skip to Main Content
Print Friendly, PDF & Email

Deveti semestar

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

S

Br. st.

ECT(A)S

04K03-454

1.

Metodologija i tehnika naučnog rada

2

2

 

1

 

5

04K03-272

2.

Savremeni turski jezik

2

2

 

1

 

5,5

04K03-455

3.

Analiza grešaka u nastavi turskog jezika

2

3

 

1

 

5

04K03-273

4.

Književnost osmanskog perioda u BiH

2

2

 

 

5,5

 04K03-274

5.

Osmanska diplomatika i paleografija

2

2

 

1

 

5

04K03-277

6.

izborni predmet

(Uvod u lingvistiku I)

2

2

     

4

04K03-278

izborni predmet

(Uvod u studij turkologije I)

     

04K03-279

izborni predmet

(Pragmatika turskog jezika I)

     

04K03-280

izborni predmet

(Jezik medija)

     

04K03-281

Izborni predmet

(Književnostpostmoderne)

     
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

12

13

   

Ukupan broj sati u sedmici

25

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Deseti semestar

Šifra predmeta

R. br.

NAZIV  PREDMETA

P

V

Br. st.

S

Br. st.

ECT(A)S

04K03-275

1.

Orijentalno-islamska civilizacija

2

2

 

1

 

4

04K03-276

2.

Kontrastiranje jezika i teorija prevođenja

2

3

 

 

4

04K03-282

3.

izborni predmet

(Uvod u lingvistiku II)

2

2

     

4

04K03-283

izborni predmet

(Uvod u studij turkologije II)

     

04K03-284

izborni predmet

(Pragmatika turskog jezika II)

     

04K40-70

izborni predmet

(Ljudska prava i izazovi modernog društva)

     

04K03-456

4.

Završni magistarski rad

         

18

                 
                 
                 
 

Broj sati u sedmici P/V/LV

6

7

   

Ukupan broj sati u sedmici

13

 

Ukupan broj kreditnih bodova

     

30

 

Legenda: P-predavanja; V-vježbe; S-seminarski rad; Br. st.-broj studenata u grupama1; ECT(A)S-broj kredita

1Prema optimalnoj nastavnoj grupi studenata za vježbe i rad u seminaru (čl. 12. Odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona)

Back To Top