skip to Main Content

Opće odrednice Odsjeka za kulturalne studije

 

Personalni sastav Katedre za kulturalne studije

 

prof.dr. Damir Kukić – šef Katedre

v.prof.dr. Esad Delibašić – šef Odsjeka za kulturalne studije

prof.dr. Salih Jalimam, v.prof.dr. Indira Meškić, v.prof.dr. Faruk Kozić, v.as.mr. Mirza Džananović (sekretar Katedre), doc.dr. Hazim Begagić (član Katedre iz reda spoljnih saradnika),

 

spoljni saradnici : prof.dr. Najil Kurtićć, doc.dr. Šeherzada Đafić, prof.dr. Slavo Kukić, van. prof.dr. Siniša Vidaović, doc.dr. Seid Masnica,  v.prof.dr. Jasmina Husanović, doc.dr. Zilka Šiljak, dr. Edin Tabak (gostujući nastavnik-istraživač u okviru FP7 projekta), doc.dr. Lejla Kodrić, doc.dr. Nebojša Lujanović, v.as.mr. Aida Spahić, v.as.mr. Majda Turkić, v.ass. Srđan Šušnica, Narcisa Puljek-Bubrić, dr. Emir Suljagić.

 

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

 

Katedra za opću kulturologiju ima svoju matičnost za:

 1. naučnu oblast: društveno-humanističko,
 2. naučno polje:

Uže naučne oblasti (grane) kulturologije:

 1. Kulturni turizam
 2. Kulturne industrije
 3. Kulturna politika
 4. Kulturna povijest
 5. Kulturna baština
 6. Medijska kultura
 7. Novi mediji
 8. Menadžment u kulturi
 9. Muzička kultura
 10. Demokratija i ljudska prava
 11. Kulturologija
 12. Komunikologija i mediji

 

Studijski program koji se realizira u okviru rada ove katedre je Odsjek za kulturalne studije i on se realizira od akademske 2012/2013 godine na nivou I ciklusa studija. Izlazna diploma je: diplomirani kulturolog. U toku je izrada elaborata za pokretanje II ciklusa studija iz oblasti kulturologije.

 

Back To Top