skip to Main Content

ŠIFRARNIK PROJEKATA FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI

PROJEKTI U 2022. GODINI
 

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_SP_01/22 Board Games and English Chats v.as. Goran Grubešić, MA-voditelj projekta

projektni tim: Nejra Čolić, Asmira Hercegović, Lejla Softić, Nino Šehić, Ajla Karajkić, Ena Šehić

21. 01. do 27. 05. 2022. lično
FF_EM_SP/PD_02/22 Izrada brošure za kompaniju Hifa-Oil povodom 20 godina postojanja Van.prof.dr. Belma Polić, voditelj projekta, v.prof.dr. Adnan Bujak, v.as. Esmeralda Mustafić, student ONJK i ENJK HIfa-Oil Januar i februar 2022-
FF_IN_PD_03/22 Prevazilaženje patrijarhalnih strategija mišljenja/ponašanja u bosanskohercegovačkom društvu Van.prof.dr. Edisa Gazetić i v.ass.Mirela Pehiljagić Centar za ženska prava Zenica Akademska 2022/2023. Centar za ženska prava Zenica
FF_IN_PD_04/22 Kultura sjećanja: suočavanje sa ratnom prošlošću Van.prof.dr. Edisa Gazetić Univerzitet u Zenici i TPO Fondacija Sarajevo Akademska 2022/2023. UNZE i TPO Fondacija Sarajevo
FF_IN_SP_05/22 Metodičke radionice za učenike i učenice Druge gimnazije u Zenici i studentice četvrte godine Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Doc.dr. Mirza Bašić, voditelj projekta

Van.prof.dr. Edina Solak, koordinatorica projekta

Zaim Hajdarević, MA, coordinator projekta

mart-maj 2022. lično
FF_IN_IR_06/22 Glosar njemačko-bosanske prvne terminologije Red.prof.dr. Memnuna Hasanica; van.prof.dr. Amela Ćurković; doc.dr. Almina Lisičić-Hedžić Od februara do juna 2022. godine lično
FF_EM_IR_07/22 “Učešće studentica i studenata Odsjeka za turski jezik i književnost na panel-diskusiji ‘Nacionalni pjesnik Mehmet Akif Ersoy i nacionalna himna Republike Turske'“ Vanr. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Mirza Bašić, ataše za obrazovanje Ambasade Republike Turske Faruk Berat Akçeşme, direktor Turskoga kulturnog centra “Yunus Emre“ u Sarajevu Mehmet Akif Yaman, voditelji projekta

Doc. dr. Eda Tok, koordinatorica projekta

Doc. dr. Melike Uluçay, koordinatorica projekta

Zaim Hajdarević, MA, koordinator projekta

Ured za obrazovanje Ambasade Republike Turske, Turski kulturni centar “Yunus Emre”u Sarajevu mart 2022.godine Ured za obrazovanje Ambasade Republike Turske

Turski kulturni centar “Yunus Emre“ u Sarajevu

FF_EN_SP/PD_08/22 Druga studentska konferencija u oblasti kulturalnih studija: Kultura i grad v.as.Alen Šabanović / 28. april 2022. Članovi Katedre za opću kulturologiju
FF_EN_IR/SP_09/22 Izdavanje publikacije strategije kulturne politike ZDK 2021-2027. Godina i organizacija press konferencije v.prof.dr. Esad Delibašić, doc.dr. Mirza Džananović Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK april-septembar 2022. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK
FF_EN_IN/PD_10/22 Studentska konferencija “2022 English Language Day” Van.prof.dr. Edina Rizvić-Eminović, v.as.Đelaludina Šukalić, MA; v.as. Goran Grubešić, MA / mart i april ljetnog semestra akademskie 2021/22. Datum održavanja: 25. 04. 2022. lično
FF_EM_SP/PD_11/22 Izrada brošure za kompaniju Vispak povodom 50 godina postojanja prof.dr. Belma Polić, v.prof.dr. Adnan Bujak, van.prof.dr. Alica Arnaut, doc.dr. Mirza Džananović, v.as.Esmeralda Mustafić, v.as.Alen Šabanović Vispak Januar-mart 2022. Vispak
FF_IN_SP_12/22 Digitalni alati u nastavi matematike osnovne i srednje škole Dr.sc. Naida Bikić, Vehid Kurtić, MA / 3 mjeseca lično
FF_IN_PD_13/22 Čitalački klub “Željko Škuljević” As. Senad Arnaut / Svaka druga sedmica u mjesecu lično
FF_EN_SP/IK_14/22 Podizanje pragmatičnih vještina kod studenata u cilju konkurentnosti u softverskoj industriji v.prof.dr. Nevzudin Buzađija, doc.dr. Naida Bikić, prof.dr. Džavad Burgić / 9-13.maj 2022. Samostalno i donator
FF_EM_SP/PD_15/22 Deutsch bedeutet 3 L Red.prof.dr. Belma Polić, as.Nihada Softić, as.Emina Horić Poliklinika SUnce, Radio Acitve Zenica Mart-oktobar 2022. Samostalno i donatori
FF_EN_SP_16/22 „PRIPREMA DEBATNOG TIMA FILOZOFSKOG

