skip to Main Content

Poštovani nastavnici, saradnici, osoblje službi, studentice i studenti,

U skladu s odlukama nadležnih organa o popuštanju restriktivnih mjera zaštite od pandemije izazvane corona virusom, smjernica Senata Univerziteta u Zenici, kao i ranijih preporuka menadžmenta Fakulteta donosimo  smjernice  za provođenje  ispitnih aktivnosti  u prostorima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Provođenje ispitnih rokova se vrši uz  obaveznu  primjenu  odgovarajućih preventivnih epidemioloških mjera u cilju maksimalne zaštite zdravlja svih učesnika visokoobrazovnog procesa, te poštivanje naloženih mjera i naredbi od strane nadležnih organa (zabrane okupljanja većeg broja osoba na jednom mjestu, primjenu mjere socijalne distance od minimalno 2m, korištenje zaštitne opreme).

U smislu provođenja  ispitnih  obaveza  u  objektu  (učionicama)  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, nužne su  detaljnije  instrukcije  u  vezi  sa  provođenjem mjera zaštite zdravlja svih učesnika tokom ispita i boravka u objektima Fakulteta.

U smislu poštivanja i provođenja mjera zaštite, svi učesnici u procesima imaju veoma važnu ulogu. Potrebno je znati da za svo vrijeme trajanja stanja pandemije, u objektima Fakulteta se provode higijenske mjere, dezinfekcija prostorija i površina, kontinuirano i na najvišem nivou od strane tehničke službe. To uključuje i sistemsku dezinfekciju prostora od strane sistemskih tijela (KCZ), koja se i dalje nastavlja.

Kako bismo zajedno nastavili disciplinirano provođenje mjera zaštite u daljim procesima rada i djelovanja, a u smislu provođenja ispitnih rokova, potrebno je poštovati slijedeće:

