skip to Main Content

van. prof. dr. Edina Solak ponedjeljak i četvrtak 10-12 h
doc. dr. Yasemin Uzun utorak i srijeda 12-14 h
doc. dr. Mirza Bašić srijeda i petak 11-13 h
v. ass. mr. Zeynep Türksever srijeda i četvrtak 10-12 h

Back To Top