skip to Main Content

Termini ispita u akademskoj 2019./20. godini V 9 (12.12.2019.)

TERMINI ISPITA IZ PRVE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

I SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
MORFOLOGIJA NJEMAČKOGJEZIKA Iuto., 01.09.2020. u 10.30 huto.,15.09.2020. u 10.30 hutorak, 06.10.2020. godine u 10.30 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK Ipet., 04.09.2020. u 10.00 hpet., 18.09.2020. u 10.00 hpetak, 09.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
USMENO IZRAŽAVNJE NA NJEMAČKOM JEZIKU Ipon., 31.08.2020. u 11.00hpon., 14.09.2020. u 11.00hponedjeljak, 05.10.2020. godine u 11.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
PISMENO IZRAŽAVANJE NA NJEMAČKOM JEZIKU Ipon., 31.08.2020. u 9.00 hpon., 14.09.2020. u 9.00 hponedjeljak, 05.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
UVOD U NJEMAČKU KNJIŽEVNOSTsub., 05.09.2020. u 12.00 hsub., 19.09.2020. u 12.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 12.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK Iuto., 08.09.2020. u 10.00huto., 22.09.2020. u 10.00hutorak, 13.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

II SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
MORFOLOGIJA NJEMAČKOG JEZIKA IIsri., 02.09.2020. u 9.00 hsri.,16.09.2020. u 9.00 hsrijeda, 07.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
FONETIKA I FONOLOGIJA NJEMAČKOG JEZIKAčet., 10.09.2020 u 13.00 hčet., 24.09.2020 u 13.00 hčetvrtak, 08.10.2020 u 13.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK IIpet., 04.09.2020. u 10.00 hpet., 18.09.2020. u 10.00 hpetak, 09.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
NJEMAČKA KNJIŽEVNOST PROSVJETITELJSTVAsub., 05.09.2020. u 12.00 hsub., 19.09.2020. u 12.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 12.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK IIuto., 08.09.2020. u 10.00huto., 22.09.2020. u 10.00hutorak, 13.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
PEDAGOGIJAsri., 02.09.2020. u 11.00 hsri., 16.09.2020. u 11.00 hponedjeljak, 12.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

TERMINI ISPITA IZ DRUGE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

III SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
SINTAKSA PROSTE REČENICE NJEMAČKOG JEZIKApet., 04.09.2020. u 9.00 hpet., 18.09.2020. u 9.00 hponedjeljak, 05.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIKsri., 02.09.2020. u 9.00 hsri., 16.09.2020. u 9.00 hsrijeda, 07.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK IIIpet., 04.09.2020. u 10.00 hpet., 18.09.2020. u 10.00 hpetak, 09.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
STURM UND DRANG I WEIMARSKA KLASIKAsub., 05.09.2020. u 10.00 hsub., 19.09.2020. u 10.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
KULTURA I CIVILIZACIJA AUSTRIJE I ŠVICARSKEčet., 03.09.2020. u 9.00 hčet., 17.09.2020. u 9.00 hčetvrtak, 08.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
PSIHOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJAuto., 01.09.2020. u 11.00 huto., 15.09.2020. u 11.00 hponedjeljak, 12.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

IV SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
SINTAKSA SLOŽENE REČENICE NJEMAČKOG JEZIKApon., 07.09.2020. u 9.00 hpon., 21.09.2020. u 9.00 hponedjeljak, 12.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
UVOD U LINGVISTIKU ZA GERMANISTEuto., 01.09.2020. u 9.00 huto., 15.09.2020. u 9.00 hutorak, 06.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK IVčet., 03.09.2020. u 10.30 hčet., 17.09.2020. u 10.30 hčetvrtak, 08.10.2020. godine u 10.30 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
NJEMAČKA KNJIŽEVNOST ROMANTIZMA, BIDERMAJERA I MLADE NJEMAČKEsub., 05.09.2020. u 10.00 hsub., 19.09.2020. u 10.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
INFORMATIKAsri., 02.09.2020. u 11.00 hsri., 16.09.2020. u 11.00 hsrijeda, 07.10.2020. godine u 11.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