FAKULTETA ZA UČEŠĆE NA PRVOM UNIVERZITETSKOM DEBATNOM

TAKMIČENJU“

Doc.dr. Mirza Džananović, v.as.Goran Grubešić / mart 2022. Samostalno i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK
FF_EM_IR_17/22 Doprinos Mustafe Kemala Ataturka u procesu razvoja savremenog turskog jezika i savrmene turske književnosti i njegova uloga u procesu borbe za ravnopravnost žena u Republici Turskoj Van.prof.dr. Edina Solak i direktor Centra za istraživanje “Ataturk”  Odjeljenja za kulturu jezik i historiju Turskoga jezikoslovnog društva prof.dr. Yüksel Özgen, voditelj projekta, doc.dr. Eda Tok, koordinatorica projekta, doc.dr. Melike Uluçay, koordinatorica projekta, doc.dr. Mirza Bašić, coordinator projekta Centar za istraživanje “Ataturk” Odjeljenja za kulturu, jezik i historiju Turskog lingvističkog društva, Turski kulturni centar “Yunus Emre” u Sarajevu, Odsjek za turski jezik i književnost 11.4. 2022-27.5.2022. vlastita sredstva nastavnog osoblja OTJ
FF_IN_IR/SP_18/22 Radionica kreativnog pisanja i čitanja v.as.Mirela Pehiljagić / 2021/2022. lično
FF_EN_SP_19/22 Priprema učenika za polaganje prijemnih ispita iz matematike i obnove znanja srednjoškolskog gradiva Dr. Naida Bikic, Dr. Almi Huskanovic, Dr. Safet Hamedovic, Dr. Hermina Alajbegović, v.a.Vehid Kurtić Udruženje matematičara ZDK-a 13.6-24.6.2022. Udruženje matematičara ZDK-a
FF_IN_SP/PD_20/22 Studentska izložba: Kako vratiti život zeničkim trgovima? v.prof.dr. Esad Delibašić, doc.dr. Mirza Džananović, v.as.Alen Šabanović Članovi Katedre za opću kulturologiju 31. 5. 2022. Članovi Katedre za opću kulturologiju
FF_EN_SP_21/22 Seminar za nastavnike matematike- Digitalni alati u nastavi matematike Dr.sc. Naida Bikic, tim: Vehid Kurtic, Lejla Masic, Amna Gacic i Ajna Muflizovic UMZDK, Grad Zenica, razvojna agencija ZEDA 23. 6. 2022. UMZDK, Grad Zenica, razvojna agencija ZEDA
FF_N_PD_22/22 Prestavljanje bosanskohercegovačkih književnica-izložba Van.prof.dr. Edisa Gazetić UNZE Akademska 2022/2023. UNZE, donacije
FF_EN_SP_23/22 GeoGebra radionica za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola v.prof.dr. Naida Bikić Udruženje matematičara ZE-DO Oktobar 2022. Udruženje matematičara ZE-Do
FF_EN_SP_24/22 Predavanje za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola- Primjena teorije grafova u rješavanju logičko-kombinatornih zadataka v.prof.dr. Almir Huskanovic Udruzenje matematicara ZDK-a Novembar 2022. Udruzenje matematicara ZE-DO
FF_EN_PD_25/22 Matematički kamp za učenike osnovnih škola ZDK-a 2022. v.prof.dr. Naida BIkić, Vehid Kurtić, MA

