skip to Main Content

I GODINA

PREDMETSEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
datumSatdatumSat
Nastava turskog jezika I08.09.2020.12:0022.09.2020.12.00
Opća lingvistika01.09.2020.11:0015.09.2020.11:00
Osmansko carstvo I (SPP)04.09.2020.11:0018.09.2020.11:00
Akademska pismenost03.09.2020.11:0017.09.2020.11:00
BHS jezik I (prostorije FF)03.09.2020.09:0017.09.2020.09:00
Uvod u književnost07.09.2020.10:0021.09.2020.10:00
Pismeno izražavanje - izborni predmet10.09.2020.13:0024.09.2020.11:00
Nastava turskog jezika II09.09.2020.11:0023.09.2020.11:00
Uvod u književnost 07.09.2020.10:0021.09.2020.10:00
Osmansko carstvo II (SPP)04.09.2020.12:0018.09.2020.12:00
BHS jezik II (prostorije FF)10.09.2020.09:0024.09.2020.09:00
Pedagogija (prostorije FF)02.09.2020.12:0016.09.2020.12:00
Jezičke vježbe 03.09.2020.12:0017.09.2020.12:00
Turski jezik I07.09.2020.13:0021.09.2020.13:00
Razumijevanje slušanjem - izborni predmet11.09.2020.10:0025.09.2020.10:00

II GODINA

PREDMETSEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
datumSatdatumSat
Fonetika i fonologija turskog jezika07.09.2020.13:0021.09.2020.13:00
Fonetika turskog jezika (NPP)07.09.2020.13:0021.09.2020.13:00
Leksikologija (NPP)01.09.2020.11:0015.09.2020.11:00
Divanska književnost I 08.09.2020.13:0022.09.2020.13:00
Kultura govora (NPP)03.09.2020.11:0017.09.2020.11:00
Turski jezik I (NPP)09.09.2020.13:0023.09.2020.13:00
Opća psihologija (prostorije FF)01.09.2020.10:0015.09.2020.10:00
Usmeno izražavanje - izborni predmet08.09.2020.11:0022.09.2020.11:00
Morfologija turskog jezika10.09.2020.13.0024.09.2020.13:00
Divanska književnost II08.09.2020.13:0022.09.2020.13:00
Divanska književnost (NPP)08.09.2020.13:0022.09.2020.13:00
Turcizmi u bosanskom jeziku (NPP)03.09.2020.12:0017.09.2020.12:00
Historija turskog jezika 02.09.2020.13:0016.09.2020.13:00
Turski jezik II (NPP)11.09.2020.11:0025.09.2020.11:00
Osnove arapskog jezika (prostorije Islamskog pedagoškog fakulteta) - izborni predmet04.09.2020.10:0018.09.2020.10:00

III GODINA

PREDMETSEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
DatumSatDatumSat
Sintaksa turskog jezika08.09.2020.14.0022.09.2020.14:00
Osmanski turski I 10.09.2020.13:0024.09.2020.13:00
Nova turska književnost I09.09.2020.12:0023.09.2020.12:00
Turska književnost I (NPP)09.09.2020.12:0023.09.2020.12:00
Jezici u kontaktu03.09.2020.11:0017.09.2020.11:00
Pedagoška psihologija (prostorije FF)01.09.2020.10:0015.09.2020.10:00
Konverzacijske vježbe-izborni predmet07.09.2020.12:0021.09.2020.12:00
Semantika (NPP)01.09.2020.12:0015.09.2020.12:00
Osmanski turski II 10.09.2020.14:0024.09.2020.14:00
Turska književnost II 11.09.2020.10:0025.09.2020.10:00
Kultura i umjetnost Turske 04.09.2020.11:0018.09.2020.11:00
Didaktika (prostorije FF)09/02/202010:0016.09.2020.10:00
Engleski jezik - izborni predmet09/14/202015:0009/28/202015:00