 • fizičko provođenje procesa polaganja ispita, uz maksimalno poštivanje zaštitnih mjera, treba obaviti sa vremenski minimalno mogućim boravkom u objektima Fakulteta,
 • od nastavnog osoblja i studenata  se  očekuje  poštivanje  termina  provođenja ispita i definisanih smjernica postupanja tokom samog provođenja ispita i boravka u objektima Fakulteta,
 • studenti na dan i u vrijeme zakazanog ispita dolaze ispred Fakulteta, najkasnije 10 min prije početka ispita i u dvorištu Fakulteta čekaju dolazak predmetnog nastavnika/saradnika poštujući mjere fizičkog distanciranja. Vrijeme do termina početka ispita je potrebno da bi se izvršile sve pripreme uključujući pregled posjedovanja lične zaštitne opreme i dezinfekciju na ulazu Fakulteta, ulazak u učionicu i razmještaj studenata,
 • studenti moraju strogo voditi računa o pravovremenom dolasku, jer u slučaju kašnjenja, studenti neće moći samostalno ulaziti u objekte Fakulteta,
 • studenti u objekte Fakulteta ulaze isključivo u pratnji nastavnika/saradnika, gdje svaki nastavnik/saradnik prihvata adekvatnu grupu studenata za konkretan ispitni termin,
 • nastavnici, saradnici i studenti  nose  ličnu  zaštitnu  opremu (obavezno  maske, a poželjno i rukavice),  odnosno  NIKO  OD  UČESNIKA  U  PROCESU  NE  MOŽE UĆI U OBJEKTE FAKULTETA BEZ LIČNE ZAŠTITNE OPREME NA na ulasku u fakultet portir pregleda ispunjenost mjera lične zaštite od strane nastavnika, saradnika i studenata,
 • na ulazu  u  Fakultet,  na  jasno  označenom  mjestu,  uz  kontrolu  osoblja  vrši       se  OBAVEZNA   dezinfekcija   obuće,   a   zatim   i   ruku,    od    strane    SVIH KORISNIKA POJEDINAČNO,
 • nastavnik/saradnik zajedno sa studentima odlazi do učionice u kojoj se održava ispit,
 • u kretanju do učionice studenti slijede nastavnika/saradnika i kreću se u organizovanom slijedu s poštivanjem međusobnog razmaka od najmanje 2 m,.
 • održavanje ispita u adekvatnom terminu, vrši se u učionici dezinficiranoj i prozračenoj prije ispita,
 • u učionicu, prema planiranom rasporedu, prvo ulazi profesor/saradnik koji vrši razmještaj studenata poštujući propisanu distance između svakog studenta,
 • raspoređivanje studenata   za   sjedenje   od   strane   nastavnika/saradnika   se   vrši u naizmjeničnim pozicijama, tako da ispred/iza njih i pored njih (lijevo/desno) ne smije  sjediti drugi student na  odstojanju manjem od 2  m,  što znači  da  je  ukupan broj  studenata u istom trenutku u prostoriji cca 1/3 njenog stvarnog kapaciteta,
 • na ispitu studenti koriste  svoj  pribor,  a  o  nužnosti  preuzimanja  pisanog materijala odluku donose predmetni nastavnici/saradnici,
 • u toku provođenja ispita vrši se konstantno prozračivanje iste,
 • sve što nastavnici, saradnici i studenti trebaju obaviti u konsultativnom smislu, razmjene informacija i pojašnjenja, prije ili poslije ispita, to trebaju obaviti u elektronskoj ili telefonskoj komunikaciji, bez fizičkog kontakta po kancelarijama i slično,
 • nakon završetka ispita studenti,  poštujući  mjere  distance,  napuštaju  učionicu (prvo izlaze studenti iz zadnjih redova /ili prvih, u zavisnosti od orijentacije učionice/, a posljednji izlaze studenti iz prvih redova/ili zadnjih, u zavisnosti od orijentacije učionice/), te napuštaju objekte Fakulteta bez zadržavanja po hodnicima,
 • nakon završetka ispita, konkretna učionica i radne površine se dezinficiraju i prozračuju od strane tehničkog osoblja i u istoj se može vršiti naredni ispit tek za 1 sat,
 • objavljivanje rezultata ispita je javno i vrši se elektronski  putem raspoloživih resursa uključujući odgovarajuće platforme, web stranicu Fakulteta i sl., kako bi se izbjeglo fizičko dolaženje i okupljanje studenata ispred oglasnih ploča Fakulteta,
 • nastavnici, saradnici i studenti su dužni pratiti stanje svih učesnika u procesu u smislu da ako postoji i najmanja sumnja da neko od učesnika ima bilo kakve simptome koji eventualno upućuju na moguću zaraženost, ili imaju informaciju da je neko učesnika bio u kontaktu sa zaraženim osobama, ili neko od učesnika ima moguću povišenu temperaturu i slično, informacija se dostavlja predmetnom nastavniku/saradniku i osoblju Fakulteta, te ulazak takvim učesnicima neće biti moguć. Također, shodno trenutnoj procjeni epidemiološke situacije provjera tjelesne temperature učesnika od strane osoblja je moguća na samom ulazu u objekte Fakulteta,
 • ukoliko studenti imaju odgovarajuće potrebe administrativno-tehničke prirode uslužbama Fakulteta,  to mogu  ostvariti  samo  uz  prethodnu elektronsku/telefonsku  najavu i slijeđenje instrukcija osoblja službi o daljem postupanju,
 • korištenje kantine, od strane studenata, unutar objekta Fakulteta je STROGO ZABRANJENO
 • prema Zakljucku Kolegija rektorata UNZE potpisi za studente bice davani u dane odrzavanja ispita iz pojedinih predmeta u periodu 15.06.-26.06.2020. godine (prvi ispitni termin). Predmetni nastavnici duzni su na dan ispita preuzeti indekse (npr.studenti mogu odložiti indekse na slobodnu klupu prilikom ulaska i pokupiti ih prilikom izlaska) i dati potpise u skladu sa evidencijom izvršenih obaveza studenata. Nastavnici to mogu uraditi u studentskoj sluzbi fakulteta prije pocetka ispita, ili da preuzmu indekse i potpise daju tokom trajanja Po zavrsetku prvog ispitnog roka i dobijanja svih potpisa studenti će indekse predati u studentsku službu radi ovjere semestra.
 • prema istom gore navedenom Zakljucku Kolegija rektorata UNZE, ispiti se odrzavaju po ranije utvrdjenom rasporedu ispita (dostupan na web stranici fakulteta unze.ba). U slucaju da veći broj studenata prijavi ispit, potrebno je ispit provesti tako da se studenti uvode u predviđenu učionicu u manjim grupama. Na primjer, ako je ispit zakazan u 9.00 sati i ucionica je na rapolaganju do 12.00 sati, moguce je da 3 grupe studenata rade ispit jedna za drugom, svaka grupa po 1 sat vremena, pri čemu će  predmetni  nastavnici  formulisati  ispitna pitanja i zadatke na način da se za 1 sat može izvršiti ispitivanje 1 grupe studenata.

GORE PROPISANE MJERE SU DONESENE U NAJBOLJOJ NAMJERI, S CILJEM:

 • OČUVANJA LIČNOG I ZAJEDNIČKOG ZDRAVLJA SVIH UČESNIKA U PROCESIMA VISOKOG OBRAZOVANJA,
 • PROVOĐENJA PROCESA OBEZBJEĐUJUĆI NJIHOV KONTINUITET, KVALITET I POSTIZANJE ADEKVATNIH REZULTATA

OBAVEZU POŠTIVANJA MJERA IMAJU NASTAVNICI I SARADNICI (stalno uposleni, kao i vanjski saradnici), OSOBLJE SLUŽBI, TE STUDENTICE I STUDENTI FILOZOFSKOG FAKULTETA, odnosno svi korisnici prostornih i tehničkih resursa FILOZOFSKOG fakulteta Univerziteta u Zenici. 

Nastavnici, saradnici i studenti imaju ličnu odgovornost za poštivanje propisanih mjera, kao i za posljedice eventualnog nepridr avanja istih i dovođenje drugih učesnika u procesu u opasnost po njihovo zdravlje. Svi koji ne poštuju propisane mjere će biti udaljeni iz objekta Fakulteta.

S poštovanjem,

Dekan i Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Zenica, 08.06.2020.

Back To Top