skip to Main Content

Misija Filozofskog fakulteta temelji se na Zakonu o visokom obrazovanju koji regulira provođenje naučne, obrazovne, umjetničke i razvojne politike uopće. To podrazumijeva razvijanje univerzitetskog obrazovanja koje je utemeljeno na naučnom radu u svim područjima društvenih i humanističkih nauka, poticanje naučnog rada kroz naučna i stručna istraživanja, kao i objavljivanje tih istraživanja.

Misija Fakulteta je i širenje kulture, jačanje međunarodne saradnje, te sudjelovanje u međunarodnim i domaćim projektima. Kao kulturna i obrazovna ustanova Filozofski fakultet predstavlja stub naučnog razvoja sa zadatkom njegovanja duha tolerancije, međusobne saradnje i multietičnosti prema svim susjednim i svjetskim kulturama i jezicima, njegujući tradiciju a razvijajući inovativnost. Filozofski fakultet ostvaruje svoju misiju u smislu unapređenja i razmjene znanja i mobilnosti zaposlenika i studenata, djelujući na podizanje opće društvene svijesti.

Vizija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici jeste razvijanje najviših obrazovnih standarda u visokom obrazovanju. Kao visokoškolska i naučno-istraživačka ustanova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka Filozofski fakultet nastoji da kroz nastavni proces razvija kreativnost i kritičko mišljenje studenata, potiče inovativnost i teži akademskoj izvrsnosti koja kroz svoj naučni i istraživački rad postaje oslonac razvoja obrazovnog i društvenog života u cjelini.

Back To Top