skip to Main Content

I SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
Datum
Termin
Datum
Termin
Datum
Termin
Datum
Termin
Uvod u kulturalne studije15.6.9:0029.6.9:003.9.9:0017.9.9:00
Osnove kulturne baštine16.6.9:0030.6.9:004.9.9:0018.9.9:00
Uvod u filozofiju17.6.15:001.7.15:002.9.15:0016.9.15:00
Interkulturalna pedagogija23.6.12:007.7.12:001.9.12:0015.9.12:00
Tjelesna zdravstvena kultura17.6.10:001.7.10:004.9.12:0018.9.12:00
Njemački jezik I24.6.10:008.7.10:008.9.10:0022.9.10:00
Engleski jezik I23.6.9:007.7.9:0014.9.9:0029.9.9:00
Kultura govora18.6.10:002.7.10:0010.9.10:0024.9.10:00

II SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Uvod u kulturalnu povijest17.6.9:001.7.9:001.9.9:0015.9.9:00
Opća psihologija sa psihologijom ličnosti15.6.12:0026.6.12:001.912:0015.9.12:00
Sociologija kulture15.6.09:006.7.09:007.9.09:0021.9.09:00
Muzeologija19.6.9:003.7.9:003.9.12:0017.9.12:00
Komunikologija16.6.13:0030.6.13:001.9.13:0015.9.13:00
Engleski jezik II23.6.9:007.7.9:0014.9.9:0029.9.9:00
Njemački jezik II24.6.10:008.7.10:008.9.10:0022.9.10:00

III SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Umjetnost i kultura19.06.12:003.7.12:0011.9.12:0025.9.12:00
Kulturalna povijest starog i srednjeg  vijeka16.6.11:0030.6.11:002.9.9:0016.9.9:00
Kultura civilnog društva15.6.14:0029.6.14:001.9.9:0015.9.9:00
Medijska kultura22.6.12:006.7.12:003.9.12:0017.9.12:00
Retorika i stilistika15.6.10:0029.6.10:007.9.10:0021.9.10:00
Kultura i moderno doba18.6.9:002.7.9:008.9.9:0022.9.9:00
Engleski jezik III23.6.9:007.7.9:0014.9.9:0029.9.9:00

IV SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Filozofija i kultura18.6.15:002.7.15:003.9.15:0017.9.15:00
Mediji i globalizacija22.6.12:006.712:004.9.12:0018.9.12:00
Muzika i kulturni kontekst19.6.12:003.7.12:0011.9.12:0025.9.12:00
Kultura i postmoderna16.6.9:0030.6.9:009.9.9:0023.9.9:00
Jezik, mišljenje i kultura15.6.12:0029.6.12:007.9.1221.9.12
Digitalna humanistika18.6.11:302.7.11:3010.9.10:0024.9.10:00
Engleski jezik IV23.6.9:007.7.9:0014.9.9:0029.9.9:00

V SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Metodologija istraživanja u kulturi16.6.12:0030.6.12:001.9.12:0015.9.12:00
Uvod u kulturalne teorije22.6.10:006.7.10:008.9.10:0022.9.10:00
Muzički izrazi – od tradicionalnog do savremenog19.6.12:003.7.12:0011.9.12:0025.9.12:00
Savremena kulturna produkcija15.6.12:3029.6.12:307.9.13:0028.9.13:00
Medijska pismenost22.6.15:003.7.15:0014.9.15:0021.9.15:00
Upravljanje kulturnom baštinom15.6.9:0029.6.9:003.9.9:0017.9.9:00
Informacijsko ponašanje29.6.15:0010.7.15:0018.9.15:0024.9.15:00

VI SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Vizuelna kultura19.6.12:003.7.12:0011.9.12:0025.9.12:00
Kulturalna povijest BiH15.6.11:0029.6.11:001.9.11:0015.9.11:00
Povijest umjetnosti19.6.15:003.7.15:0011.9.15:0025.9.15:00
Kulturna baština u BiH17.6.11:001.7.11:003.9.9:0017.9.9:00
Savremene kulturalne teorije22.610:006.7.10:008.9.10:0022.9.10:00
Rod i kultura16.6.11:008.7.11:002.9.11:0029.9.11:00
Kulturna antropologija24.6.15:008.7.15:004.9.15:0018.9.15:00

VII SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Kultura i identitet16.6.11:008.7.13:002.9.11:0029.9.11:00
Izvedbeno-scenska kultura17.6.13:301.7.13:307.9.13:0028.9.13:00
Kulturne industrije17.6.11:001.7.11:007.9.11:0028.9.11:00
Popularna kultura22.6.11:006.7.11:004.9.9:0018.9.9:00
Bibliotekarstvo18.6.10:002.7.10:0010.9.11:3024.9.11:30
Arhivistika25.6.9:009.7.9:0014.9.9:0028.9.9:00
Odnosi sa javnošću u kulturi16.6.13:0030.6.13:001.9.13:0015.9.13:00

VIII SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Tekstualnost i narativnost19.6.9:003.7.9:008.9.9:0022.9.9:00
Novi mediji19.6.14:003.7.14:004.9.14:0018.9.14:00
Menadžment u kulturi17.6.9:301.7.9:307.9.10:0028.9.10:00
Kultura i religija15.6.10:0029.6.10:001.9.11:0015.9.11:00
Kulturna politika26.6.12:0010.7.12:002.9.12:0016.9.12:00
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu18.6.13:002.7.13:0010.9.13:0024.9.13:00
Kulturni turizam26.6.9:0010.7.9:0014.9.9:0028.9.9:00
Back To Top