skip to Main Content

Raspored predavanja (2020/2021)

Naziv predmetaPredmetni prof.NastavaPonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubota
Uvod u kulturalnu povijestDoc. dr Mirza DžananovićPredavanje10:00 – 11:30
Doc. dr Mirza DžananovićVježbe11:30 – 13:00
Opća psihologija sa psihologijom ličnostiProf.dr Dženan SkelićPredavanje10:30-12:00
As. Sedin HabibovićVježbe15:00-16:30
Sociologija kultureV. prof. dr Bernard HarbašPredavanje11:15-12:45
V. prof. dr Bernard HarbašVježbe12:45-14:15
MuzeologijaV.prof.dr Esad DelibašićPredavanje9:00-11:15
As. Alen ŠabanovićVježbe09:00-10:30
Engleski jezik IIPredavanja15:00-16:30
As. Đelaludina ŠukalićVježbe16:30-18:00
Njemački jezik IIProf. dr Amela Ćuruković8.15-9.45
V. Ass. Lamija EkinovićVježbe14:30-16:00
KomunikologijaDoc. dr. Senija Šehanović15:00-16:30
As. Alena KahrimanovićVježbe16:00-17:30
Naziv predmetaPredmetni prof.NastavaPonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubota
Filozofija i kulturaProf. dr Spahija KozlićPredavanje16:00-18:15
V. as. Midheta MumićVježbe18:00-18:45
Mediji i globalizacijaProf. dr Damir KukićPredavanje11:15-12:45
As. Alen ŠabanovićVježbe09:00-10:30
Muzika i kulturni kontekstProf.dr Indira MeškićPredavanje10:15-11:45
Prof.dr. Indira MeškićVježbe11:45-13:15
Kultura i postmodernaV.prof.dr Esad DelibašićPredavanje9:00-11:15
As. Alen ŠabanovićVježbe10:30-12:00
Njemački jezik IVProf. dr Amela Ćuruković8.30 - 9.15
As. Ermina Imamović15:00-16:30
Digitalna humanistikaProf. dr Lejla Kodrić-ZaimovićPredavanje15:00-16:30
Narcisa Puljek Bubrić (stručnjak iz prakse)Vježbe18:00-19:30
Engleski jezik IVPredavanje17:00-18:30
As. Goran GrubešićVježbe15:00-16:30
Naziv predmetaPredmetni prof.NastavaPonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetakSubota
Vizuelna kulturaProf. dr Siniša VidakovićPredavanje15:00-16:30
V. as MajdaTurkićVježbe15:00-16:30
Povijest umjetnostiProf. dr Siniša VidakovićPredavanje16:30-18:00
Prof. dr Siniša VidakovićVježbe18:00-19:30
Rod i kulturaV. prof. dr Zilka ŠiljakPredavanje15:00-18:00
As. Alen ŠabanovićVježbe8:00-9:30
Kulturna baština u BiHDoc. dr Mirza DžananovićPredavanje10:00 –
Doc. dr Mirza DžananovićVježbe11:30 –
Savremene kulturalne teorijeProf. dr Jasmina HusanovićPredavanje11:00
As. Alen ŠabanovićVježbe9:30-11:00
Kulturalna povijest BiHDoc. dr Mirza Džananović10:00 – 11:30
Doc. dr Mirza DžananovićVježbe11:30 – 13:00
Kulturna antropologijaV. prof.dr Spahija Kozlić;
V. Prof. dr Bernard Harbaš
Predavanje14:30-16:45
V. prof.dr Spahija Kozlić;
V. Prof. dr Bernard Harbaš
Vježbe16:45-17:30
Naziv predmetaPredmetni prof.NastavaPonedjeljakUtorakSrijedaČetvrtakPetak
Tekstualnost i narativnostProf. dr Dženan KosPredavanje16:00-17:30
V. as. Ikbal SmajlovićVježbe10:30-12:00
Novi medijiProf. dr Amer DžihanaPredavanje15:00-16:30
As. Alen ŠabanovićVježbe08:45-10:15
Menadžment u kuturiDoc.dr Hazim BegagićPredavanje12:00-13:00
Doc.dr Hazim BegagićVježbe10:00-11:30
Kulturni turizamV. prof. dr Esad DelibašićPredavanje09:00-10:30
V. prof. dr Esad DelibašićVježbe10:30-12:00
Kulturna politikaV. prof. dr Esad DelibašićPredavanje09:00-10:30
V. prof. dr Esad DelibašićVježbe10:30-12:00
Muzeji, arhivi i biblioteke
u informatičkom društvu
Prof. dr Lejla Kodrić-ZaimovićPredavanje17:00-18:30
As. Narcisa Puljek-Bubrić (stručnjak iz prakse)Vježbe18:00-19:30
Kultura i religijaProf. dr Faruk KozićPredavanje10:30-12:00
Prof. dr Faruk KozićVježbe8:30-10:00
Back To Top