skip to Main Content
I semestar
1. semestar
Uvod u pedagogiju I van. prof. dr. Amel Alić
Opća psihologija van. prof. dr. Dženan Skelić
Filozofija odgoja prof. dr. Željko Škuljević
BHS jezik I doc. dr. Marijana Nikolić
Osnovi matematike I van. prof. dr. Dževad Burgić
Strani jezik:
Njemački jezik I ili Engleski jezik I
II semestar
2. semestar
Uvod u pedagogiju II van. prof. dr. Amel Alić
Uvod u književnost doc. dr. Nebojša Lujanović
Etika prof. dr. Željko Škuljević
BHS jezik II doc. dr. Marijana Nikolić
Demokratija i ljudska prava van. prof. dr. Faruk Kozić
Strani jezik:
Njemački jezik II ili Engleski jezik II
III semestar
3. semestar
Književnsot za djecu prof. dr. Muhidin Džanko
Razvojna psihologija van. prof. dr. Dženan Skelić
Muzička Kultura van. prof. dr. Indira Meškić
Školska pedagodija prof. dr. Edina Vejo
Osnovi matematike II van. prof. dr. Fatih Destović
Izborni predmeti:
Razvoj profesionalnog identiteta nastavnika ili Likovna radionica
IV semestar
4. semestar
Didaktika doc. dr. Haris Cerić
Teorija likovne kulture van. prof. dr. Siniša Vidaković
Kultura govora doc. dr. Edina Solak
Moja okolina doc. dr. Ahmed Buljubašić
Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja van. ptof. dr. Mirjana Mađarević
Izborni predmet:
Muzička radionica ili Alternativne škole
V semestar
5. semestar
Metodika nastave b/h/s jezika i književnosti I van. prof. dr. Alisa Mahmutović
Predškolska pedagogija van. prof. dr. Edina Vejo
Medijska kultura van. prof. dr. Damir Kukić
Dokimologija van. prof. dr. Izet Pehlić
Priprema djece za polazak u školu van. prof. dr. Nusreta Kepeš
Psihologija odgoja i obrazovanja van. prof. dr. Dženan Skelić
Izborni predmet:
Interkulturalna pedagogija ili Dječija igra i kreativnost
VI semestar
6. semestar
Metodika nastave b/h/s jezika i književnosti I van. prof. dr. Alisa Mahmutović
Specijalna pedagogija van. prof. dr. Nureta Kepeš
Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I va. prof. dr. Mirjana Mađarević
Metodika početne nastave matematike I doc. dr. Amir Suljičić
Metodika nastave moje okoline van. prof. dr. Vahdeta Ćatić
Metodika nastave muzičke kulture I van. prof. dr. Indira Meškić
Izborni predmet:
Prevencija poremećaja u ponašanju ili Partnerstvo porodice i škole
VII semestar
7. semestar
Inkluzivno obrazovanje doc. dr. Haris Cerić
Akcijsko istraživanje u nastavi
Nastava u kombinovanom odjeljenju van. prof. dr. Nusreta Kepeš
Metodika početne nastave matematike II doc. dr. Amir Suljičić
Savjetodavni rad doc. dr. Elma Begagić
Metodika nastave likovne kulture I prof. dr. Salko Pezo
Izborni predmet:
Metodika rada s djecom s posebnim obrazovnim potrebama ili Metodika rada s darovitom djecom
VIII semestar
8. semestar
Porodična pedagogija van. prof. dr. Amel Alić
Metodika nastave prirode i društva van. prof. dr. Vahdeta Ćatić
Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja II van. prof. dr. Mirjana Mađarević
Metodika nastave muzičke kulture II van. prof. dr. Indira Meškić
Metodika nastave likovne kulture II prof. dr. Salko Pezo
Metodika vannastavnih aktivnosti van. prof. dr. Izet Pehlić
Završni dodiplomski rad
Back To Top