skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

JUNSKO-JULSKI ROK 2016.

I SEMESTAR

SEMESTAR I Datum i vrijeme ispita
Nastava turskog jezika  I 14.06.2016. 10:00
28.06.2016. 10:00
Opća lingvistika 13.06.2016. 10:00
27.06.2016. 10:00
Osmansko carstvo  I 21.06.2016. 09:00
07.07.2016. 09:00
BHS jezik I (prostorije FF) 16.06.2016. 13:00
30.06.2016. 13:00
Filozofija i savremenost (prostorije FF) 20.06.2016. 10:00
04.07.2016. 10:00
Informatika 17.06.2016. 09:00
01.07.2016. 09:00
IZBORNI
Komunikologija (prostorije FF)
16.06.2016. 10:00
30.06.2016. 10:00

II SEMESTAR

SEMESTAR II Datum i vrijeme ispita
Nastava turskog jezika  II 14.06.2016. 12:00
28.06.2016. 12:00
Uvod u književnost (prostorije FF) 15.06.2016. 12:00
29.06.2016. 12:00
Osmansko carstvo II 21.06.2016. 10:00
07.07.2016. 10:00
BHS jezik II (prostorije FF) 23.06.2016. 13:00
07.07.2016. 13:00
Pedagogija (prostorije FF) 13.06.2016. 13:00
27.06.2016. 13.00
IZBORNI
Jezičke vježbe
15.06.2016. 10:00
29.06.2016. 10:00
IZBORNI
Demokratija i ljudska prava  (prostorije FF)
15.06.2016. 10:00
29.06.2016. 10:00

III SEMESTAR

SEMESTAR III Datum i vrijeme ispita
Fonetika i fonologija turskog jezika
Fonetika turskog jezika (NPP)
16.06.2016. 10:00
30.06.2016. 10:00
Leksikologija (NPP) 13.06.2016. 10:00
27.06.2016. 10:00
Divanska književnost I 14.06.2016. 12:00
28.06.2016. 12:00
Kultura govora (NPP) 17.06.2016 10:00
01.07.2016. 10:00
Osmanski turski I 21.06.2016. 12:00
07.07.2016. 12:00
Turski jezik I (NPP) 15.06.2016. 12:00
29.06.2016. 12:00
Turska historija  III 21.06.2016. 09:00
07.07.2016. 09:00
Opća psihologija (prostorije FF) 14.06.2016. 10:00
28.06.2016. 10:00
Usmeno izražavanje (NPP) 20.06.2016. 12:00
04.07.2016. 12:00

IV SEMESTAR

SEMESTAR IV Datum i vrijeme ispita
Morfologija turskog jezika 16.06.2016. 12:00
30.06.2016. 12:00
Divanska književnost II 14.06.2016. 13:00
28.06.2016. 13:00
Divanska književnost (NPP) 14.06.2016. 13:00
28.06.2016. 13:00
Osmanski turski II 21.06.2016. 13:00
07.07.2016. 13:00
Turcizmi u bosanskom jeziku (NPP) 15.06.2016. 10:00
29.06.2016. 10:00
Historija turskog jezika 17.06.2016 11:30
01.07.2016. 11:30
Turski jezik II (NPP) 20.06.2016. 10:00
04.07.2016. 10:00
Turska historija  IV 21.06.2016. 10:00
07.07.2016. 10:00
IZBORNI
Osnove arapskog jezika
23.06.2016. 11:00
07.07.2016. 11:00

V SEMESTAR

SEMESTAR V Datum i vrijeme ispita
Sintaksa turskog jezika 13.06.2016. 12:00
27.06.2016. 12:00
Osmanski turski III 21.06.2016. 12:00
07.07.2016. 12:00
Osmanski turski I (NPP) 21.06.2016. 12:00
07.07.2016. 12:00
Nova turska književnost I 16.06.2016. 10:00
30.06.2016. 10:00
Turska književnost I (NPP) 16.06.2016. 10:00
30.06.2016. 10:00
Jezici u kontaktu 17.06.2016 10:00
01.07.2016. 10:00
Pedagoška psihologija (prostorije FF) 14.06.2016. 10:00
28.06.2016. 10:00
IZBORNI
Tursko-bosanski prevodi I
17.06.2016 10:00
01.07.2016. 10:00
Konverzacijske vježbe 17.06.2016  11:30
01.07.2016. 11:30
Historija BiH 24.06.2016. 10:00
08.07.2016. 10:00

VI SEMESTAR

SEMESTAR VI Datum i vrijeme ispita
Semantika turskog jezika 15.06.2016. 12:00
29.06.2016. 12:00
Semantika (NPP) 15.06.2016. 12:00
29.06.2016. 12:00
Osmanski turski IV 21.06.2016. 13:00
07.07.2016. 13:00
Osmanski turski II (NPP) 21.06.2016. 13:00
07.07.2016. 13:00
Nova turska književnost II 16.06.2016. 12:00
30.06.2016. 12:00
Turska književnost II (NPP) 16.06.2016. 12:00
30.06.2016. 12:00
Historija  turske kulture i umjetnosti 24.06.2016. 11:00
08.07.2016. 11:00
Kultura i umjetnost Turske (NPP) 24.06.2016. 11:00
08.07.2016. 11:00
Didaktika (prostorije FF) 20.06.2016. 11:00
04.07.2016. 11:00
IZBORNI
Engleski (prostorije FF)
14.06.2016. 12:00
28.06.2016. 12:00
Tursko-bosanski prevodi II 17.06.2016 10:00
01.07.2016. 10:00

VII SEMESTAR

SEMESTAR VII Datum i vrijeme ispita
Savremena turska književnost  I 14.06.2016. 12:00
28.06.2016. 12:00
Metodika turskog jezika i književnosti I 15.06.2016. 12:00
29.06.2016. 12:00
Historija Republike Turske I 24.06.2016. 10:00
08.07.2016. 10:00
Turska i bosanska narodna književnost I 16.06.2016.  13:00
30.06.2016.  13:00
Svjetska književnost (prostorije FF) 13.06.2016. 12:00
27.06.2016. 12:00
IZBORNI
Medijska kultura (prostorije FF)
16.06.2016. 10:00
30.06.2016. 10:00
Čitanje tekstova na turskom jeziku 17.06.2016 11:30
01.07.2016. 11:30

VIII SEMESTAR

SEMESTAR VIII Datum i vrijeme ispita
Savremena turska književnost II 14.06.2016.  14:00
28.06.2016.  14:00
Metodika turskog jezika i književnosti II 17.06.2016   10:00
01.07.2016.  10:00
Historija Republike Turske II 24.06.2016.  11:00
08.07.2016.  11:00
Turska i bosanska narodna književnost II 20.06.2016.  10:00
04.07.2016.  10:00
IZBORNI
Njemački jezik (prostorije FF)
13.06.2016.  09.00
27.06.2016.  09.00

Back To Top