skip to Main Content

I GODINA

PREDMETJUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
datumSatdatumSat
Nastava turskog jezika I16.06.2020.12:0030.06.2020.12:00
Opća lingvistika15.06.2020.10:0029.06.2020.10:00
Osmansko carstvo I (SPP)19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Akademska pismenost22.06.2020.11:0006.07.2020.11:00
BHS jezik I (prostorije FF)16.06.2020.09:0030.06.2020.09:00
Uvod u književnost17.06.2020.11:0001.07.2020.11:00
Pismeno izražavanje - izborni predmet18.06.2020.12:0002.07.2020.12:00
Nastava turskog jezika II17.06.2020.12:0001.07.2020.12:00
Uvod u književnost17.06.2020.11:0001.07.2020.11:00
Osmansko carstvo II (SPP)19.06.2020.12:0003.07.2020.12:00
BHS jezik II (prostorije FF)18.06.2020.11:0002.07.2020.11:00
Pedagogija (prostorije FF)24.06.2020.12:0008.07.2020.12:00
Jezičke vježbe - izborni predmet16.06.2020.10:0030.06.2020.10:00
Razumijevanje slušanjem - izborni predmet19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00

II GODINA

PREDMETJUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
datumSatdatumSat
Fonetika i fonologija turskog jezika16.06.2020.13:3030.06.2020.13:30
Fonetika turskog jezika (NPP)16.06.2020.13:3030.06.2020.13:30
Leksikologija (NPP)22.06.2020.11:0006.07.2020.11:00
Divanska književnost I 16.06.2020.12:0030.06.2020.12:00
Kultura govora (NPP)25.06.2020.11:0009.07.2020.11:00
Turski jezik I (NPP)17.06.2020.13:3001.07.2020.13:30
Opća psihologija (prostorije FF)15.06.2020.10:0029.06.2020.10:00
Usmeno izražavanje - izborni predmet18.06.2020.12:0002.07.2020.12:00
Morfologija turskog jezika19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Divanska književnost II16.06.2020.13:0030.06.2020.13:00
Divanska književnost (NPP)16.06.2020.13:0030.06.2020.13:00
Turcizmi u bosanskom jeziku (NPP)23.06.2020.11:0007.07.2020.11:00
Historija turskog jezika 15.06.2020.13:0029.06.2020.13:00
Turski jezik II (NPP)18.06.2020.13:3002.07.2020.13:30
Osnove arapskog jezika (prostorije Islamskog pedagoškog fakulteta) - izborni predmet19.06.2020.10:0003.07.2020.10:00

III GODINA

PREDMETJUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
DatumSatDatumSat
Sintaksa turskog jezika24.06.2020.13:0008.07.2020.13:00
Osmanski turski I 25.06.2020.14:0009.07.2020.14:00
Nova turska književnost I16.06.2020.13:3030.06.2020.13:30
Turska književnost I (NPP)16.06.2020.13:3030.06.2020.13:30
Jezici u kontaktu23.06.2020.11:0007.07.2020.11:00
Pedagoška psihologija (prostorije FF)15.06.2020.10:0029.06.2020.10:00
Konverzacijske vježbe-izborni predmet18.06.2020.13:3002.07.2020.13:30
Semantika (NPP)22.06.2020.11:0006.07.2020.11:00
Osmanski turski II 16.06.2020.13:3030.06.2020.13:30
Turska književnost II 18.06.2020.13:3002.07.2020.13:30
Kultura i umjetnost Turske 19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Didaktika (prostorije FF)17.06.2020.10:0001.07.2020.10:00
Engleski jezik - izborni predmet26.06.2020.09:0007/10/202009:00

IV GODINA

PREDMETJUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
DatumsatDatumSat
Savremena turska književnost I16.06.2020.12:0030.06.2020.12:00
Metodika turskog jezika i književnosti I22.06.2020.11:0006.07.2020.11:00
Metodika I (NPP)22.06.2020.11:0006.07.2020.11:00
Moderna Turska I (NPP)19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Historija Republike Turske I19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Bosanska narodna književnost (NPP)16.06.2020.13:0030.06.2020.13:00
Turska i bosanska narodna književnost I16.06.2020.13:0030.06.2020.13:00
Frazeologija 23.06.2020.11:0007.07.2020.11:00
Svjetska književnost (prostorije FF)19.06.2020.09:0003.07.2020.09:00
Medijska kultura (prostorije FF)22.06.2020.12:0006.07.2020.12:00
Turski u upotrebi - izborni predmet18.06.2020.13:3002.07.2020.13:30
Savremena turska književnost II17.06.2020.13:3001.07.2020.13:30
Savremena turska književnost (NPP)17.06.2020.13:3001.07.2020.13:30
Metodika turskog jezika i književnosti II23.06.2020.11:0007.07.2020.11:00
Metodika II (NPP)23.06.2020.11:0007.07.2020.11:00
Historija Republike Turske II19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Moderna Turska II (NPP)19.06.2020.11:0003.07.2020.11:00
Turska i bosanska narodna književnost II16.06.2020.13:0030.06.2020.13:00
Turska narodna književnost (NPP)16.06.2020.14:0030.06.2020.14:00
Njemački jezik - izborni predmet (prostorije FF)18.06.2020.09:0002.07.2020.09:00

V GODINA (MASTER)

PREDMETDatumSat
Metodologija i tehnika naučnog rada15.06.2020.11:00
Savremeni turski jezik16.06.2020.11:00
Analiza grešaka u nastavi turskog jezika 18.06.2020.14:00
Književnost osmanskog perioda u BiH19.06.2020.10:00
Osmanska diplomatika i paleografija29.06.2020.11:00
Uvod u lingvistiku I i II30.06.2020.11:00
Orijentalno-islamska civilizacija19.06.2020.12:00
Kontrastiranje jezika i teorija prevođenja06.07.2020.11:00
Back To Top