skip to Main Content

Nastavni plan studijskog programa Dodiplomskog studija njemačkog jezika i književnosti (I ciklus) 2015

I godina

UNIVERZITET U ZENICI

FILOZOFSKI FAKULTET

Odsjek za njemački jezik i književnost

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA DODIPLOMSKOG STUDIJA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 2015
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA I semestar (zimski)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-287 1. Morfologija njemačkog jezika I 2 3 5 6
   04K03-468 2. Savremeni njemački jezik I 2 2 4 1 1 5
04K03-291 3. Konverzacijske vježbe I 1 2 3 5
04K03-469 4. Uvod u studij njemačke književnosti 2 2 4 5
04K03-470 5. Kultura i civilizacija Njemačke 2 2 4 5
04K03-292 6. B/H/S jezik 2 2 4 4
7. Fakultativni predmet: Tjelesni odgoj            
  Broj sati u sedmici P/V/LV 11            13 1  
Ukupan broj sati u sedmici 25  
Ukupan broj kreditnih bodova       30
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA II semestar (ljetni)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-293 1. Morfologija njemačkog jezika II 2 3 5 6
04K03-125 2. Fonetika i fonologija njemačkog jezika 2 2 4 5
04K03-471 3. Savremeni njemački jezik II 2 2 4 1 1 4,5
04K03-296 4. Konverzacijske vježbe II 1 2 3 4,5
04K03-472 5. Njemačka književnost prosvjetiteljstva 2 2 4 5
04K04-062 6. Pedagogija 2 2 4 5
  Broj sati u sedmici P/V/LV 11 13 1
Ukupan broj sati u sedmici 25  
Ukupan broj kreditnih bodova 30  
II godina
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA III semestar (zimski)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-473 1. Sintaksa proste rečenice njemačkog jezika 3 3 6 1 1 6
04K03-298 2. Poslovni njemački jezik 2 2 4 5
04K03-474 3. Savremeni njemački jezik III 2 2 4 5
04K03-294 4. Sturm und Drang i Weimarska klasika 2 2 4 5
04K03-475 5. Kultura i civilizacija Austrije i Švicarske 1 2 3 4
04K04-063 6. Psihologija odgoja i obrazovanja 2 2 4 5

 

 

  Broj sati u sedmici P/V/LV 12            13 1  
Ukupan broj sati u sedmici 26  
Ukupan broj kreditnih bodova       30
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA IV semestar (ljetni)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-476 1. Sintaksa složene rečenice njemačkog jezika 3 4 7 7
04K03-133 2. Uvod u lingvistiku za germaniste 2 2 4 5
04K03-477 3. Savremeni njemački jezik IV 2 2 4 1 1 7
04K03-478 4. Njemačka književnost romantizma, bidermajera i Mlade Njemačke 2 2 4 1 1 6
04K02-054 5. Informatika 2 2 4 5
  Broj sati u sedmici P/V/LV 11 12 2
Ukupan broj sati u sedmici 25  
  Ukupan broj kreditnih bodova 30  
III godina
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA V semestar (zimski)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-479 1. Tvorba riječi u njemačkom jeziku 3 3 6 6
04K03-480 2. Kontrastivna analiza njemačkog i b/ h/ s jezika 2 2 4 1 1 5
04K03-481 3. Historija njemačkog jezika 2 2 4
04K03-482 4. Savremeni njemački jezik V 2 2 4 5
04K03-303 5. Njemačka književnost realizma i naturalizma 2 2 4 5
04K04-062 6. Engleski jezik 2 2 4 5
  Broj sati u sedmici P/V/LV 13            11 1  
Ukupan broj sati u sedmici 25  
Ukupan broj kreditnih bodova       30
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA VI semestar (ljetni)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-483 1. Leksikologija i leksikografija 2 2 4 2 2 6
04K03-484 2. Savremeni njemački jezik VI 2 2 4 5
04K03-485 3. Tekstna lingvistika 1 1 2 4
04K03-486 4. Njemačka lirika i drama 20. Stoljeća 2 2 4 1 1 5
04K03-487 5. Metodika nastave njemačkog jezika I 2 2 4 5
04K03-498 6. Izborni predmet: Frazeologija 2 2 4 5
04K01-095 7. Izborni predmet: Filozofija jezika 1 1 2 2,5
04K39-059 8. Izborni predmet: Demokratija i ljudska prava 1 1 2 2,5
  Broj sati u sedmici P/V/LV 11 11 3
Ukupan broj sati u sedmici 25  
Ukupan broj kreditnih bodova 30  
IV godina
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA VII semestar (zimski)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-488 1. Teorija prevođenja I 2 2 4 1 1 6
04K03-489 2. Savremeni njemački jezik VII 2 2 4 5
04K03-490 3. Školska praksa I 1 2 3 1 1 5
04K03-491 4. Njemačka proza 20. Stoljeća 2 2 4 5
04K03-492 5. Didaktika 2 2 4 5
04K01-096 6. Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije 2 2 4 4
  Broj sati u sedmici P/V/LV 11            12 2  
Ukupan broj sati u sedmici 25  
Ukupan broj kreditnih bodova       30
Šifra predmeta R. br. NAZIV PREDMETA VIII semestar (ljetni)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-493 1. Teorija prevođenja II 2 2 4 5
04K03-316 2. Semantika 2 2 4 5
04K03-494 3. Savremeni njemački jezik VIII 1 2 3 4
04K03-495 4. Školska praksa II 1 2 3 1 1 4
04K03-496 5. Metodika nastave njemačkog jezika II 2 2 4 4
04K03-497 6. Njemačka postmoderna 2 2 4 4
04K03-499 7. Izborni predmet: Pragmalingvistika 2 1 3 4
04K03-500 8. Izborni predmet: Stilistika za germaniste 2 1 3 4
9. Izrada diplomskog rada      
  Broj sati u sedmici P/V/LV 11 13 1
Ukupan broj sati u sedmici 26  
Ukupan broj kreditnih bodova 30  
Master
NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA II CIKLUSA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
Šifra predmeta R. br. NAZIV  PREDMETA I semestar (zimski)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-268 1. Lingvistika za germaniste 2 1 3 1 1 8
04K03-501 2. Tendencije u savremenom njemačkom jeziku 2 1 3 1 1 8
04K03-443 3. Metodologija i tehnika naučnog rada 2 1 3 1 1 6
04K03-270 4. Filmske interpretacije književnosti 2 1 3 1 1 8
  Broj sati u sedmici P/V/LV 8             4 4  
Ukupan broj sati u sedmici 16  
Ukupan broj kreditnih bodova       30
Šifra predmeta R. br. NAZIV  PREDMETA II semestar (ljetni)
P V Br. st. Semin Br. st. ECT(A)S
04K03-502 1. Jezik i mediji 2 1 3 1 1 6
04K03-444 2. Metodika nastave njemačkog jezika 2 1 3 1 1 6

04K03-446

 

04K03-503

3.

Izborni predmeti:

1. Analiza grešaka u nastavi njemačkog  jezika

2. Tekstna lingvistika

2 1 3 1 1 6
04K03-322 4. Pisanje magistarskog rada 2 2 12
  Broj sati u sedmici P/V/LV 8 3 3  
Ukupan broj sati u sedmici 14  
Ukupan broj kreditnih bodova       30
Back To Top