skip to Main Content

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

UNIVERZITETA U ZENICI

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2019/2020. godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Saarlandu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici, materijali, pravo (ukoliko ne bude dovoljno kandidata sa ovih studijskih programa u obzir će biti uzete i aplikacije sa drugih studijskih programa)

Godina studija: I, II,III  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2019/20.

Rok za prijavu: 08.05.2019.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici ( ne starije od tri mjeseca)
  2. Uvjerenje o položenim ispitima (ne starije od tri mjeseca)/ studenti II i III ciklusa studija Diploma Supplement
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. CV
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku ili njemačkom
  6. Prijedlog Ugovora o učenju ( Potpisan prijedlog Ugovora o učenju se izrađuje u saradnji sa ECTS koordinatorom fakulteta)
  7. Studenti II i III ciklusa studija koji u sklopu mobilnosti planiraju raditi istraživanje za završni rad dužni su dostaviti plan istraživanja
  8. Potvrdu o poznavanju jezika (potvrda od profesora/ertifikat/ dokaz o položenom ispitu)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com  sa naznakum ERASMUS/SAARLAND.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

http://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/accommodation

http://www.unisaarland.de/campus/studium/studienorganisation/semestertermine/ws2016.html

http://www.uni-saarland.de/sprachkurse-daf

http://www.szsb.uni-saarland.de

Konkurs Saarland-2019-20-zimski semestar (1)

Back To Top