skip to Main Content

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Linearna algebra rađenog 19.09.2018. godine

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek: Matematika i informatika

LINEARNA ALGEBRA
Rezultati pismenog ispita rađenog 19.09.2018. godine

  1. Brljak Ernela                         12/50b
  2. Šušnjara Nevenka              5/50b

Uvid u radove je u četvrtak20.09.2018. u 10:00.

Predmetni nastavnik:
doc.dr Hermina Alajbegović

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top