skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

Drugi semestar (2015/2016)

Naziv predmeta Predmetni prof.   Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Uvod u kulturalnu povijest Prof.dr. Salih Jalimam Predavanje 10,00-13,00
Mr. Mirza Džananović Vježbe 8,15-9,45
Opća psihologija sa psihologijom ličnosti V.prof.dr.Dženan Skelić Predavanje 8,00-10,00
Sociologija kulture Doc. dr. Bernard Harbaš Predavanje 13,00-14,30
Doc dr. Bernard Harbaš Vježbe 14,30-16,00
Muzeologija Doc.dr.Esad Delibašić Predavanje 9,00-11,30
Mr. Mirza Džananović Vježbe 11,30-13,00
Kultura sporta Doc.dr.Aleksa Stanković Predavanje 11,00-13,00
Doc.dr.Aleksa Stanković Vježbe 13,00-14,00
Engleski jezik II Doc.dr.Nebojša Vasić Predavanje Od 10,00 prva sedmica
lektor, mr. Samir Busovača Vježbe 14,00-15,00
Njemački jezik II van. prof. dr.  Memnuna Hasanica Predavanja 7:30-8:15
  as. Slobodanka Omerović Vježbe 12,00-13,00
Komunikologija prof.dr. Damir Kukić
dr. Edin Tabak
Predavanje 12,00-13,30
prof.dr. Damir Kukić
dr. Edin Tabak
Vježbe
Kultura govora Doc.dr. Edina Solak Predavanje 10,00-12,00
V.as. mr.Alica Arnaut Vježbe 8,00-10,00

 

Četvrti semestar (2015/2016)

Naziv predmeta Predmetni prof.   Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Filozofija i kultura Prof.dr. Željko Škuljević Predavanje 10,15-12,00
doc. dr  Spahija Kozlić Vježbe 12,00-13,00
Mediji i globalizacija prof.dr. Damir Kukić Predavanje 10,00-12,00
V.as.mr. Enes Prasko Vježbe 10,00-12,00
Muzika i kulturni kontekst v.prof.dr. Indira Meškić Predavanje 12,00-14,00
v.prof.dr. Indira Meškić Vježbe 14,00-15,00
Kultura i postmoderna Doc. dr. Esad Delibašić Predavanje 8,00-10,00
Doc. dr. Esad Delibašić Vježbe 10,00-12,00
Jezik, mišljenje i kultura Doc.dr. Edina Solak Predavanje 8,00-10,00
V.as.Alica Arnaut Vježbe 10,00-12,00
Digitalna humanistika Dr. Edin Tabak Predavanje 8,00-10,00
Dr. Edin Tabak Vježbe 12,00-14,00
Engleski jezik IV Doc.dr.Nebojša Vasić Predavanje 8,00-10,00
ass. mr. Ivana Vasiljević Vježbe 12,00-14,00
Njemački jezik IV doc.dr. Amela Ćurković Predavanje 12,00-13,00
ass. Harun Alić Vježbe 13,00-14,00

 

Šesti semestar (2015/2016)

Naziv predmeta Predmetni prof.   Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Vizuelna kultura Prof. Dr. Besim Spahić Predavanje Termin održavanja nastave će biti utvrđen sa šefom Odsjeka i predmetnim nastavnikom
Vježbe
Popularna kultura Doc. dr. Esad Delibašić Predavanje 09,00-10,30
Doc. dr. Esad Delibašić Vježbe 10,30-12,00
Izvedbeno-scenska kultura Dr. Hazim Begagić Predavanje 15,30-17,00
Dr. Hazim Begagić Vježbe
Kulturna baština u BiH Prof.dr. Salih Jalimam Predavanje 12,00-13,30
Mr. Mirza Džananović Vježbe 9,00-10,30
Savremene kulturalne teorije V. prof.dr. Jasmina Husanović Predavanje Termin održavanja nastave će biti utvrđen sa šefom Odsjeka i predmetnim nastavnikom
v.ass.mr. Aida Spahić Vježbe Svaki drugi ponedeljak 10,00-14,00
Kulturalna povijest BiH Prof. Salih Jalimam Predavanje 13,00-15,30
Mr. Mirza Džananović Vježbe 15,30-16,15
Kulturna antropologija Doc.dr.Spahija Kozlić
Doc.dr. Bernard Harbaš
Predavanje 10,00-11,30
Doc.dr.Spahija Kozlić
Doc.dr. Bernard Harbaš
Vježbe 11,30-13,00

 

Osmi semestar (2015/2016)

Naziv predmeta Predmetni prof.   Ponedeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak

Tekstualnost i narativnost

 

doc.dr. Nebojša Lujanović Predavanje Termin održavanja nastave će biti utvrđen sa šefom Odsjeka i predmetnim nastavnikom
v.ass.mr. Naida Osmanbegović Vježbe 13,00-14,30
Novi mediji dr. Edin Tabak Predavanje 09,00-11,00
dr. Edin Tabak Vježbe 11,00-13,00
Menadžment u kuturi doc.dr. Hazim Begagić Predavanje 15,00-17,00
v.ass. mr. Enes Prasko Vježbe
Kreativno pisanje i izdavaštvo v. prof.dr. Muris Bajramović Predavanje 13,00-15,00
as. Ikbal Smajlović Vježbe
Kulturna politika v. prof. dr. Esad Delibašić Predavanje 10,00-12,00
v. prof. dr. Esad Delibašić Vježbe 12,00-14,00
Muzeji, arhivi i biblioteke u informatičkom društvu doc.dr. Lejla Kodrić Zaimović Predavanje 10,00-12,00
Narcisa Puljek-Burbić Vježbe 10,00-12,00
Transkulturalna religiologija prof. dr sc. Faruk Kozić Predavanje 09,00-11,00
prof. dr sc. Faruk Kozić Vježbe 11,00-13,00

Back To Top