skip to Main Content
Naziv studijskog programa Studij matematike i informatike
Šef/ voditelj studijskog programa van. prof. dr. Naida Bikić
Nivo studijskog programa I + II ciklus
Akademski/ naučni/ stručni naziv po završetku studija Profesor matematike i informatike
Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 akademske godine – osam semestara
Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova

 

Back To Top