skip to Main Content
Naziv studijskog programaIzlazno zvanje
Razredna nastavaPROFESOR RAZREDNE NASTAVE eng. Bachelor of Science in Education
Engleski jezik i književnostPROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI eng. Bachelor of Science in English Language and Literature
Njemački jezik i književnostPROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI eng. Bachelor of Science in G erman Language and Literature
Turski jezik i književnostPROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI eng. Bachelor of Science in Turkish Language and Literature
Matematika i informatikaPROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE eng. Bachelor of Science in Mathematics and Informatics
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnostPROFESOR BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI eng. Bachelor of Science in Bosnian, Croatian, Serbian Language and Literature
Kulturalni studijDIPLOMIRANI KULTUROLOG eng. Bachelor of Artse in Culturology

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA

Magistarski studij: : magistar razredne nastave (s naznakom stručne oblasti), magistar engleskog jezika i književnosti – prevodilački smjer, magistar engleskog jezika i književnosti – nastavnički smjer, magistar njemačkog jezika i književnosti, magistar turskog jezika i književnosti, magistar matematike i informatike, magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.

Doktorski studij: doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti).

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTAS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet gaji dugogodišnju tradiciju edukacije nastavnika razredne nastave, matematike i informatike, te engleskog, njemačkog, turskog i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.

Napomena: Na Filozofskom fakultetu, na I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samo finansirajući i vanredan student.

 Dodiplomski studij

  • Upis u prvu godinu I ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala saglasnost.
  • Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.
  • Rangiranje kandidata za upis se vrši na osnovu općeg uspjeha i pojedinačnog uspjeha iz predmeta bitnih za studij i BHS jezika, a koje je kandidat ostvario u srednjoj četverogodišnjoj školi.
  • Prijemnog ispita nema.
  • studij prema bolonjskom procesu
  • mogućnost boravka na evropskim univerzitetima kroz programe razmjene studenata
  • stjecanje praktičnih iskustava u različitim obrazovnim i kulturnim institucijama
STUDIJ ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAprofesor razredne nastave
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU MASTER STUDIJAmagistar razredne nastave
STUDIJ ODSJEKA ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAprofesor matematike i informatike
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU MASTER STUDIJAmagistar matematike

magistar informatike
STUDIJ ODSJEKA ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAprofesor engleskog jezika i književnosti
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU MASTER STUDIJAmagistar engleskog jezika i književnosti (prevodilački i nastavnički smjer)
STUDIJ ODSJEKA ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAprofesor njemačkog jezika i književnosti
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU

MASTER STUDIJA
magistar njemačkog jezika i književnosti
STUDIJ ODSJEKA ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAprofesor turskog jezika i književnosti
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU MASTER STUDIJAmagistar turskog jezika i književnosti
STUDIJ ODSJEKA ZA BOSANSKI HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAprofesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU

MASTER STUDIJA
magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
STUDIJ ODSJEKA ZA KULTURALNE STUDIJE
TRAJANJE STUDIJA4 (dodiplomski) + 1 (master)+ 3 doktorski
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU DODIPLOMSKOG STUDIJAdiplomirani kulturolog
STRUČNI NAZIV PO ZAVRŠETKU MASTER STUDIJAmagistar kulturologije
(smjerovi: kulturna baština, kulturalni i medijski menadžment, kulturni turizam)
Back To Top