skip to Main Content

Emina Salibašić će javno braniti magistarski rad pod naslovom “Elementi folkloristike u proznom opusu Zilhada Ključanina”

Javna odbrana magistarskog rada održaće se 28.12.2017. godine u 12 sati u metodičkom kabinetu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top