skip to Main Content

I SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
Datum
Termin
Datum
Termin
Uvod u kulturalne studije3.9.9:0017.9.9:00
Osnove kulturne baštine4.9.9:0018.9.9:00
Uvod u filozofiju2.9.15:0016.9.15:00
Interkulturalna pedagogija1.9.12:0015.9.12:00
Tjelesna zdravstvena kultura4.9.12:0018.9.12:00
Njemački jezik I8.9.10:0022.9.10:00
Engleski jezik I14.9.9:0029.9.9:00
Kultura govora10.9.10:0024.9.10:00

II SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTermin
Uvod u kulturalnu povijest1.9.9:0015.9.9:00
Opća psihologija sa psihologijom ličnosti1.912:0015.9.12:00
Sociologija kulture7.9.09:0021.9.09:00
Muzeologija3.9.12:0017.9.12:00
Komunikologija1.9.13:0015.9.13:00
Engleski jezik II14.9.9:0029.9.9:00
Njemački jezik II8.9.10:0022.9.10:00

III SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTermin
Umjetnost i kultura11.9.12:0025.9.12:00
Kulturalna povijest starog i srednjeg  vijeka2.9.9:0016.9.9:00
Kultura civilnog društva1.9.9:0015.9.9:00
Medijska kultura3.9.12:0017.9.12:00
Retorika i stilistika7.9.10:0021.9.10:00
Kultura i moderno doba8.9.9:0022.9.9:00
Engleski jezik III14.9.9:0029.9.9:00

IV SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTermin
Filozofija i kultura3.9.15:0017.9.15:00
Mediji i globalizacija4.9.12:0018.9.12:00
Muzika i kulturni kontekst11.9.12:0025.9.12:00
Kultura i postmoderna9.9.9:0023.9.9:00
Jezik, mišljenje i kultura7.9.1221.9.12
Digitalna humanistika10.9.10:0024.9.10:00
Engleski jezik IV14.9.9:0029.9.9:00

V SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTermin
Metodologija istraživanja u kulturi1.9.12:0015.9.12:00
Uvod u kulturalne teorije8.9.10:0022.9.10:00
Muzički izrazi – od tradicionalnog do savremenog11.9.12:0025.9.12:00
Savremena kulturna produkcija7.9.13:0028.9.13:00
Medijska pismenost14.9.15:0021.9.15:00
Upravljanje kulturnom baštinom3.9.9:0017.9.9:00
Informacijsko ponašanje18.9.15:0024.9.15:00

VI SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTermin
Vizuelna kultura11.9.12:0025.9.12:00
Kulturalna povijest BiH1.9.11:0015.9.11:00
Povijest umjetnosti11.9.15:0025.9.15:00
Kulturna baština u BiH3.9.9:0017.9.9:00
Savremene kulturalne teorije8.9.10:0022.9.10:00
Rod i kultura2.9.11:0029.9.11:00
Kulturna antropologija4.9.15:0018.9.15:00

VII SEMESTAR

Predmet
Junsko-julski ispitni rok
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTerminDatumTerminDatumTermin
Kultura i identitet16.6.11:008.7.13:002.9.11:0029.9.11:00
Izvedbeno-scenska kultura17.6.13:301.7.13:307.9.13:0028.9.13:00
Kulturne industrije17.6.11:001.7.11:007.9.11:0028.9.11:00
Popularna kultura22.6.11:006.7.11:004.9.9:0018.9.9:00
Bibliotekarstvo18.6.10:002.7.10:0010.9.11:3024.9.11:30
Arhivistika25.6.9:009.7.9:0014.9.9:0028.9.9:00
Odnosi sa javnošću u kulturi16.6.13:0030.6.13:001.9.13:0015.9.13:00

VIII SEMESTAR

Predmet
Septembarski ispitni rok
I rok
II rok
DatumTerminDatumTermin
Tekstualnost i narativnost8.9.9:0022.9.9:00
Novi mediji4.9.14:0018.9.14:00
Menadžment u kulturi7.9.10:0028.9.10:00
Kultura i religija1.9.11:0015.9.11:00
Kulturna politika2.9.12:0016.9.12:00
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu10.9.13:0024.9.13:00
Kulturni turizam14.9.9:0028.9.9:00

I SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Uvod u kulturalne studijeVan prof.dr.Esad Delibašić6.10.09:00
Osnove kulturne baštineDoc. dr. Mirza Džananović7.10.09:00
Uvod u filozofijuProf.dr.Spahija Kozlić7.10.16:00
Interkulturalna pedagogijaProf.dr.Amel Alić
Tjelesna zdravstvena kulturaProf.dr.Mirjana Mađarević8.10.10:00
Njemački jezik I Prof. dr. Belma Šator5.10.12:00
Engleski jezik IProf.dr.Adnan Bujak5.10.09:00
Kultura govoraVan. Prof. dr. Edina Solak8.10.

II SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Uvod u kulturalnu povijestDoc. dr. Mirza Džananović7.10.11:00
Opća psihologija sa psihologijom ličnostiProf.dr.Dženan Skelić8.10.10:00
Sociologija kultureProf. dr. Vedad Muharemović16.10.09:00
MuzeologijaVan. Prof.dr.Esad Delibašić6.10.11:00
KomunikologijaProf. dr. Semina Ajvaz8.10.13:00
Engleski jezik IIProf.dr.Adnan Bujak5.10.09:00
Njemački jezik IIProf. dr. Belma Šator5.10.12:00

III SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Umjetnost i kultura Prof.dr.Siniša Vidaković16.10.12:00
Kulturalna povijest starog i srednjeg vijeka Doc. dr. Mirza Džananović5.10.12:00
Kultura civilnog društva Prof.dr.Faruk Kozić9.10.10:00
Medijska kultura Prof.dr.Damir Kukić6.10.11:00
Retorika i stilistika Prof.dr.Edina Solak7.10.10:00
Kultura i moderno doba Van.prof. dr.Esad Delibašić8.10.09:00
Engleski jezik III Prof.dr. Adnan Bujak5.10.09:00

IV SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Filozofija i kulturaProf. dr. Spahija Kozlić7.10.17:00
Mediji i globalizacijaProf.dr. Damir Kukić6.10.12:00
Muzika i kulturni kontekstProf.dr. Indira Meškić6.10.09:00
Kultura i postmodernaVan.prof. dr. Esad Delibašić9.10.09:00
Jezik, mišljenje i kulturaVan. Prof. dr. Edina Solak7.10.12:00
Digitalna humanistikaProf. dr. Lejla Kodrić Zaimović8.10.11:00
Engleski jezik IVProf. dr. Adnan Bujak5.10.09:00

V SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Metodologija istraživanja u kulturiProf.dr. Senadin Lavić6.10.09:00
Uvod u kulturalne teorijeProf.dr. Jasmina Husanović9.10.11:00
Muzički izrazi – od tradicionalnog do savremenogProf. dr. Indira Meškić8.10.10:00
Savremena kulturna produkcijaDr. Hazim Begagić8.10.13:00
Medijska pismenost Van.prof.dr.Seid Masnica7.10.12:00
Upravljanje kulturnom baštinomDoc. dr. Mirza Džananović5.10.09:00
Informacijsko ponašanje Van.prof.dr.Seid Masnica7.10.15:00

VI SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Vizuelna kulturaProf. dr. Siniša Vidaković16.10.12:00
Kulturalna povijest BiH Doc. dr. Mirza Džananović6.10.09:00
Povijest umjetnostiV. prof. Siniša Vidaković16.10.15:00
Kulturna baština u BiHDoc. dr. Mirza Džananović8.10.09:00
Savremene kulturalne teorijeV. prof.dr. Jasmina Husanović9.10.11:00
Rod i kulturaVan.prof. dr. Zilka Šiljak 6.10.12:00
Kulturna antropologijaProf.dr.Spahija Kozlić7.10.16:00

VII SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Kultura i identitetVan.prof. dr. Zilka Šiljak6.10.12:00
Izvedbeno-scenska kulturaDoc.dr. Hazim Begagić7.10.16:00
Kulturne industrijeDoc.dr. Hazim Begagić07-Oct13:00
Popularna kulturaVan.prof. dr. Esad Delibašić5.10.09:00
BibliotekarstvoProf.dr. Lejla Kodrić Zaimović8.10.11:00
ArhivistikaDoc. dr. Mirza Džananović9.10.09:00
Odnosi sa javnošću u kulturiDoc. dr. Semina Ajvaz5.10.12:00

VIII SEMESTAR

PredmetPredmetni profesorDatumTermin
Tekstualnost i narativnostDoc. dr. Naida Osmanbegović5.10.09:00
Novi medijiProf. dr. Amer Džihana9.10.14:00
Menadžment u kulturiDoc.dr. Hazim Begagić8.10.16:00
Kultura i religijaProf. Dr. Faruk Kozić6.10.10:00
Kulturna politikaVan.prof. dr. Esad Delibašić7.10.09:00
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvuProf.dr. Lejla Kodrić Zaimović8.10.11:00
Back To Top