 

Udruženje matematičara ZDK-a, JU Medresa “Osman ef.Redžović” 05. i 06. 11. 2022.godine Udruženje matematičara ZDK-a, JU Medresa “Osman ef.Redžović”
FF_EM_SP/PD_26/22 Priručnik za polaganje ispita za ovlaštene sudske tumače (njemački jezik) r.prof.dr. Belma Polić, as.Nihada Topovičić, as. Emina Horić / Oktobar 2022-februar 2023. lično
FF_EM_PD_27/22 Organizacija 4.konferencije germanista na temu “Grenzen, Chancen, Räume” Van.prof.dr. Amela Ćurković, red.prof.dr. Memnuna Hasanica, red.prof.dr. Belma Polić, doc.dr. Almina Lisičić-Hedžić Društvo germanista u BiH i Filozofski fakultet u Zenici April 2022. Do septembra 2023. Društvo germanista u BiH i UNZE
FF_EN_PD_28/22 Let’s read v.as.Goran Grubesic US Embassy to BiH 2.10.2022-1.6.2023. US Embassy to BiH
FF_EN_PD_29/22 Akcija dobrovoljnog darivanja krvi (DDK) na Filozofskom fakultetu v.as.Goran Grubesic Lično 20.10.20222-23.11.2022. lično
FF_IN_PD_30/22 Bazar sreće Asocijacija studenata OJ FF, Tursanović Arnela, Husejinović Amila; Karajkić Ajla, Hercegovac Asmira, Hercegovac Habiba Lično 1.12. 2022. lično
FF_EN_SP_31/22 Predavanje za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola Vehid Kurtić, MA Udruženje matematičara ZDK-a, Grad Zenica, Zenička razvojna agencija ZEDA 17. i 24. 12. 2022. Udruženje matematičara ZDK-a, Grad Zenica, Zenička razvojna agencija ZEDA

 

