skip to Main Content
Šef Odsjeka doc. dr. Amela Ćurković

+387 32 243-574

/ lokal 21

acurkovic@web.de
Šef Katedre za jezike i književnost van. prof. dr. Memnuna Hasanica / lokal 18 memnunahasanica@gmail.com
Sekretar Odsjeka za njemački jezik i književnost v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžic / lokal 18 alminalisicichedzic@gmail.com
  v. prof. dr. Belma Šator / lokal 18  
as. Slobodanka Omerović boba-1974@hotmail.com
as. Harun Alić harun.alic@hotmail.com

 

Nastavni tim - detaljno

PRVA GODINA

PRVI SEMESTAR

SEMESTAR I P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Morfologija njemačkog jezika I 2 3 6

red. prof. dr. Tomislav Talanga

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Savremeni njemački jezik I 2 2 1 5

doc. dr. Amela Ćurković

v. as. mr. Maida Mujčić

Konverzacijske vježbe I 1 2 5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Elma Čamdžić

Uvod u studij njemačke književnosti 2 2 5

lektor mr. Rada Stakić

Kultura i civilizacija Njemačke 2 2 5

v. as. mr. Maida Mujčić

B/H/S jezik 2 2 4

doc. dr. Elvira Ćemalović-Dilberović

v. as. mr. Lejla Abazović

Fakultativni predmet: Tjelesni odgoj (2) (2) doc. dr. Amna Ćatić

DRUGI SEMESTAR

SEMESTAR II P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Morfologija njemačkog jezika II 3 3 6

red. prof. dr. Tomislav Talanga

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Fonetika i fonologija njemačkog jezika 2 2 5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Savremeni njemački jezik II 2 2 1 4,5

doc. dr. Amela Ćurković

v. as. mr. Maida Mujčić

Konverzacijske vježbe II 1 2 4,5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Elma Čamdžić

Njemačka književnost prosvjetiteljstva 2 2 5

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Pedagogija 2 2 5

van. prof. dr. Amel Alić

v. as. mr. Amer Ćaro

 

 

DRUGA GODINA

TREĆI SEMESTAR

SEMESTAR III P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Sintaksa proste rečenice njemačkog jezika 3 3 1 6

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

as. Daniela Bradarić

Poslovni njemački jezik 2 2 5

doc. dr. Amela Ćurković

NN

Savremeni njemački jezik III 2 2 5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Sturm und Drang i Weimarska klasika 2 2 5

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Kultura i civilizacija Austrije i Švicarske 1 2 4

Psihologija odgoja i obrazovanja 2 2 5

van. prof. dr. Dženan Skelić

NN

ČETVRTI SEMESTAR

SEMESTAR IV P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Sintaksa složene rečenice njemačkog jezika 3 4 7

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

as. Daniela Bradarić

Uvod u lingvistiku za germaniste 2 2 5

doc. dr. Amela Ćurković

NN

Savremeni njemački jezik IV 2 2 1 7

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Njemačka književnost romantizma, bidermajera i Mlade Njemačke 2 2 1 6

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Informatika 2 2 5

doc. dr. Amira Šerifović-Trbalić

v. as. mr. Safet Penjić

 

 

TREĆA GODINA

PETI SEMESTAR

SEMESTAR V P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Tvorba riječi u njemačkom jeziku 3 3 6

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

as. Daniela Bradarić

Kontrastivna analiza njemačkog i b, h, s jezika 2 2 1 5

doc. dr. Amela Ćurković

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Historija njemačkog jezika 2 4 doc. dr. Amela Ćurković
Savremeni njemački jezik V 2 2 5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Njemačka književnost realizma i naturalizma 2 2 5

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Engleski jezik 2 2 5

doc. dr. Mirna Begagić

lektor mr. Samir Busovača

ŠESTI SEMESTAR

SEMESTAR VI P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Leksikologija i leksikografija 2 2 2 6

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Savremeni njemački jezik VI 2 2 5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Tekstna lingvistika 1 1 4

van. prof. dr. Vedad Smailagić

as. Danijela Bradarić

  Njemačka lirika i drama 20. stoljeća 2 2 1 5

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Metodika nastave njemačkog jezika I 2 2 5

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Elma Čamdžić

Izborni predmet: Frazeologija 2 2 5

van. prof. dr. Belma Šator

as. Danijela Bradarić

Izborni predmet: Filozofija jezika 2 2 5

red. prof. dr. Željko Škuljević

doc. dr. Bernard Harbaš

 

 

ČETVRTA GODINA

SEDMI SEMESTAR

SEMESTAR VII P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Teorija prevođenja I 2 2 1 6

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Savremeni njemački jezik VII 2 2 5

doc. dr. Amela Ćurković

v. as. mr. Maida Mujčić

Školska praksa I 1 2 1 5

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

v. as. mr. Elma Čamdžić

Njemačka proza 20. stoljeća 2 2 5

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Didaktika 2 2 5

doc. dr. Vahdeta Ćatić

v. as. mr. Amer Ćaro

Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije 2 2 4

red. prof. dr. Damir Kukić

v. as. mr. Enes Prasko

OSMI SEMESTAR

SEMESTAR VIII P V Sem ECTS Nastavnik/saradnik
Teorija prevođenja II 2 2 5

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Semantika 2 2 5

doc. dr. Amela Ćurković

v. as. mr. Almina Lisičić-Hedžić

Savremeni njemački jezik VIII 1 2 4

doc. dr. Amela Ćurković

v. as. mr. Maida Mujčić

Školska praksa II 1 2 1 4

van. prof. dr. Memnuna Hasanica

v. as. mr. Elma Čamdžić

Metodika nastave njemačkog jezika II 2 2 4

doc. dr. Belma Šator

v. as. mr. Elma Čamdžić

Njemačka postmoderna 2 2 4

v. as. mr. Mersiha Škrgić

Izborni predmet: Pragmalingvistika 2 1 4

van. prof. dr. Vedad Smailagić

as. Danijela Bradarić

Izborni predmet: Stilistika za germaniste 2 1 4

van. prof. dr. Vedad Smailagić

as. Danijela Bradarić

Back To Top