skip to Main Content

OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Studijski programi:
– Dodiplomski studij njemačkog jezika i književnosti (I ciklus)
– Master studij njemačkog jezika i književnosti (II ciklus)
– Doktorski studij iz Lingvistike (III ciklus)

Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija:
– Profesor njemačkog jezika i književnosti (I ciklus)
– Magistar njemačkog jezika i književnosti (II ciklus)
– Doktor lingvističkih nauka sa naznakom uže naučne oblasti: lingvistika/njemački jezik

Voditelj studijskih programa:
v. prof. dr. Amela Ćurković

Back To Top