skip to Main Content

Ilvana Čurić će javno braniti magistarski rad pod naslovom “Komparativna analiza plana i programa iz tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja nižeg školskog uzrasta u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj”

Javna odbrana magistarskog rada održaće se 26.12.2018. godine u 11 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top