skip to Main Content

Matematički kolokvij za studente 3. i 4. godine dodiplomskog studija i 5. godine (Master studija)

UNIVERZITET  U  ZENICI
FILOZOFSKI  FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA

MATEMATIČKI  KOLOKVIJ

Obavještavaju se studenti 3. i 4. godine dodiplomskog studija, te studenti 5. godine (Master studij), kao i nastavnici i saradnici Odsjeka Matematika i informatika da će u četvrtak 21.03.2019. godine od 12.00 do 13.00, u Informatičkom kabinetu FF-a,

Prof. dr. Ismar Volić

održati predavanje na temu:

“Neke nove primjene matematike u prirodnim naukama, inženjerstvu i informatici”.

Šef Odsjeka matematika i informatika:
Dr.sc. Dževad Burgić, vanr.profesor

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top