skip to Main Content

Projekat „Corona Glossary“

Projekat „Corona Glossary“ je dio većeg projekta kojeg su pokrenuli studenti Odsjeka za njemački jezik i književnost. Studenti Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici su se pridružili projektu i odlučili doprinijeti Glosaru tako što su dodali engleske ekvivalente njemačkim neologizmima nastalim tokom pandemije koronavirusa.

Projekat je realizovalo deset studenata četvrte godine engleskog jezika i književnosti: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Emrah Mujić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Muhamed Durmić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka pod mentorstvom van. prof. dr. Edine Rizvić-Eminović. Osnovni zadatak ove grupe bio je prevesti definicije pojmova pisane na njemačkom jeziku na engleski jezik te navesti ekvivalente istih pojmova u engleskom jeziku.

Glosar sadrži 809 pojmova i cijeli projekat uključivanja engleskih ekvivalenata trajao je ukupno sedam sedmica. Tim studenata OEJK se u svom radu oslanjao na „The Coronavirus Corpus“ (https://www.english-corpora.org/corona/) kako bi se osiguralo da navedeni pojmovi postoje u EJ, te da su isti u čestoj upotrebi govornika engleskog jezika.

Glosaru možete pristupiti putem linka:

https://issuu.com/emrahmujic/docs/german-english_corona_glossary

Back To Top