skip to Main Content

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Šef/ voditelj studijskog programa v. prof. dr. Amela Ćurković
Nivo studijskog programa I ciklus
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija Profesor njemačkog jezika i književnosti
detaljnije
Naziv studijskog programa Dodiplomski studij njemačkog jezika i književnosti (I ciklus)
Šef/ voditelj studijskog programa Doc. dr. sc. Amela Ćurković
Nivo studijskog programa I ciklus
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija Profesor njemačkog jezika i književnosti
Naučno/umjetničko područje studijskog programa Program studija germanistike nastavničkog usmjerenja temelji se na savremenim spoznajama o učenju i usvajanju jezika koji su rezultat naučnih istraživanja interdisciplinarnog karaktera (lingvističkih, psiholingvističkih, sociolingvističkih, pedagoških).
Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 akademske godine – osam semestara
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova
Uslovi upisa na studij Prosjek ocjena iz relevantnih predmeta kao i ukupan prosjek ocjena iz srednje škole. Ne polaže se prijemni ispit.
Ishodi učenja

Po završetku diplomskog studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:

–  jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku na C1-C2 nivou prema  Evropskim referentnim stupnjevima,

–  temeljna znanja o savremenim lingvističkim disciplinama,

–  poznavanje kulture zemalja njemačkog govornog područja (geografskih, kulturno-historijskih, društveno-političkih, privrednih i drugih aspekata),

–  poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,

–  poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranog i drugog jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;

–  poznavanje temeljnih glotodidaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja njemačkog jezika s dijahronijskog i sinhronijskog stajališta;

–  poznavanje tehnika istraživačkog rada s obzirom na proces učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika.

 

Studenti stječu sljedeće sposobnosti:

–  sposobnost lingvističke analize strukture i upotrebe jezika,

–  sposobnost individualne interpretacije književnog djela,

–  sposobnost primjene interkulturalnog pristupa u usporedbenim analizama kulturnih, privrednih, historijskih i političkih veza između Bosne i Hercegovine i zemalja njemačkog govornog područja,

–  sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkog promišljanja procesa učenja i poučavanja njemačkog kao stranog jezika,

–  sposobnost upotrebe strategija učenja i poučavanja jezičnih znanja i vještina,

–  sposobnost upotrebe informatičkih i komunikacijskih tehnologija,

–  sposobnost pronalaženja informacija,

–  sposobnost primjene tehnika znanstvenog i istraživačkog rada.

Mogućnost zapošljavanja (popis mogućih poslodavaca) i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja (priložiti) Studenti će na osnovu stečenih znanja, vještina i sposobnosti moći da se zaposle u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici njemačkog jezika i književnosti, u izdavaštvu i bibliotečkim oblastima (knjižarstvo), u medijskim i kulturnim ustanovama, u privrednim predstavništvima i javnim ili državnim službama u kojima se zahtijeva visoka komunikativna kompetencija na njemačkom jeziku.

 

Mogućnost nastavka studija

 

Uspješno završeni dodiplomski studij studentu omogućava da nastavi magistarski studij (studij drugog stepena) i da stekne zvanje magistar njemačkog jezika i književnosti.

Veličina grupa za vježbe/seminare  Veličina grupa za vježbe: 7 studenata za predmete Školska praksa I i Školska praksa II, 15 studenata za vježbe jezičke grupe predmeta.
Uslovi upisa u sljedeći semestar

Lista vezanih predmeta:

1.        Morfologija njemačkog jezika I,

2.        Morfologija njemačkog jezika II,

3.        Sintaksa proste rečenice njemačkog jezika,

4.        Sintaksa složene rečenice njemačkog jezika.

Završetak studija
a)    Način završetka studija Izrada završnog dodiplomskog rada
b)    Uslovi za odbranu završnog/diplomskog rada Završni dodiplomski rad kandidat može odbraniti nakon svih položenih ispita.
c)     Postupak odbrane završnog/diplomskog rada Završni dodiplomski rad kandidat priprema i radi u saradnji sa mentorom nakon svih položenih ispita i isti je dužan odbraniti pred mentorom čime stiče zvanje Profesor njemačkog jezika iknjiževnosti.

