skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

PRVI SEMESTAR

Naziv Predmeta

Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik

Predmetni asistent

Osnovi računarskih sistema 2 + 3

I

doc. dr Edin Berbrović as. Edin Tabak
Elementarna matematika I 2 + 2

I

doc. dr Almir Huskanović as. Mirsad Subašić
Elementarna matematika II 2 + 2

I

doc. dr Almir Huskanović as. Mirsad Subašić
Analiza I 3 + 3

I

doc. dr Dževad Burgić as. Nedžad Cikotić
Uvod u linearnu algebru 3 + 3

I

v. prof. dr Ramiz Vugdalić as. Nedžad Cikotić

 

DRUGI SEMESTAR

Naziv Predmeta

Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik

Predmetni asistent

Operativni sistemi i računarske mreže

2 + 1

II

v. prof. dr Nermin Sarajlić as. mr Safet Penjić
Nacrtna geometrija

2 + 2

II

doc. dr. Amra Talić-Čikmiš as. Mirsad Subašić
Analitička geometrija

2 + 2

II

doc. dr Esmir Pilav as. Mirsad Subašić
Analiza II

3 + 3

II

doc. dr Dževad Burgić as. Nedžad Cikotić
Principi programiranja

2 + 3

II

v. prof. dr Senad Balić v. as. mr Ernad Bešlagićas. Anela Muran
Engleski jezik

2 + 2

II

Njemački jezik

2 + 2

II

 

TREĆI SEMESTAR

Naziv Predmeta

Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik

Predmetni asistent

Aplikativni softver

3 + 3

III

v. prof. dr Željko Jurić as. Anela Muran
Analiza III

3 + 3

III

v. prof. dr Senada Kalabušić as. mr Safet Penjić
Euklidska geometrija I

2 + 3

III

doc. dr Almasa Odžak as. Mevludin Mujić
Numerička matematika I

3 + 3

III

v. prof. dr. Zehra Nurkanović as. Safet Hamedović
Historija matematike

2 + 0

III

prof. dr Dževad Zečić

 

ČETVRTI SEMESTAR

Naziv Predmeta

Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik

Predmetni asistent

Algoritmi i strukture podataka

2 + 3

IV

v. prof. dr Amir Nuhanović as. Mirsad Subašić
Proceduralno programiranje

2 + 2

IV

doc. dr Edin Berberović as. Mirsad Subašić
Euklidska geometrija II

2 + 3

IV

doc. dr Almasa Odžak as. mr Safet Penjić
Numerička matematika II

3 + 3

IV

v. prof. dr. Zehra Nurkanović as. Safet Hamedović
Pedagogija

2 + 2

IV

doc. dr Amel Alić v. as. Amer Čaro

 

PETI SEMESTAR

Naziv Predmeta Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Objektno orijentisano programiranje

2 + 3

V

doc. dr Edin Berberović as. Mirsad Subašić
Vjerovatnoća i statistika

3 + 3

V

doc. dr Fatih Destović as. Safet Hamedović
Teorija grafova

2 + 2

V

v. prof. dr Amir Nuhanović as. Mirsad Subašić
Didaktika

2 + 2

V

doc. dr Vahdeta Ćatić v. as. Amer Čaro
Primjena računara u nastavi

3 + 3

V

doc. dr Esmir Pilav as. Enisa Brka

 

ŠESTI SEMESTAR

Naziv Predmeta Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Baze podataka I

2 + 2

VI

v. prof. dr Nedžad Dukić as. Mirsad Subašić
Diferencijalne jednačine

2 + 2

VI

doc. dr Dževad Burgić as. Mujić Mevludin
Matematičko programiranje

3 + 3

VI

doc. dr Mirela Garić as. Safet Hamedović
Psihologija odgoja i obrazovanja

2 + 2

VI

v. prof. dr Dženan Skelić as. Aida Beganović
Diferencijalna geometrija

2 + 2

VI

v. prof. Mehmed Nurkanović as. mr Safet Penjić
Obrazovanje na daljinu

2 + 2

VI

v. prof. dr Samra Mujačić v. prof. dr Samra Mujačić

 

SEDMI SEMESTAR

Naziv Predmeta Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Linearna algebra

3 + 3

VII

v. prof. dr Ramiz Vugdalić as. mr Safet Penjić
Programiranje za Internet

3 + 3

VII

v. prof. dr Nermin Sarajlić as. mr Safet Penjić
Računarska grafika

3 + 3

VII

doc. dr Samir Lemeš as. mr Safet Penjić
Metodika nastave matematike I

2 + 2

VII

doc. dr Dževad Burgić v. as. mr Naida Bikić
Metodika nastave informatike I

2 + 2

VII

v. prof. dr Nedžad Dukić as. Enisa Brka

 

OSMI SEMESTAR

Naziv Predmeta Broj sati sedm.

Semestar

Predmetni nastavnik Predmetni asistent
Operaciona istraživanja

2 + 3

VIII

v. prof. dr Ramiz Vugdalić as. Mevludin Mujić
Metodika nastave matematike II

2 + 2

VIII

doc. dr Almir Huskanović v. as. mr Naida Bikić
Metodika nastave informatike II

2 + 2

VIII

v. prof. dr Nedžad Dukić as. Enisa Brka
Numerička matematika III

3 + 3

VIII

v. prof. dr Ramiz Vugdalić as. Safet Hamedović
Baze podataka II

3 +3

VIII

v. prof. dr Nedžad Dukić as. Mirsad Subašić

Back To Top