2 2 4 30 30 60
Rod i kultura* 2 2 4 30 30 60
Kulturna antropologija* 3 1 4 45 15 60
UKUPNO 16 12 28 240 180 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Vizuelna kultura 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Kulturalna povijest BiH 1.5 1 0,5 0,5 0,5 4
Povijest umjetnosti 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Kulturna baština u BiH 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Savremene kulturalne teorije 1 1 0,5 1 0,5 4
Rod i kultura* 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 4
Kulturna antropologija* 1,5 0,5 0,5 1 0,5 4
UKUPNO 8 6 3,5 2 6 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

 

VII semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
P V P+V P V
Kultura i identitet 2 2 4 30 30 60
Kulturne industrije 2 2 4 30 30 60
Odnosi s javnošću u kulturi 2 2 4 30 30 60
Izvedbeno-scenska kultura 2 2 4 30 30 60
Bibliotekarstvo 2 2 4 30 30 60
Arhivistika* 3 1 4 45 15 60
Popularna kultura* 2 2 4 30 30 60
UKUPNO 15 13 28 225 195 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Kultura i identitet 1 1 0,5 1 0,5 4
Kulturne industrije 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Odnosi s javnošću u kulturi 1 1 0,5 0,5    1 1 5
Izvedbeno-scenska kultura 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Bibliotekarstvo 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Arhivistika* 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Popularna kultura* 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
UKUPNO 7,5 6,5 3,5 3 5 4,5 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

VIII semestar
Šifra Predmet Sedmično Σ Ukupno Σ
P V P+V P V
Tekstualnost i narativnost 2 2 4 30 30 60
Novi mediji 2 2 4 30 30 60
Menadžment u kulturi 2 2 4 30 30 60
Kulturni turizam 2 2 4 30 30 60
Kulturna politika 2 2 4 30 30 60
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu* 2 2 4 30 30 60
Kultura i religija* 2 2 4 30 30 60
UKUPNO 14 14 28 210 210 420

 

ECTS KREDITI

Šifra Predmet P V S K Pr Priprema Σ
PI UI
Tekstualnost i narativnost 1 1 0,5 0,5 1 1 5
Novi mediji 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Menadžment u kulturi 1 1 0,5 1 1 0,5 5
Kulturni turizam 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Kulturna politika 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu* 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Kultura i religija* 1 1 0,5 1 0,5 4
UKUPNO 7 7 3,5 3,5 5 4 30

P – predavanja; V – vježbe, S – seminarski rad/projekti, K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema : PI – pismeni ispit, UI – usmeni ispit; Σ – ukupno

*Izborni kolegiji

Back To Top