IV GODINA

PREDMETSEPTEMBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
DatumsatDatumSat
Savremena turska književnost I09.09.2020.10:0023.09.2020.10:00
Metodika turskog jezika i književnosti I01.09.2020.12:0015.09.2020.12:00
Metodika I (NPP)01.09.2020.12:0015.09.2020.12:00
Moderna Turska I (NPP)04.09.2020.11:0018.09.2020.11:00
Historija Republike Turske I04.09.2020.11:0018.09.2020.11:00
Bosanska narodna književnost (NPP)08.09.2020.13:0022.09.2020.13:00
Turska i bosanska narodna književnost I08.09.2020.13:0022.09.2020.13:00
Frazeologija 03.09.2020.11:0017.09.2020.11:00
Svjetska književnost (prostorije FF)08.09.2020.09:0022.09.2020.09:00
Medijska kultura (prostorije FF)01.09.2020.14:0015.09.2020.14:00
Turski u upotrebi - izborni predmet10.09.2020.10:0010.09.2020.10:00
Savremena turska književnost II11.09.2020.11:0025.09.2020.11:00
Savremena turska književnost (NPP)11.09.2020.11:0025.09.2020.11:00
Metodika turskog jezika i književnosti II07.09.2020.11:0021.09.2020.11:00
Metodika II (NPP)07.09.2020.11:0021.09.2020.11:00
Historija Republike Turske II04.09.2020.11:0018.09.2020.11:00
Moderna Turska II (NPP)04.09.2020.11:0018.09.2020.11:00
Turska i bosanska narodna književnost II08.09.2020.12:0022.09.2020.12:00
Turska narodna književnost (NPP)08.09.2020.12:0022.09.2020.12:00
Njemački jezik - izborni predmet (prostorije FF)03.09.2020.09:0017.09.2020.09:00

V GODINA (MASTER)

PREDMETDATUMSAT
Metodologija i tehnika naučnog rada21.09.2020.11:00
Savremeni turski jezik24.09.2020.11:00
Analiza grešaka u nastavi turskog jezika 22.09.2020.11:00
Književnost osmanskog perioda u BiH17.09.2020.09:00
Osmanska diplomatika i paleografija03.09.2020.11:00
Uvod u lingvistiku I i II01.09.2020.11:00
Orijentalno-islamska civilizacija04.09.2020.11:00
Kontrastiranje jezika i teorija prevođenja15.09.2020.11:00

I GODINA

PREDMETOKTOBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
datumSatdatumSat
Nastava turskog jezika I12.10.2020.13:0019.10 2020.13:00
Opća lingvistika05.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Osmansko carstvo I (SPP)09.10.2020.10:0023.10.2020.10:00
Akademska pismenost08.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
BHS jezik I (prostorije FF)07.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Uvod u književnost06.10.2020.14:0020.10.2020.14:00
Pismeno izražavanje - izborni predmet13.10.2020.13:0019.10.2020.13:00
Nastava turskog jezika II14.10.2020.13:0019.10.2020.13:00
Uvod u književnost06.10.2020.12:0020.10.2020.12.00
Osmansko carstvo II (SPP)09.10.2020.11:0023.10.2020.11:00
BHS jezik II (prostorije FF)08.10.2020.10:0022.10.2020.10:00
Pedagogija (prostorije FF)05.10.2020.10:0012.10.2020.10:00
Jezičke vježbe06.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Turski jezik I15.10. 2020.13:0019.10.2020.13:00
Razumijevanje slušanjem - izborni predmet16.10.2020.10:0019.10.2020.10:00

