skip to Main Content

Opće odrednice Odsjeka za kulturalne studije

 

Personalni sastav Katedre za kulturalne studije

v.prof.dr. Esad Delibašić – šef Katedre

doc. Dr. Mirza Džananović – šef Odsjeka za kulturalne studije

Alen Šabanović – sekretar katedre

prof.dr. Damir Kukić,

v.prof.dr. Indira Meškić,

v.prof.dr. Faruk Kozić,

doc.dr. Hazim Begagić

 

Spoljni saradnici: Prof.dr.Spahija Kozlić, Prof.dr. Siniša Vidaović, prof.dr. Lejla Kodrić Zaimović v.prof.dr. Jasmina Husanović, v.prof.dr. Zilka Šiljak, v.prof.dr. Seid Masnica,  v.as.mr. Majda Turkić,  Doc. dr. Senija Šehanović, Prof.dr. Senadin Lavić, Doc. Dr. Amer Džihana, Narcisa Puljek-Bubrić (stručnjak iz prakse)

 

Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre

 

Katedra za opću kulturologiju ima svoju matičnost za:

 1. naučnu oblast: društveno-humanističko,
 2. naučno polje:

Uže naučne oblasti (grane) kulturologije:

 1. Kulturni turizam
 2. Kulturne industrije
 3. Kulturna politika
 4. Kulturna povijest
 5. Kulturna baština
 6. Medijska kultura
 7. Novi mediji
 8. Menadžment u kulturi
 9. Muzička kultura
 10. Demokratija i ljudska prava
 11. Kulturologija
 12. Komunikologija i mediji

 

Studijski program koji se realizira u okviru rada ove katedre je Odsjek za kulturalne studije i on se realizira od akademske 2012/2013 godine na nivou I ciklusa studija. Izlazna diploma je: diplomirani kulturolog. U toku je izrada elaborata za pokretanje II ciklusa studija iz oblasti kulturologije.

 

Back To Top