skip to Main Content
Pon/PazartesiUto/SalıSri/ÇarşambaČet/PerşembePet/Cuma
08:30-10:00
BHS II
vježbe
v.ass. Esmeralda Mustafić, MA
09:00-11:00
Nastava turskog jezika II
v.ass..mr. Zeynep Türksever
 
10:00-12:00
Jezičke vježbe
van.prof.dr. Edina Solak
11:00-13:00
Nastava turskog jezika II
v.ass. Mirza Bašić, MA
09:00-11:00
Turski jezik I
doc.dr. Yasemin Uzun
11:00-13:00
Jezičke vježbe
v.ass. Mirza Bašić, MA
12:00-13:30
Razumijevanje slušanjem
v.ass.mr. Zeynep Türksever
13:00-15:00
Nastava turskog jezika II
doc.dr. Yasemin Uzun
 14:00-16:00
BHS II
van.prof.dr. Marijana Nikolić
(prostorije FF)
14:45-16:15
Razumijevanje slušanjem
ass. Zerina Bašić
13:30-14:00
Pedagogija
prof.dr. Amel Alić
15:00-16:00
Pedagogija
vježbe
ass. Aldin Sinanović
13:00-15:00
Nastava turskog jezika II
ass. Medisa Zahirović
  
  15:00-17:00
Turski jezik I
v.ass. Mirza Bašić, MA
  
Pon/PazartesiUto/SalıSri/ÇarşambaČet/PerşembePet/Cuma
09:00-11:00
Morfologija
v.ass.mr. Zeynep Türksever
09:00-11:00
Divanska književnost
vježbe
v.ass. Ikbal Smajlović
8:00-10:00
Morfologija turskog jezika
v.ass. Mirza Bašić, MA
8:00-10:00
Historija turskog jezika
v.ass. Mirza Bašić, MA
10:00-12:00
Turcizmi u bosanskom jeziku
vježbe
v.ass. Esmeralda Mustafić, MA
11:00-13:00
Historija turskog jezika
doc.dr. Yasemin Uzun
11:00-13:00
Morfologija turskog jezika
doc.dr. Yasemin Uzun
10:00-12:00
Osnove arapskog jezika
prof.dr. Mejra Softić
10:00-12:00
Turski jezik II
v.ass. Mirza Bašić, MA
13:00-15:00
Divanska književnost
doc.dr. Ibnel Ramić
13:00-15:00
Turski jezik II
v.ass.mr. Zeynep Türksever
12:00-14:00
Turcizmi u bos. jeziku
van.prof.dr. Edina Solak
12:00-14:00
Osnove arapskog jezika
vježbe
ass. Berina Mehić
15:00-17:00
Morfologija turskog jezika
v.ass. Mirza Bašić, MA
15:00-17:00
Morfologija turskog jezika
ass. Medisa Zahirović
Divanska književnost
dr. Amina Šiljak-Jesenković
(pratiti grupu OTJ)
Pon/PazartesiUto/SalıSri/ÇarşambaČet/PerşembePet/Cuma
08:30-10:00
Osmanski turski jezik
ass. Zerina Bašić
08:00-10:00
Didaktika
vježbe
ass. Tarik Hasanić
 08:00-10:0008:00-10:00
Didaktika
doc.dr. Amer Ćaro
10:00-12:00
Turska književnost II
doc.dr. Yasemin Uzun
10:00-12:00
Engleski jezik
van.prof.dr. Adnan Bujak
(prostorije FF)
 
11:00-13:00
Turska književnost II
v.ass.mr. Zeynep Türksever
10:00-12:00
Semantika
van.prof.dr. Edina Solak
 
12:00-14:00
Engleski jezik
vježbe
ass. Mewlan Alić
13:00-15:00
Semantika
v.ass. Mirza Bašić, MA
13:00-15:00
Semantika
v.ass. Mirza Bašić, MA
12:00-14:00
Kultura i umjetnost Turske
dr. Amina Šiljak-Jesenković
(pratite grupu)
 12:00-
Kultura i umjetnost Turske
prof.dr. Adnan Velagić
(pratite grupu)
   14:00-16:00
Osmanski turski I
doc.dr. Adnan Kadrić
 
Pon/PazartesiUto/SalıSri/ÇarşambaČet/PersembePet/Cuma
  08:00-09:00
Njemački jezik
doc.dr. Almina Lisičić-Hedžić
(prostorije FF, učionica 1, treći sprat)
 
PRAKSA10:00-12:00
Metodika II
van.prof.dr. Edina Solak
09:00-11:00
Narodna turska književnost
v.ass.mr. Zeynep Türksever
09:00-10:30
Njemački jezik
vježbe
v.ass. Lamija Ekinović
(prostorije FF)
 
PRAKSA12:00-15:00
Savremena turska književnost
v.ass.mr. Zeynep Türksever
11:00-13:00
Metodika II
v.ass. Mirza Bašić, MA
12:00-14:00
Savremena turska književnost
doc.dr. Yasemin Uzun
10:00-
Moderna Turska I
prof.dr. Adnan Velagić
(pratite grupu)
PRAKSA 13:00-15:00
Narodna turska književnost
doc.dr. Yasemin Uzun
  
  • Metodička praksa – termine ćemo usaglasiti naknadno, praksu ćete imati u Drugoj gimnaziji, mentor mr. Zaim Hajdarević, prof. turskog jezika i književnosti
  • Završni rad – termine konsultacija i teme ćemo usaglasiti naknadno
Back To Top