skip to Main Content

Mr sc. Naida Osmanbegović javno će braniti doktorsku disertaciju “Kulturalno-poetički modeli u suvremenoj poeziji Bosne i Hercegovine”

Javna odbrana doktorske disertacije održaće se dana 29.01.2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top