skip to Main Content

RASPORED ISPITA PO PREDMETIMA
za akademsku 2020/2021. godinu

PRVA GODINA STUDIJA

PREDMETJANUARSKO - FEBRUARSKI JUNSKO-JULSKI
I terminII terminI terminII termin
datumsatdatumsatdatumsatdatumsat
UVOD U PEDAGOGIJU I02.02.1116-Feb1122.06.1106.07.11
UVOD U KNJIŽEVNOST02-Feb1616-Feb1621.06.1005.07.10
FILOZOFIJA ODGOJA01.02.16.3 15.02.16.323.06.1607-Jul16
BHS JEZIK I04.02,918.02.930.06.1014.07.10
OSNOVI MATEMATIKE I01.02.11.315.02.11.329.06.11 13.0711
NJEMAČKI JEZIK I11.02.1025.02.1001-Jul1015-Jul10
ENGLESKI JEZIK I11.02.1025.02.1001-Jul1015-Jul10
UVOD U PEDAGOGIJU II stari NPP02.02.1116-Feb1122.06.1106.07.11
BHS JEZIK II stari i novi NPP04-Feb1018.02.1030.06.1014.07.10
UVOD U KNJIŽEVNOST-stari NPP 02.02 1616.02.1621.06.1005.07.10
ETIKA stari NPP 01.02. 16.315.02.16.323.06.1607-Jul16
DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA 05.02. 1119.02.1125.06.1009-Jul10
Stari i novi NPP
NJEMAČKI JEZIK II stari i novi NPP11-Feb1025.02.1201-Jul1015-Jul10
ENGLESKI JEZIK II stari i novi NPP11.02. 1025.02.1201-Jul1015-Jul10
OPĆA PSIHOLOGIJA novi NPP23.06.1007.07.10
INFORMATIKA I OBR. TEH.novi NPP21.06.1005.07.10
PORODIČNA PEDAGOGIJA novi NPP22.06.1106.07.11

DRUGA GODINA STUDIJA

PREDMETJANUARSKO - FEBRUARSKI JUNSKO-JULSKI
I terminII terminI terminII termin
datumsatdatumsatdatumsatdatumsat
KNJIŽEVNOST ZA DJECU04.02.1618.02.1621-Jun1605.07.16
OSNOVI MATEMATIKE II05.02.9.319.02.9.322-Jun906-Jul9
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA02.02.1216.02.1223-Jun907-Jul9
MUZIČKA KULTURA03-Feb1117.02.1124-Jun1108-Jul11
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA 02.02.8.3 16.028.325-Jun909-Jul9
RAZVOJ PROFESIONALNOG IDENTITETA NASTAVNIKA-IZBORNI 03.02.9.3 17.02.9.3
LIKOVNA RADIONICA- IZBORNI03.02.17.0017-Feb17.00 .25-Jun1709-Jul17
DIDAKTIKA02.02.10.316.02.10.328-Jun1012-Jul10
TEORIJA LIKOVNE KULTURE05-Feb1219.02.1229-Jun1213.0712
KULTURA GOVORA05.02.1019.02.1030-Jun1014-Jul10
MOJA OKOLINA09.02.1023.02.1021-Jun1205-Jul12
TEORIJA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA03.02.1017.02.1023-Jun1107.07.11
ALTERNATIVNE ŠKOLE-IZBORNI 04.02.918.02.9
MUZIČKA RADIONICA – IZBORNI 03-Feb11.0017.02.1122.06.1106.07.11

TREĆA GODINA STUDIJA

PREDMETJANUARSKO - FEBRUARSKI JUNSKO-JULSKI
I terminII terminI terminII termin
datumsatdatumsatdatumsatdatumSat
METODIKA NASTAVE BHS JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I05.02.919.02.921-Jun905-Jul9
PREDŠKOLSKA PEDAGOGIJA04-Feb12 18.02.1222.06.1006.07.10
MEDIJSKA KULTURA04.02.1518.02.15.0023.06. 1307.07.13
DOKIMOLOGIJA01.02.1015.02.1024.06.908.07.9
PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA01-Feb815-Feb825-Jun1009-Jul10
PRIPREMA DJECE ZA POLAZAK U ŠKOLU01,02.11.4515.02.11.4524-Jun1008.07.10
INTERKULTURALNA PEDAGOGIJA Izb.pred.02.02.13.316-Feb13.31106-Jul11
22-Jun
METODIKA NASTAVE BHS JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI II05.02.11.319.02.11.321-Jun1105.07.11
SPECIJALNA PEDAGOGIJA 01.02.22-Jun1206-Jul12
915.02.9
METODIKA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE I05.02.1519.02.1525.06.1209.07.12
METODIKA NASTAVE TJELESNI ZDRAVSTVENI ODGOJ I 03.02. 101023,06.1107-Jul11
17.02.
METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I03-Feb1117.02.1124.06.1108.07.11
METODIKA NASTAVE MOJE OKOLINE02.02.1216.02.1228.06.1012-Jul10
PREVENCIJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU IZBORNI01.02.1315.02.1330.06.1014.07.10
PARTNERSTVO PORODICE I ŠKOLE01.02.1115.02.1124-Jun808.07.8

ČETVRTA  GODINA STUDIJA

PREDMETJANUARSKO - FEBRUARSKI JUNSKO-JULSKI
I terminII terminI terminII termin
datumsatdatumsatdatumsatdatumSat
METODIKA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE II04.02.1515.02.1521.06.1205-Jul12
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I11.02.1625-Feb1624-Jun1308.07.13
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE02.02.1216.02.1230.06.1014.07.10
AKCIJSKO ISTRAŽIVANJE U NASTAVI03.02.1317.02.1323.06.907-Jul9
NASTAVA U KOMBINOVANOM ODJELJENJU01-Feb1515.02.1528-Jun912.07.9
SAVJETODAVNI RAD 03.02.1017.02.1028-Jun1012.07.10
METODIKA RADA SA DAROVITOM DJECOM01.02.915.02.9----
PORODIČNA PEDAGOGIJA02.02.13.3 16.0213.322-Jun1106-Jul11
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II02.02.1216.02.1225.06.1209-Jul12
METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II04-Feb11.0018-Feb1124.06. 1108-Jul11
METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA II04.02.1018.02.1023,06.1007.07.10
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II 11.02.24.06.1408.07.14
1625 .02.16
METODIKA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI02.02.1216.02.1225-Jun1009.07.10

ISPITNI ROK ZA STUDENTE  II CIKLUSA ODSJEKA RAZREDNA NASTAVA

Novi metodički ogledi u nastavi maternjeg jezika
26.02.2021. godine u 10 sati
Savremeni aspekti metodike početne nastave matematike
02.03.2021.godine u 12,00
Metodika nastave prirode i društva
02.03. 2021.godine u 10,00
Uvod u metodologiju znanosti
03.03. 2021.godine u 10,00
Antropologija odgoja i obrazovanja (izborni predmet)
04.03. 2021.godine u 10,00
Psihologija kreativnosti (izborni predmet)
05.03. 2021.godine u 10,00

 Šef Odsjeka
Van.prof.dr.sc.Mirjana Mađarević

Back To Top