II GODINA

PREDMETOKTOBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
datumSatdatumSat
Fonetika i fonologija turskog jezika12.10 2020.13:0019.10 2020.13.00
Fonetika turskog jezika (NPP)12.10.2020.13.0019.10.2020.13.00
Leksikologija (NPP)05.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Divanska književnost I13.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Kultura govora (NPP)06.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Turski jezik I (NPP)15.10.2020.13.0019.10.2020.13:00
Opća psihologija (prostorije FF)06.10.2020.10:0020.10.2020.10:00
Usmeno izražavanje - izborni predmet13.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Morfologija turskog jezika14.10.2020.13:0019. 10. 2020.13:00
Divanska književnost II13.10.2020.14:0020.10.2020.14:00
Divanska književnost (NPP)13.10.2020.14:0020.10.2020.14:00
Turcizmi u bosanskom jeziku (NPP)08.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Historija turskog jezika07.10.2020.13:0021.10. 2020.13.00
Turski jezik II (NPP)16.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Osnove arapskog jezika (prostorije Islamskog pedagoškog fakulteta) - izborni predmet
09.10.2020.09:0023.10.2020.09:00

III GODINA

PREDMETOKTOBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
DatumSatDatumSat
Sintaksa turskog jezika14.10.2020.13:0019.10.2020.13:00
Osmanski turski I08.10.2020.13:0022.10.2020.13:00
Nova turska književnost I12.10.2020.13.0020.10.2020.13:00
Turska književnost I (NPP)12.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Jezici u kontaktu05.10.2020.12:0019.10.2020.12:00
Pedagoška psihologija (prostorije FF)06.10.2020.10:0020.10.2020.10:00
Konverzacijske vježbe-izborni predmet13.10.2020.13:0019.10.2020.13:00
Semantika (NPP)06.10.2020.12:0020.10.2020.10:00
Osmanski turski II08.10.2020.14:0022.10.2020.14:00
Turska književnost II15.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Kultura i umjetnost Turske09.10.2020.10:0023.10.2020.10:00
Didaktika (prostorije FF)14.10.2020.10:0019.10.2020.10:00
Engleski jezik - izborni predmet07.10.2020.10:0021.10.2020.10:00

IV GODINA

PREDMETOKTOBARSKI ISPITNI ROK
I terminII termin
DatumsatDatumSat
Savremena turska književnost I12.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Metodika turskog jezika i književnosti I05.10.2020.11:0019.10.2020.11:00
Metodika I (NPP)05.10.2020.11:0019.10.2020.11:00
Moderna Turska I (NPP)09.10.2020.09:0023.10.2020.09:00
Historija Republike Turske I09.10.2020.09:0023.10.2020.09:00
Bosanska narodna književnost (NPP)13.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Turska i bosanska narodna književnost I13.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Frazeologija06.10.2020.11:0020.10.2020.11:00
Svjetska književnost (prostorije FF)5.10.2020.09:0019.10.2020.09:00
Medijska kultura (prostorije FF)16.10.2020.11:0023.10.2020.11:00
Turski u upotrebi - izborni predmet14.10.2020.13:0019.10.2020.13:00
Savremena turska književnost II12.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Savremena turska književnost (NPP)12.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Metodika turskog jezika i književnosti II06.10.2020.12:0020.10.2020.12:00
Metodika II (NPP)06.10.2020.12:0020.10.2020.11:00
Historija Republike Turske II09.10.2020.10:0023.10.2020.10:00
Moderna Turska II (NPP)09.10.2020.10:0023.10.2020.10:00
Turska i bosanska narodna književnost II15.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Turska narodna književnost (NPP)15.10.2020.13:0020.10.2020.13:00
Njemački jezik - izborni predmet (prostorije FF)14.10.2020.09:0019.10.2020.09:00

V GODINA (MASTER)

PREDMETDATUMSAT
Metodologija i tehnika naučnog rada10/05/202011:00
Savremeni turski jezik6.10.2020.11:00
Analiza grešaka u nastavi turskog jezika07.10.2020.11:00
Književnost osmanskog perioda u BiH15.10.2020.10:00
Osmanska diplomatika i paleografija08.10.2020.11:00
Uvod u pragmatiku I i II12.10.2020.11:00
Orijentalno-islamska civilizacija09.10.2020.11:00
Kontrastiranje jezika i teorija13.10.2020.14:00
prevođenja
Back To Top