skip to Main Content

Obavijest o održavanju nastave u ljetnom semestru 2021 godine

Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet

PRIJEDLOG

održavanja nastave u LJETNOM semestru akademske 2020/21. godine na OJ Filozofski fakultet

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Zenici broj 01-02-5-582/21 te u skladu sa rezultatima Ankete o načinu održavanju nastave obavljene od strane QA Menadžera Krizni štab Filozofskog fakulteta donosi sljedeći prjedlog o organizaciji nastave u ljetnom semestru ak. 2020/21 godine:

  • Predlaže se kombinovani model nastave na sljedeći način:
    1. svi vanjski saradnici nastavu drže online koristeći G suite platformu
    2. stalno zaposleni nastavu drže jednu sedmicu u učionici, jednu sedmicu online.

2. U sedmici od 1. do 5. 3. 2021. godine nastavu na Fakultetu u učionici pohađaju sljedeći odsjeci: Odsjek za razrednu nastavu, Odsjek za kulturalne studije i Odsjek za njemački jezik i književnost.

Istovremeno, nastavu ONLINE pohađaju sljedeći odsjeci: Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Odsjek za matematiku i informatiku i Odsjek za engleski jezik i književnost.

3. U sedmici od 8. do 13. 3. 2021. nastavu na Fakultetu u učionici drže sljedeći odsjeci: Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Odsjek za matematiku i informatiku i Odsjek za engleski jezik i književnost.

Istovremeno, nastavu ONLINE drže sljedeći odsjeci: Odsjek za razrednu nastavu, Odsjek za kulturalne studije i Odsjek za njemački jezik i književnost.

4. Nastava na Odsjeku za turski jezik i književnost se odvija na način da u sedmici od 1. do 5. 3. 2021. nastavu u učionici pohađaju studenti I i III godine, dok studenti II i IV godine nastavu pohađaju online.

5. Nastava se u ostatku semestra nastavlja po istom principu smjenjujući sedmice online i direktne nastave.

6. Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, na osnovu prijedloga Operativnog kriznog tima Fakulteta može se donijeti odluka o organizaciji cjelokupne nastave online putem.

7. Zadužuju se šefovi odsjeka za međusobnu koordinaciju pri izradi rasporeda, poštujući sve epidemiološke mjere.

8. Godine / grupe studenata koje zbog svoje brojnosti ne mogu pohađati nastavu u učionici, istu će pohađati online. Nastavnici (stalno zaposleni i vanjski saradnici) mogu uz prisustvo manjeg broja studenata održavati konsultativnu nastavu na fakultetu po potrebi.

9. Ukoliko dođe do donošenja Odluke od strane Senata o promjeni načina organizovanja nastave, o istom ćete biti pravovremeno obaviješteni.

NNV Filozofskog fakulteta

Back To Top