PROJEKTI U 2021. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA IPROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/21 BHS – engleski glosar neologizama nastalih tokom pandemije korona virusa van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, voditeljica projektaEmrah Mujić, student 4. godine OEJK, koordinator projektaProjektni tim: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Muhamed Durmić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka 22.2. do 11.4. lično
FF_IN_PD_02/21 Promocija Odsjeka za engleski jezik i književnost (u saradnji sa studentima) van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, voditeljica projektaEmrah Mujić, student 4. godine OEJK, koordinator projektaProjektni tim: Amina Šabić, Anđela Radoš, Berina Haskić, Ismar Hrnjičević, Mirnesa Hajdić, Nerma Mehić, Salih Pivić, Šejla Švraka, Hamza Karač 1.4. do 31.5. lično
FF_IN_PD_03/21 Mladi nude rješenja Asocijacija studenata Filozofskog fakulteta: Faris Preljević, EMrah Mujić, Azra Bajrić, Hamza Karač, Zahod Delić, Mersida Jusić 10.4. do 25.7. lično
FF_IN_PD_04/21 Online Career Day van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, voditeljica projektaProjektni tim: doc. dr. Melisa Bureković, v. asist. Đelaludina Šukalić april 2021. lično
FF_IN_IR_05/21 Ishodi učenja u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projektastudenti drugog ciklusa studija razredne nastave i bosanskog, hrvatsog, srpskog jezika i književnosti januar – juli 2021. lično
FF_EM_IR_06/21 Prijevod knjige Amanet autorice Nure Bazdulj-Hubijar van. prof. dr. Belma Polić, voditeljica projekta mart – juli 2021. lično
FF_IN_PD_07/21 Konferencija English Language Day 2021 voditelji projekta: van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, v. asist. Goran Grubešić, v. asist. Đelaludina Šukalić april – maj 2021 lično
FF_EM_IR_08/21 Metodika nastave njemačkog jezika i online mogućnosti van. prof. dr. Belma Polić, voditeljica projekta mart – septembar 2021. lično
FF_EM_SP_09/21 Online susreti studenata OEJK sa studentima Univerziteta Ilinois Urbana-Champaign u Sjedinjenim Američkim Državama doc. dr. Melisa Bureković, voditeljica projektaprojektni tim: prof. Lisa Renee Pierce, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović april – maj 2021 lično
FF_IN_OP_10/21 Akreditacija studijskih programa Filozofskog fakulteta prof. dr. Memnuna Hasanica, van. prof. dr. Adnan Bujak, dos. dr. ALica Arnaut, prof. dr. Amel Alić, dos. dr. Melisa Bureković, Aida ALić, doc. dr. Naida Bikić, prof. dr. Dževad Burgić, van. prof. dr. Nevzudin Buzađija, Lea Kokorović, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, , Faris Preljević, van. prof. dr. Amela Ćurković, doc. dr. Almina Lisičić-Hedžić, Nadira Čeliković, van. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Mirza Bašić, Irma Hasanica, prof. dr. Muris Bajramović, v. asist. Ikbal Smajlović, Nejla Kalabušić, doc. dr. Mirza Džananović, van. prof. dr. Esad Delibašić, Elmin Fehrić februar – mart 2021.
FF_IM_IK/PD_11/21 Predstavljanje Filozofskog fakulteta u javnosti – promocija za upis novih kandidata prof. dr. Memnuna Hasanica, van. prof. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Alica Anaut mart – juli 2021.
FF_IN_SP_12/21 STEM metodologija u nastavi matematike i informatike sa akcentom na ishode učenja iz ZJNPP-a van. prof. dr. Nevzudin Buzađija, doc. dr. Naida Bikić, v. asist. Anela Hrnjičić mart – maj 2021.
FF_IN_SP_13/21 Identitet u doba korone asist. Alen Šabanović, an. prof. dr. Esad Delibašić maj 2021
FF_IN_SP_14/21 Studentska online izložba – Kultura pod maskama asist. Alen Šabanović, an. prof. dr. Esad Delibašić maj 2021
FF_IN_SP_15/21 Studentska online izložba – Pisani grafiti u Zenici asist. Alen Šabanović, an. prof. dr. Esad Delibašić april – maj 2021
FF_EN_IR_16/21 Mapiranje stećaka na području Grada Zenice doc. dr. Mirza Džananović Fondacija Mak Dizdar mart – juli, 2021 Fondacija Mak Dizdar
FF_IN_PD_17/21 Medijska kampanja za studentsku konferenciju pod nazivom Prva bh. studentska konferencija u oblasti kulturalnih studija: Kultura u vrijeme distance doc. dr. Hazim Begagić april – maj 2021. lično
FF_EN_SP_18/21 Panel diskusija o pravima mladih i žena u BiH doc. dr. Mirza Džananović Ambasada Velike Britanije u BiH i TPO Fondacija mart 2021. Ambasada Velike Britanije u BiH i TPO Fondacija
FF_IN_SP/IK_19/21 Promocija aktivnosti Odsjeka za kulturalne studije doc. dr. Mirza Džananović mart – juni, 2021 lično
FF_EN_PD_20/21 Prva bh. studentska konferencija u oblasti kulturalnih studija: Kultura u vrijeme distance van. prof. dr. Esad Delibašić april, 2021. lično
FF_EN_PD_21/21 Upisna politika na Odsjeku za kulturalne studije doc. dr. Hazim Begagić mart – juni 2021 lično
FF_IN_PD_22/21 Sokratovi kafei na Odsjeku za kulturalne studije doc.dr.Mirza Džananović TPO Fondacija novembar-decembar 2021. godine TPO Fondacija
FF_EN_IR_23/21 Izrada Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. – 2027. godina v. prof. dr. Esad Delibašić Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK septembar-decembar 2021. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK
FF_EM_SP_24/21 Kulturna baština i izgradnja povjerenja doc.dr.Mirza Džananović Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini decembar 2021. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini
FF_EM_IR_25/21 Interpretacije iz bošnjačke književnosti (Bošnjačka proza 20. i 21. stoljeća) Prof.prProf.dr Muris Bajramović, doc.dr. Ikbal Smajlović, prof.dr. Sead Šemsović Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji od septembra 2021. do marta 2022. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji
FF_EN-SP/IK_26/21 Promocija Odsjeka za turski jezik i književnost (u saradnji sa studentima) van. prof. dr. Edina Solak, voditeljica projekta doc. dr. Mirza Bašić, koordinator projektaprojektni tim: doc. dr. Yasemin Uzun, v. ass. Zeynep Türksever, ass. Medisa Zahirovć, ass. Zerina Bašić lično april – maj 2021. lično
FF_IN_OP_27/21 Posjeta učenika četvrtog razreda Druge gimnazije Odsjeku za turski jezik i književnost doc. dr. Mirza Bašić, voditelj projektaZaim Hajdarević, MA, koordinator projektaProjektni tim: van. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Eda Tok, doc. dr. Melike Uluçay, studenti Odsjeka za turski jezik i književnost, učenici završnih razreda Druge gimnazije lično decembar 2021. lično
FF_EM_SP/IP_28/21 Podjela stručne literature za izvođenje nastave na OTJ van. prof. dr. Edina i doc. dr. Mehmet Akif Yaman, voditelji projektadoc. dr. Mirza Bašić, koordinatorprojektni tim: doc. dr. Eda Tok, doc. dr. Melike Uluçay, koordinator Instituta Yunus Emre, ateše za obrazovanje pri Ambasadi Republike Turske Institut Yunus Emre oktobar 2021. Institut Yunus Emre
FF_EN_IR_29/21 Ishodi učenja u podučavanju turskog kao stranog jezika doc. dr. Mirza Bašić, voditelj projektavan. prof. dr. Edina Solak i Zaim Hajdarević, MA, koordinatori projektaprojektni tim: doc. dr. Yasemin Uzun, v. ass. Zeynep Türksever, ass. Medisa Zahirović, ass. Zerina Bašić, studenti Odsjeka za turski jezik i književnost lično februar-juni 2021. Lično
FF_IN_OP_30/21 Elaborat o opravdanosti pokretanja studijskog programa Studij prvog ciklusa (dodiplomski studij) “Tjelesni odgoj i sport” na OJ FF-a UNZE Voditelj projekta: van.prof.dr. Aleksa StankovićČlanovi projektnog tima: prof.dr. Mirjana Mađarevič; prof.dr. Nijaz Skender; Dr.sc. Nermin Salkanović, Dr.sc. Behudin Bajgorić, dr.sc Šemso Omranović, dr. Nedim Šišić, ECTS coordinator FF-a Decembar 2021.
FF_I/EM_PD-31/21 Međunarodni studentski turnir “EU-CONEXUS university sport games Zadar 2021” VOditelj projekta: van.prof.dr. Aleksa StankovićČLanovi projektnog tima: prof.dr. Mirjana Mađarević, Dr.sc. Nermin SalkanovićAsocijacija studenata Univerziteta u Zenici Međunarodni studentski turnir u Zadru 24.i 25.sept.2021. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Univerztet u Zenici, Univerzitetski sportski savez studenata Zenica
FF_I/EM_PD_32/21 Međunarodni studentski turnir u Odbojci i Košarci „Memorijal Vedrana Jelavića“ Voditelj projektaVan.prof.dr.Aleksa StankovićČlanovi projektnog timaProf.dr. Mirjana MađarevićDr.sc.Nermin SalkanovićDr.sc Behudin BajgorićAsocijacija studenata Univerziteta u Zenici Dubrovnik od 16.12.2021.g do 19.12.2021. g. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK,Univerzitet u Zenici,Univerzitetski sportski savez studenata Zenica
FF_ID-PD_33/21 Sportska takmičenja na nivo Univerziteta u Zenici 2021 .godineNogometOdbojkaStoni tenis Voditelj projektaVan.prof.dr.Aleksa StankovićČlanovi projektnog timaProf.dr. Mirjana MađarevićDr.sc.Nermin SalkanovićDr.sc Behudin BajgorićAsocijacija studenata Univerziteta u Zenici Novembar i decembar 2021.g Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK,Univerzitet u Zenici,Univerzitetski sportski savez studenata Zenica