 

PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Odsjek je učestvovao na raznim takmičenjima, projektima i skupovima, kako domaćim, tako i međunarodnim

Domaći i međunarodni projekti prevodilaštva književnih djela
 1. Studenti IV godine  prevode književno djelo „Doba nevinosti“ BiH književnice  Nure Bazdulj-Hubijar, voditelj projekta: prof. dr. Memnuna Hasanica;
 1. – 2014. Dvije studentice master studija pohađaju seminar stručnog i književnog prevođenja na nivou mreže prevodioca BiH u organizaciji Goethe-Instituta i     organizacije TRADUKI;
 1. Sedam studenata IV godine prevode dramski tekst „Miridba“ za Kulturno-umjetničko društvo iz Linza, po nalogu Centra za strane jezike „Dialog“ iz Banja  Luke i to u okviru izbornog kolegija Prevođenje književnih tekstova u VII  semestru, voditelj projekta: as. Slobodanka Omerović.
Domaći i međunarodni skupovi, prezentacije i književne večeri
 1. Troje studenata IV godine Odsjeka pohađa seminar „Europa-Forum Neumarkt“ u Grazu u organizaciji Pokreta za Evropu Steiermark i Počasnog konzula za BIH u Austriji dr. Jörga Hofreitera;
 2. Književno veče nastavnika i studenata svih odsjeka Katedre za jezike i književnost u organizaciji ONJJK, gost večeri: Emina Čabaravdić-Kamber, voditelj projekta: prof. dr. Memnuna Hasanica;
 3. Dvije studentice IV godine učestvuju na konferenciji i naučnom natjecanju studenata germanistike sa svih univerziteta u BiH pod nazivom GIB (Germanistisches intellektuelles Battle) u Sarajevu u organizaciji Udruženja DAAD-AlumniBH i organizacije Gerila (Germanistička intelektualna liga);
 4. Alumni Selma Fetić učestvuje na VI. Međunarodnom skupu profesora njemačkog jezika BiH u Tuzli na temu „Njemački – jezik budućnosti“ u organizaciji Udruženja profesora njemačkog jezika BiH;

2015 i 2016.    Studenti svih studijskih godina Odsjeka imaju priliku pogledati 7 filmova Goethe-Instituta Sarajevo u okviru Sedmice njemačkog filma u Muzeju Grada Zenice;

2015-2016.      Osam studenata Odsjeka i ukupno 30 studenata germanistike iz BiH, Hrvatske, Srbije i Njemačke učestvuju sa svojim radovima na Međunarodnom studentskom kolokviju „Heinrich Heine – pjesnik starih Azra“ koji je ONJJK organizirao u suradnji sa Odsjekom germanistike na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru. Održavanje skupa su sponzorirali Njemačka Ambasada u Sarajevu i FF Zenica, voditelj projekta: doc. dr. Amela Ćurković;

 1. Četvoro alumnija učestvuje na međunarodnoj konferenciji književnih filmskih adaptacija „Adaptation: Theory, Criticism, Pedagogy“ u Osijeku, gdje prezentiraju vlastiti kratki film „Lord of the Filters“/“Gospodar filtera“/“Herr der Staubfilter“ zajedno sa voditeljicom istoimenog projekta;

Svake godine: DAAD (Njemačka služba za akademsku razmjenu) prezentira program stipendija SR Njemačke za BiH studentima svih studijskih godina i svih odsjeka.

Projekat adaptacije književnog djela

2015.-2016.  14 studenata IV godine piše scenario i snima kratki film na temu zaštite okoliša u Gradu Zenici „Herr der Staubfilter“ („Gospodar filtera“) na njemačkom sa titlom na   bosanskom i engleskom jeziku. Film je prezentiran u gimnazijama u Zenici, Žepču, Zavidovićima, Maglaju, Busovači, Tešnju, Kaknju, Visokom, zatim na Dan otvorenih vrata UNZE-a, u okviru Sedmice njemačkog filma u Zenici, a godinu dana kasnije 2017. i na međunarodnom skupu u Osijeku. Link za film je postavljen na web podstranici Odsjeka i može se pogledati u cjelosti. Partneri i sponzori: FF Zenica, Alba Zenica, Pedagoški zavod Zenica, voditelj projekta: doc. dr. Amela Ćurković.

