skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz Osnova matematike 2 i Metodike početne nastava  matematike 2

UNIVERZITET U ZENICI
FILZOFSKI FAKULTET
RAZREDNA NASTAVA

Rezultati pismenog dijela ispita iz Osnova matematike 2
rađen 09.09.2019.

r.b Student Broj index-a

Bodovi

max 40

1. Muslimović Ahmed 5941 21
2. Puđa Monika 6168 21
3. Husanović Mehmed 6318 13
4. Hodžić Ajdina 6623 7,5
5. Hibović Šehida 6645 5
6.   5945 0

Uvid u radove planiran u ponedjeljak 16.09.2019. u  13h. Završni ispit je u utorak 17.09.2019. u 9:30.

Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodike početne nastava  matematike 2
rađen 09.09.2019.

r.b Student Broj index-a

Bodovi

max 40

1. Riđić Nermin 5955 14,5

Uvid u radove održat će se u ponedjeljak 16.09.2019. u 13h. Završni ispit je u utorak 17.09.2019. u 9:30.

Predmetni profesor:
Doc.dr. Naida Bikić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top