PROJEKTI U 2020. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/20 Gramatička kompetencija studenata engleskog jezika na Odsjeku za engleski jezik i književnost van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, dos. cdr. Adnan Bujak, doc. dr. Melisa Bureković januar – maj 2020. lična sredstva
FF_IN_IR_02/20 Blog kao platforma za učenje u nastavi engleskog jezika struke na univerzitetskom nivou doc. dr. Izela Habul-Šabanović, prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Melisa Bureković, doc. dr. Adnan Bujak, prof. dr. Irma Čehić PF UNSA mart – april 2020. lično
FF_IN_SP_03_20 Jezik i mediji – radionice za studente doc. dr. Alica Arnaut, v. asist. Esmeralda Mustafić, v. asist. Jovana Jokanović februar – juni 2020. lično
FF_IN_SP_04_20 Kulturni front – Organizovanje javnih tribina prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Faruk Kozić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Hazim Begagić, doc. dr. Mirza Džananović, as. Alen Šabanović mart-decembar 2020. lično
FF_EN_SP_05_20 Strategija kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godine prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Faruk Kozić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Hazim Begagić, doc. dr. Mirza Džananović, as. Alen Šabanović juli 2020. – juli 2021. lično
FF_IN_SP_06/20 Didaktičke kompetencije studenata razredne nastave doc. dr. Amer Ćaro oktobar – decembar, 2020. lično
FF_EN_IK_07/20 Izrada portala ZDKULTURA.BA v. prof. dr. Esad Delibašić, as. Alen Šabanović mart – juli 2020. lično
FF_EN_OP_08/20 Upisna politika Odsjeka za kulturalne studije: održavanje ZOOM konsultacija doc. dr. Hazim Begagić mart – oktobar 2020. lično
FF_IN_IR_09/20 Njemačko-bosanski korona rječnik v. prof. dr. Belma Polić oktobar 2020 – maj 2021. lično

