skip to Main Content

JANUARSKO-FEBRUARSKI  ISPITNI ROK

Ispitni rok traje od 01.02. do 26.02.2021. godine

I SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Uvod u kulturalne studijeV. prof.dr.Esad Delibašić1.2.09:0015.2.09:00
Osnove kulturne baštineDoc. dr. Mirza Džananović4.2.09:0018.2.09:00
Uvod u filozofijuProf.dr.Spahija Kozlić3.2.16:0017.2.16:00
Interkulturalna pedagogijaProf.dr.Amel Alić2.2.11:0016.2.11:00
Tjelesna i zdravstvena kulturaProf.dr.Mirjana Mađarević5.2.10:0019.2.10:00
Njemački jezik I Prof. dr. Amela Ćurković8.2.13:0022.2.13:00
Engleski jezik IProf.dr.Adnan Bujak11.2.10:0025.2.10:00
Kultura govoraV. prof. dr. Edina Solak4.2.12:0018.2.12:00

II SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Uvod u kulturalnu povijestDoc. dr. Mirza Džananović3.2.09:0017.2.09:00
Opća psihologija sa psihologijom ličnostiProf.dr.Dženan Skelić1.2.10:0015.2.10:00
Sociologija kultureV. prof. dr. Bernard Harbaš5.2.15:0019.2.15:00
MuzeologijaV. Prof.dr.Esad Delibašić2.2.12:0016.2.12:00
Engleski jezik IIDoc. dr. Adnan Bujak11.2.10:0025.2.10:00
Njemački jezik IIProf. dr. Amela Ćurković8.2.13:0022.2.13:00

III SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Kultura sjećanja Doc. dr. Mirza Džananović2.2.09:0016.2.09:00
Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka Doc. dr. Mirza Džananović1.2.09:0015.2.09:00
Kultura civilnog društva Prof.dr.Faruk Kozić11.2.13:0025.2.13:00
Medijska kultura Prof.dr.Damir Kukić3.2.10:0017.2.10:00
Retorika i stilistika Prof.dr.Edina Solak4.2.10:0018.2.10:00
Kultura i moderno doba V.prof. dr. Esad Delibašić1.2.12:0015.2.12:00
Engleski jezik III Doc. dr. Adnan Bujak11.2.10:0025.2.10:00
Njemački jezik IIIProf. dr. Amela Ćurković8.2.13:0022.2.13:00

IV SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Filozofija i kulturaProf.dr.Spahija Kozlić3.2.16:0017.2.16:00
Mediji i globalizacijaProf.dr. Damir Kukić3.2.10:0017.2.10:00
Muzika i kulturni kontekstProf.dr. Indira Meškić1.2.10:0015.2.10:00
Kultura i postmodernaV.prof. dr. Esad Delibašić5.2.10:0019.2.10:00
Digitalna humanistikaProf. dr. Lejla Kodrić Zaimović4.2.12:0018.2.12:00
Engleski jezik IVDoc. dr. Adnan Bujak11.2.10:0025.2.10:00
Njemački jezik IVProf. dr. Amela Ćurković8.2.13:0022.2.13:00

V SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Metodologija istraživanja u kulturiProf.dr. Senadin Lavić8.2.16:0023.2.16:00
Uvod u kulturalne teorijeProf.dr. Jasmina Husanović9.2.10:0023.2.10:00
Muzički izrazi – od tradicionalnog do savremenogProf. dr. Indira Meškić5.2.12:0019.2.12:00
Savremena kulturna produkcijaDr. Hazim Begagić2.2.11:0016.2.11:00
Medijska pismenost V.prof.dr.Seid Masnica 1.2.15:0022.2.15:00
Upravljanje kulturnom baštinomDoc. dr. Mirza Džananović1.2.09:0015.2.09:00
Informacijsko ponašanje Doc. dr. Amer Džihana4.2.11:0018.2.11:00

VI SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Vizuelna kulturaV. prof. dr. Siniša Vidaković5.2.09:0019.2.09:00
Kulturalna povijest BiH Doc. dr. Mirza Džananović4.2.09:0018.2.09:00
Povijest umjetnostiV. prof. Siniša Vidaković5.2.12:0019.2.12:00
Kulturna baština u BiHDoc. dr. Mirza Džananović2.2.09:0016.2.09:00
Savremene kulturalne teorijeV. prof.dr. Jasmina Husanović9.2.11:0023.2.11:00
Rod i kulturaV.prof. dr. Zilka Šiljak 1.2.15:0025.2.11:00
Kulturna antropologijaProf.dr.Spahija Kozlić3.2.16:0017.2.16:00

VII SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Kultura i identitetV.prof. dr. Zilka Šiljak1.2.15:0025.2.11:00
Izvedbeno-scenska kulturaDoc.dr. Hazim Begagić1.2.12:0015.2.12:00
Kulturne industrijeDoc.dr. Hazim Begagić2.2.09:3016.2.09:30
Popularna kulturaV.prof. dr. Esad Delibašić8.2.09:0022.2.09:00
BibliotekarstvoProf.dr. Lejla Kodrić Zaimović4.2.12:0018.2.12:00
ArhivistikaDoc. dr. Mirza Džananović3.2.09:0017.2.09:00
Odnosi sa javnošću u kulturiDoc. dr. Hazim Begagić2.2.15:0016.2.15:00

VIII SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorI rokII rok
DatumTerminDatumTermin
Tekstualnost i narativnostProf. dr. Dženan Kos9.2.11:0023.2.11:00
Novi medijiProf. dr. Amer Džihana4.2.11:0018.2.11:00
Menadžment u kulturiDoc.dr. Hazim Begagić1.2.13:3015.2.13:30
Kultura i religijaProf. Dr. Faruk Kozić3.2.10:0017.2.10:00
Kulturna politikaV.prof. dr. Esad Delibašić8.2.12:0022.2.12:00
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvuProf.dr. Lejla Kodrić Zaimović4.2.12:0018.2.12:00
Kulturni turizamV.prof. dr. Esad Delibašić9.2.10:0023.2.10:00
Back To Top