skip to Main Content

STUDIJSKI PROGRAMI I IZLAZNA ZVANJA NA FILOZOFSKOOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI

(Koncept studija 4+1+3)

 

I ciklus – Dodiplomski studij

STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKA TITULA I STRUČNO ZVANJE SKRAĆENI NAZIV AKADEMSKO ZVANJE NA ENGLESKOM JEZIKU
Razredna nastava PROFESOR RAZREDNE NASTAVE Bachelor of Arts in Class Teaching
Matematika i informatika PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE Bachelor of Science in Mathematics and Information Technology
Engleski jezik i književnost PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Bachelor of Arts in English Language and Literature
Njemački jezik i književnost PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Bachelor of Arts in German Language and Literature
Turski jezik i književnost PROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Bachelor of Arts in Turkish Language and Literature
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost PROFESOR BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Bachelor of Arts in Bosnian, Croatian, Serbian Language and Literature
Kulturalni studij DIPLOMIRANI KULTUROLOG Bachelor of Science in Culturology

II ciklus – Magistarski studij

STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKA TITULA I STRUČNO ZVANJE AKADEMSKO ZVANJE NA ENGLESKOM JEZIKU
Razredna nastava MAGISTAR RAZREDNE NASTAVE
(Stručna oblast: Integrativna metodika nastavnih predmeta)
Master of Class Teaching (Occupation field: Integrative Methods of Teaching Subjects)
Engleski jezik i književnost MAGISTAR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – nastavnički smjer
MAGISTAR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI – prevodilački smjer
Master of English Language and Literature in Teaching
Master of English Language and Literature in Translation Studies
Njemački jezik i književnost MAGISTAR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Master of German Language and Literature
Turski jezik i književnost I KNJIŽEVNOSTI Master of Turkish Language and Literature
Matematika i informatika MAGISTAR MATEMATIKE I INFORMATIKE
(Stručna oblast: matematika ili informatika)
Master of Mathematics and Information Technology
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost MAGISTAR BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Master of Bosnian, Croatian, Serbian Language and Literature
Kulturalni studij MAGISTAR KULTUROLOGIJE – smjer kulturna baština
MAGISTAR KULTUROLOGIJE – smjer kulturalni i medijski menadžment
MAGISTAR KULTUROLOGIJE – smjer kulturni turizam
Master of Culturology (fields: cultural heritage or cultural and media management of cultural tourism)

III ciklus – Doktorski studij

STUDIJSKI PROGRAM AKADEMSKA TITULA I STRUČNO ZVANJE AKADEMSKO ZVANJE NA ENGLESKOM JEZIKU
Doktorski studij iz lingvistike DOKTOR LINGVISTIČKIH NAUKA sa naznakom uže naučne oblasti: lingvistika/bosanski, hrvatski, srpski jezik; lingvistika/engleski jezik; lingvistika/njemački jezik; lingvistika/turski jezik. PhD in Linguistics (area of interest: Linguistics/Bosnian/Croatian/Serbian Language; Linguistics/English language; Linguistics/German Language; Linguistics/Turkish Language
Back To Top