PROJEKTI U 2019. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_01/19 Osnivanje debatnog kluba „Demosten“ Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Prof. dr. Memnuna Hasanica Doc. dr. Alica Arnaut Doc. dr. Mirza Džananović Tamara Jakšić, predsjednica Asocijacije studenata FF-a od 2019. godine —-
FF_IN_OP_02/19 Pokretanje doktorskog studija iz lingvistike Prof. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Alica Arnaut, van. prof. dr. Amela Ćurković, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, van. prof. dr. Edina Solak, van. prof. dr. Belma Prndelj, doc. dr. Almina Lisičić, doc. dr. Melisa Bureković od 2019. godine —-
FF_EN_PD_03/19 Organizacija konferencije FF UNZE Prof. dr. Memnuna Hasanica, predsjednik Programskog odbora; doc. dr. Alica Arnaut, predsjednik Organizacionog odbora; članovi Organizacionog odbora: van. prof. Esad Delibašić, van. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Mirza Džananović, doc. dr. Amer Ćaro, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Almina Lisičić-Hedžić, doc. dr. Naida Bikić, asist. Alen Šabanović, asist. Esmeralda Mustafić, MA, v. asist. Harun Alić, MA od 2019. —-
FF_IN_SP_04/19 Metodičke radionice za učenike osnovne škole i studente studija razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti doc. dr. Alica Arnaut 2019. godina —-
FF_EN_SP/OP_05/19 Studijska posjeta grupe studenata ONJJK Njemačkoj van. prof. dr. Amela Ćurović oktobar, 2019. DAAD
FF_IM_IR_06/19 Autosemantičke i sinsematičke riječi u karahanidskom turskom jeziku (istraživanje djela iz perioda 11 – 13. stoljeće van. prof. dr. Edina Solak doc. dr. Yasemin Uzun v. asist. Mirza Bašić —- 2019. godina —–
FF_IN_SP_07/19 pokretanje časopisa Odsjeka za njemački jezik i književnost Korrelat v. asist. Harun Alić —- 2019. godina —–
FF_IN_PD_08/19 Proljetni party studenata Filozofskog fakulteta UNZE Asocijacija studenata FF UNZE —- 2019. godina —-
FF_IM_PD_09/19 Studentska posjeta Sajmu knjiga u Beogradu Asocijacija studenata FF UNZE FF UNZE 2019. godina lično i FF UNZE
FF_IN_OP_10/19 Pokretanje doktorskog studija Kultura i identitet Katedra za opću kulturologiju Odsjek za kulturalne studije Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost —- od 2019. godine —-
FF_EN_IR_11/19 Mapiranje industrijske kulturne baštine grada Zenice van. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Mirza Džananović, asist. Alen Šabanović Grad Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK mart – decembar 2019. godine Grad Zenica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

