skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Euklidska geometrija 1 i 2

UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
MATEMATIKA I INFORMATIKA

Rezultati pismenog dijela ispita iz Euklidske geometrije 1,
rađen 12.06.2018.

  1. Zekan Amina 4/20

Rezultati apsolvenskog ispita iz Euklidske geometrije 2,
rađen 12.06.2018.

  1. Šušnjara Nevenka 15/20

Završni ispit održat će se u utorak 19.06.2018. god. u 11 sati. Radovi se mogu pogledati prije ispita.

Doc.dr.sc. Naida Bikić

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top