skip to Main Content

PROJEKTI U KOJE JE UKLJUČEN ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

PROJEKTI U 2020. GODINI
NAZIV PROJEKTA (PROGRAMA)VODITELJ(I) PROJEKTA I PROJEKTNI TIMPROJEKTNI PARTNER(I)VRIJEME REALIZACIJEIZVOR FINANSIRANJA
Blog kao platforma za učenje u nastavi engleskog jezika struke na univerzitetskom nivouvoditelj: doc. dr. Izela Habul-Šabanović
projektni tim: van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr .Melisa Bureković, prof. dr. Irma Čehić
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevumart, april 2020.---
Gramatička kompetencija studenata engleskog jezika na Odsjeku engleski jezik i književnostvan. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Melisa Bureković januar-maj 2020. godina----
PROJEKTI U 2019. GODINI
Pokretanje doktorskog studija iz lingvistikeProf. dr. Memnuna Hasanica, doc. dr. Alica Arnaut, van. prof. dr. Amela Ćurković, van. prof. dr. Edina Rizvić-Eminović, van. prof. dr. Edina Solak, van. prof. dr. Belma Prndelj, doc. dr. Almina Lisičić, doc. dr. Melisa Bureković---od 2019. godine----
Organizacija konferencije FF UNZEProf. dr. Memnuna Hasanica, predsjednik Programskog odbora; doc. dr. Alica Arnaut, predsjednik Organizacionog odbora; članovi Organizacionog odbora: van. prof. Esad Delibašić, van. prof. dr. Edina Solak, doc. dr. Mirza Džananović, doc. dr. Amer Ćaro, doc. dr. Adnan Bujak, doc. dr. Almina Lisičić-Hedžić, doc. dr. Naida Bikić, asist. Alen Šabanović, asist. Esmeralda Mustafić, MA, v. asist. Harun Alić, MA---od 2019.----
PROJEKTI U 2018. GODINI
Osnivanje debatnog kluba na Odsjeku za engleski jezik i književnostdoc. dr. Edina Rizvić-Eminović
doc. dr. Melisa Bureković
asistent Goran Grubešić, MA
_____2018. godina
Pretesting Advanced Level English Language Testdoc. dr. Edina Rizvić-Eminović
doc. dr. Adnan Bujak
doc. dr. Melisa Bureković
British Council Assessment Research Group, United Kingdom2018. godina
PROJEKTI U 2017. GODINI
Testiranje jezičkih vještina iz oblasti engleskog jezika studenata na UNZE korištenjem kompjuterskog testa APTISvoditelji projekta:
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
doc. dr. Adnan Bujak
v. asist. mr. Melisa Bureković
_____januar, 2017.
Međunarodni naučno-stručni skup o edukacijidoc. dr. Alica Arnaut, voditeljica projekta
projektni tim: dekan, prodekani, šefovi odsjeka
--------od aprila 2017. do aprila 2018.
Projekat saradnje studenata četvrte godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost i studenata Pravnog fakulteta na pripremi za takmičenje u oblasti međunarodnog arbitražnog pravavoditeljice projekta:
doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
Pravni fakultet UNZEoktobar, 2017.
Teacher education: Use of ICT in support of language teaching and learning (ICT-REV)projektni tim: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Amela Ćurković, doc. dr. Alica Arnaut v. asist. mr. Melisa BurekovićInternational Centre for Modern Languages, Grazdecembar, 2017 - januar, 2019.
PROJEKTI U 2016. GODINI
Gramatička kompetencija studenata prve godine engleskog jezika na Univerzitetu u Zenicidoc. dr. Edina Rizvić-Eminović, doc. dr. Adnan Bujakjanuar – decembar 2016. godine
PROJEKTI U 2015. GODINI
CEFR Pilot Study: Validating and extending the Common European Framework of Reference for Languagesviši asist. mr. Melisa BurekovićLancaster University, United Kingdom, Glyn Jonesseptembar – novembar 2015. godine
PROJEKTI U 2014. GODINI
Leverhulme EMSS: Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic LanguagesČlanovi istraživačkog tima na UNZE:
Prof.dr. Nadira Aljović, viši asist. mr. Melisa Bureković, asist. Goran Grubešić
University College London, University of Niš, University of Zadar, University of Sarajevo, Queen Mary University, University of Nova Gorica, University of Novi Sad, University of ZagrebČetiri godine:
2014 – 2018. godine
Leverhulme Trust (2014 – 2018)
https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/linguistics-research/recently-funded-projects/coordinated-research-experimental
Back To Top