PROJEKTI U 2018. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_EM_IK_01/18 Projekat uključivanja zbornika radova Filozofskog fakulteta u CEEOL bazu (godišnji zbornik radova i zbornik radova međunarodne naučno-stručne konferencije Fakulteta) doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta prof. dr. Memnuna Hasanica CEEOL od 2018. godine _____
FF_IN_IR_02/18 Stanje i perspektive razvoja turizma na području Zeničko-dobojskog kantona prof.dr. Damir Kukić, voditelj projekta projektni tim: prof. dr. Esad Delibašić, dr. sc. Edin Tabak, dr. sc. Mirza Džananović _____ 2018. godina FMON
FF_IN_OP_03/18 Osnivanje debatnog kluba na Odsjeku za engleski jezik i književnost doc. dr. Edina Rizvić-Eminović doc. dr. Melisa Bureković asistent Goran Grubešić, MA _____ 2018. godina _____
FF_IN_IR_04/18 I žene su gradile Zenicu van. prof. dr. Esad Delibašić dr. sc. Mirza Džananović _____ 2018. godina ______
FF_IN_OP_05/18 Reakreditacija studijskih programa na FF UNZE dekan, prodekani, QA menadžer, ECTS koordinator, šefovi katedri, šefovi odsjeka _____ 2018 – 2019. _____
FF_IN_OP_06/18 Inoviranje nastavnih planova i programa dekan, prodekani, QA menadžer, ECTS koordinator, šefovi katedri, šefovi odsjeka _____ 2018 – 2019. _____
FF_IN_IR_07/18 Razvoj dinamičke e-platforme i istraživanje fuzzy logikom uticaja iste na upotrebljiva znanja kod studenata dr. sc. Naida Bikić, dr. sc. Nevzudin Buzađija, dr. sc. Dževad Burgić _____ 2018 – 2019. _____
FF_EM_OP_08/18 Projekat uključivanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u CEEPUS mrežu razmjene studenata i nastavnog osoblja doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta prof. dr. Memnuna Hasanica _____ 2018. i dalje Ministarstvo civilnih poslova
FF_IN_IR_09/18 Obrada paremiološkog minimuma u nastavi njemačkog jezika i njegovi ekvivalenti u bosanskom jeziku van. prof. dr. Belma Šator, voditelj projekta, prof. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Amela Ćurković _____ 2018. _____

PROJEKTI U 2017. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/2017 Testiranje jezičkih vještina iz oblasti engleskog jezika studenata na UNZE korištenjem kompjuterskog testa APTIS voditelji projekta: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović doc. dr. Adnan Bujak v. asist. mr. Melisa Bureković _____ januar, 2017 ____
FF_EM_PD_02/2017 Međunarodni naučno-stručni skup o edukaciji doc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta projektni tim: dekan, prodekani, šefovi odsjeka _____ od aprila 2017 do aprila 2018 FF, UNZE
do maja 2018.
FF_EM_PD_03/2017 Međunarodni naučno-stručni simpozij Geçmişten Günümüze Balkanlar'da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi van. prof. dr. Edina Solak, voditeljica projekta ispred FF UNZE Institut Yunus Emre januar – maj 2017 Institut Yunus Emre, pokroviteljstvo Republike Turske
FF_IN_SP_04/2017 Projekat saradnje studenata četvrte godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost i studenata Pravnog fakulteta na pripremi za takmičenje u oblasti međunarodnog arbitražnog prava voditeljice projekta: doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović doc. dr. Edina Rizvić-Eminović Pravni fakultet UNZE oktobar, 2017. ____
FF_IN_OP_05/2017 Osnivanje odsjeka za psihologiju projektni tim: prof. dr. Dženan Skelić, prof. dr. Almira Isić, prof. dr. Esad Delibašić, prof. dr. Nebojša Vasić, v.ass. Sedin Habibović, v. ass. dr. Amer Ćaro _____ novembar, 2017. budžet ZDK
FF_ IN_OP_06/2017 Pokretanje drugog ciklusa studija na Odsjeku za razednu nastavu projektni tim: prof. dr. Mirjana Mađarević, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Izet Pehlić, doc. dr. Elma Begagić, v. ass. dr. Amer Ćaro, v. ass. mr. Fehim Terzić _____ 2017-2018 budžet ZDK
FF_ IN_OP_07/2017 Pokretanje drugog ciklusa studija na Odsjeku za kulturalne studije projektni tim: prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Esad Delibašić, prof. dr. Salih Jalimam, doc. dr. Hazim Begagić _____ 2017-2018 budžet ZDK
FF_EM_SP_08/2017 Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV) projektni tim: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Amela Ćurković, doc. dr. Alica Arnaut, doc. dr. Edina Solak, v. asist. mr. Melisa Bureković International Centre for Modern Languages decembar, 2017 – januar, 2019. Ministarstvo civilnih poslova
FF_EM_SP_09/17 Projekat profesionalnog prevodilaštva studenata IV godine Odsjeka za njemački jezik i književnost Slobodanka Omerović, voditeljica projekta Centar za strane jezike Dijalog, Banja Luka Kulturno-umjetničko društvo iz Linza 2017. _____
FF_IK_OP_10/17 Pravljenje nove internetske stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Memnuna Hasanica doc. dr. Alica Arnaut šefovi odsjeka i katedri Fakulteta asistent Harun Alić _____ 2017. i dalje _____

