skip to Main Content

BORAVAK PROF. RIZVIĆ-EMINOVIĆ I PROF. BUREKOVIĆ NA UNIVERZITETU POITIERS U FRANCUSKOJ

U periodu od 8. do 12. aprila tekuće godine u okviru Erasmus+ programa Staff Mobility for Training profesorice Edina Rizvić-Eminović i Melisa Bureković, zajedno s ostalim predstavnicima Univerziteta u Zenici, posjetile su Univerzitet Poitiers u Francuskoj. Tokom navedenog perioda prisustvovale su radnim sastancima, na kojima su pored kolega s domaćinskog univerziteta, bili prisutni i kolege s drugih univerziteta (Univerzitet u Parmi, Lvivu, Bordeauxu, Strasbourgu, Wroclawu, Mostaru, Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, Novom Sadu, Nišu i Tirani). Tema razgovora su bile dosadašnje aktivnosti i razmatranje modusa produbljivanja saradnje u vidu razmjene nastavnika, učešća MA studenata i doktoranata u programima mobilnosti, uvođenja studija s dvojnom diplomom, osnivanja francuskog kutka na našem univerzitetu. Profesorice Rizvić-Eminović i Bureković su u sklopu predviđenog programa Univerziteta Poitiers učestovale i na konferenciji Environments s radom Use of Digital Tools in the English Language Teaching Environment in Bosnia and Herzegovina.

Back To Top