Takmičenja i radionice kreativnog pisanja
 1. studenti  III i IV godine  učestvuju u radionicama književnog pisanja Eu-projekta za mlade o suživotu ljudi različitih konfesija „Du und ichWie lebt es sich in einer Welt unterschiedlicher Konfessionen?, partneri u projektu Goethe Institut i Univerzitet u Hamburgu, voditelji projekta: prof. dr. Memnuna Hasanica i doc. dr. Emina Čabaravdić-Kamber;
 2. student Slaven Brnjaković je u sklopu takmičenja Goethe-Instituta u kreativnom pisanju modernih bajki „Moderne Märchen“ osvojio prvu nagradu u konkurenciji sa studentima germanistike iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Zenice;
 3. studenti Selma Fetić i Izmir Omić učestvuju u poetry slamu i radionici na temu moj grad „Meine Stadt“ u organizaciji Goethe-Instituta u Banja Luci.
Gostujuća predavanja domaćih i stranih predavača

14.04.2008.     Počasni konzul za BIH u Austriji dr. Jörg Hofreiter „Zajedno otkriti Evropsku Uniju!“

28.03.2012.      Ambasador Republike Austrije dr. Donatus Köck „Austrija – BiH – EU“

04.06.2012.      Frank Riedel, DAAD-lektor sa Filološkog fakulteta u Banja Luci, kulturološka tema: „Einführung in das Stationenlernen zum Thema ‘Kultur erlesen'“

30.05.2013.      Prof. em. dr. dr. h.c.mult. Norbert Richard Wolf sa Instituta za njemačku filologiju Univerziteta u Würzburgu, jezična tema: „Keine Erzählung, sondern eine Beschreibung – Sprachwissenschaftliche Analyse literarischer Texte“

14.04.2016.     DAAD-lektorica Fakulteta humanističkih nauka Mostar Barbara Breitscheid „Kafka“

08.01.2018.      Ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer „Koliko poznajete Švicarsku?“

 

MOBILNOST STUDENATA I OSOBLJA

Odsjek za njemački jezik i književnost (ONJJK) trenutno bilježi veću mobilnost nastavnog osoblja dok je mobilnost studenata manja. Studenti šalju aplikacije za DAAD stipendijske i druge programe, ali često ne prolaze zbog jake konkurencije u Sarajevu. Mobilnost nastavnog osoblja i studenata Studijskog programa Njemački jezik i književnost u okviru Erasmus+ projekta je tek u zamahu, jer do sada nije bilo mnogo partnera sa UNZE koji su nudili studijski program germanistike.

ONJJK stoga aktivno potiče studenate na mobilnost kroz redovite sastanke i motiviranje studenata da šalju aplikacije u cilju proširenja znanja i vidika, sticanja stručnih i socijalnih kompetencija, upoznavanja novih kultura i civilizacija, sticanja međunarodnih kontakata i nadasve usavršavanja jezičnih kompetencija. Nadalje, nastavno osoblje Odsjeka daje podršku studentima u procesu prijave, prikupljanja informacija i kreiranja ugovora o učenju. Odsjek u ovom procesu tijesno surađuje sa Uredom za međunarodnu suradnju UNZE-a.

detaljnije
Mobilnost studenata i nastavnog osoblja na ONJJK
Smjer mobilnosti Ime i prezime Program i vrsta razmjene Institucija razmjene Broj dana u razmjeni Period razmjene
Sa Odsjeka prema vani Lejla Heco, studentica II godine Erasmus + Univerzitet u Saarlandu 6 mjeseci okt. 17–mart 18.
doc. dr. Amela Ćurković Erasmus + Univerzitet u Saarlandu 7 dana 17-24.06.2017.
v.as.mr. Almina Lisičić-Hedžić DAAD istraživačka stipendija Institut za njemački jezik / Univerzitet u Mannheimu 61 dan juni-juli 2014.
v.as.mr. Mersiha Škrgić DAAD istraživačka stipendija Institut za njemački jezik / Univerzitet u Mannheimu 6 mjeseci

aug.13.–jan.14.

 

doc. dr. Amela Ćurković DAAD istraživačka stipendija Institut za njemački jezik / Univerzitet u Mannheimu 61 dan

juni-juli 2012.

 

v.as.mr. Almina Lisičić-Hedžić Doktorski studij, GIP projekt DAAD-a Univerzitet u Würzburgu sa Univerzitetom u Sarajevu 62 dana

1.-31.7.2016.

1.-31.7.2017.

 

v.as.mr. Mersiha Škrgić Doktorski studij, GIP projekt DAAD-a Univerzitet u Würzburgu sa Univerzitetom u Sarajevu 7 mjeseci

sept. 15.-feb.16

1.-31.8.2016.

Izvana prema Odsjeku

Magdalena Gärtner, studentica Herder-Instituta Univerziteta u Leipzigu

 

 

Inicijativa  Herder-Instituta Univerziteta u Leipzigu prema ONJJK FF-a Herder-Institut Univerziteta u Leipzigu 5 mjeseci feb.-juni 2012.
doc.dr. Michael Mayer DAAD projekt: Docenti u razmjeni Univerzitet u Bayreuthu (Bavarska) 5 mjeseci okt.15.-feb.16.

 

Back To Top