PROJEKTI U 2016. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_IR_01/16 Gramatička kompetencija studenata prve godine engleskog jezika na Univerzitetu u Zenici doc. dr. Edina Rizvić-Eminović doc. dr. Adnan Bujak jan-dec 2016. —–

PROJEKTI U 2015. GODINI

ŠIFRA PROJEKTA NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA) VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIM PROJEKTNI PARTNER(I) VRIJEME REALIZACIJE IZVOR FINANSIRANJA
FF_IN_OP_01/15 Formiranje čitaonice Fakulteta i knjižnice Germanistike doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: prof.dr. Damir Kukić, Paša Jašarević FF UNZE, Firma Leikert Zenica, Stolarski obrt STIL Zenica 2015-2016. godine FF UNZE
FF_EN_SP_02/15 Snimanje kratkog filma na njemačkom jeziku na ekološku temu „Herr der Staubfilter“ („Gopodar filtera“) i njegova prezentacija u Gimnazijama ZE-DO i Srednjebosanskog kantona od 18.-22.04.2016. doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: studenti IV godine Studija njemačkog jezika i književnosti: Nikolina Grbavac, Ivan Arapović, Ismar Vehabović, MarijaBuljeta, Ajla Isić i dr. FF UNZE, ALBA Zenica, Ermina Kurevija, Pedagoški zavod Zenica, Gimnazije ZE-DO i Srednjebosanskog kantona 2015-2016. godine FF UNZE, ALBA Zenica
FF_EM_PD_03/15 Međunarodna studentska konferencija germanista „Heinrich Heine – pjesnik starih Azra“, 12.-13.05.2016. u Zenici doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: v. prof. dr. Memnuna Hasanica, v. prof.dr. Belma Šator, doc. dr. Michael Mayer, as. Slobodanka Omerović Ambasada SR Njemačke, Pravni fakultet UNZE, FF UNZE 2015-2016. godine Ambasada SR Njemačke, FF UNZE
FF_IN_OP_04/15 Nabavka 90 knjiga i digitalizacija bibliotečne građe od 1500 knjiga Odsjeka za njemački jezik i književnost doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: v.as.mr. Almina Lisičić-Hedžić, as. Harun Alić, as. Slobodanka Omerović Šahinpašić d.o.o. VBZ d.o.o. Buybook d.o.o. Ambasada SR Njemačke Ambasada Švicarske 2015-2016. godine Ambasada SR Njemačke, Federalno Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta, Ambasada Švicarske
FF_IK_OP_05/15 Oblikovanje i ažuriranje internetske podstranice Odsjeka za njemački jezik i književnost http://ff.unze.ba/njemacki/ doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: as. Harun Alić Selver Omerović, Mirsad Subašić 2015-2017. godine /
FF_EM_PD_06/15 Sedmica njemačkog filma u Zenici, 26.-30.09.2015. u Muzeju Grada Zenica doc. dr. Amela Ćurković, voditeljica projekta; projektni tim: doc. dr. Michael Mayer, as. Harun Alić Goethe Institut Sarajevo, Muzej Grada Zenice septembar 2015 /
Back To Top