TERMINI ISPITA IZ TREĆE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

V SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
TVORBA RIJEČI U NJEMAČKOM JEZIKUčet., 10.09.2020 u 13.00 hčet., 24.09.2020 u 13.00 hčetvrtak, 08.10.2020. godine u 13.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
KONTRASTIVNA ANALIZA NJEMAČKOG I B/H/S JEZKAsri., 2.09.2020. u 9.00 hsri., 16.09.2020. u 9.00 hsrijeda, 07.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK Vuto., 15.09.2020. u 9.00 huto., 29.09.2020. u 9.00 hutorak, 13.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
NJEMAČKA KNJIŽEVNOST REALIZMA I NATURALIZMAsub., 05.09.2020. u 12.00 hsub., 19.09.2020. u 12.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 12.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
HISTORIJA NJEMAČKOG JEZIKApon., 31.08.2020. u 9.00 hpon., 14.09.2020. u 9.00 hponedjeljak, 05.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
ENGLESKI JEZIKpon., 07.09.2020. u 11.00hpon., 21.09.2020. u 11.00hponedjeljak, 12.10.2020. godine u 11.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

VI SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
LEKSIKOLOGIJA I LEKSIKOGRAFIJApet., 04.09.2020. u 9.00 hpet., 18.09.2020. u 9.00 hpetak, 09.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK VIuto., 01.09.2020. u 10.30 huto.,15.09.2020. u 10.30hutorak, 06.10.2020. godine u 10.30 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
TEKSTNA LINGVISTIKAuto., 01.09.2020. u 9.00 huto.,15.09.2020. u 9.00 hutorak, 06.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
NJEMAČKA LIRIKA I DRAMA 20. STOLJEĆAsub., 05.09.2020. u 12.00 hsub.,19.09.2020. u 12.00hsubota, 10.10.2020. godine u 12.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA Isri., 16.09.2020. u 9.00 hsri., 30.09.2020. u 9.00 hsrijeda, 14.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
IZBORNI PREDMET: FRAZEOLOGIJAčet., 17.09.2020. u 9.00 hčet., 01.10.2020. u 9.00 hčetvrtak, 15.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

TERMINI ISPITA IZ ČETVRTE GODINE u akademskoj 2019/2020. godini

VII SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
TEORIJA PREVOĐENJA Iuto., 15.09.2020. u 9.00 huto., 29.09.2020. u 9.00 hutorak, 13.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK VIIpet., 04.09.2020. u 9.00 hpet., 18.09.2020. u 9.00 hpetak, 09.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
TESTIRANJE I VREDNOVANJE KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJEPo dogovoru s predmetnim nastavnikom.ponedjeljak, 05.10.2020. godine u 16.00 satiponedjeljak, 19.10.2020. godine godine u 10.00 sati
ŠKOLSKA PRAKSA Ipon., 31.08.2020. u 9.00 hpon., 14.09.2020. u 9.00 hponedjeljak, 05.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
NJEMAČKA PROZA 20. STOLJEĆAsub., 05.09.2020. u 10.00hsub., 19.09.2020. u 10.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
DIDAKTIKAsri., 02.09.2020. u 10.00 hsri., 16.09.2020. u 10.00 hsrijeda 14.10.2020. godine u 10:00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati

VIII SEMESTAR

NAZIV PREDMETASEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOKTOBARSKI ISPITNI ROK
PRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMINPRVI ISPITNI TERMINDRUGI ISPITNI TERMIN
SEMANTIKAuto., 01.09.2020. u 9.00 huto.,15.09.2020. u 9.00 hutorak, 06.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
TEORIJA PREVOĐENJA IIsri., 16.09.2020. u 9.00 hsri., 30.09.2020. u 9.00 hsrijeda, 14.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA IIčet., 17.09.2020. u 9.00 hčet., 01.10.2020. u 9.00 hčetvrtak, 15.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK VIIIsri., 2.09.2020. u 9.00 hsri., 16.09.2020. u 9.00 hsrijeda, 07.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
NJEMAČKA POSTMODERNA sub., 05.09.2020. u 10.00 hsub., 19.09.2020. u 10.00 hsubota, 10.10.2020. godine u 10.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
ŠKOLSKA PRAKSA IIpon., 31.08.2020. u 9.00 hpon., 14.09.2020. u 9.00 hponedjeljak, 05.10.2020. godine u 9.00 sati ponedjeljak, 19.10.2020. godine u 10.00 sati
IZBORNI PREDMET: STILISTIKA ZA GERMANISTEčet., 03.09.2020. u 10.30 hčet., 17.09.2020. u 10.30 hSvi studenti su položili ispit.

Šef  Odsjeka za njemački jezik i književnost

Van. prof. dr. Amela Ćurković

Back To Top