skip to Main Content
Šef / voditelj studijskog programa doc.dr. Ikbal Smajlović

 

Naučno-stručno područje studijskog programa lingvistika, filologija, književnost, metodika nastave bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

 

Trajanje studijskog programa (postoji li mogućnost studiranja na daljinu, vanrednog studija i sl.) 4 godine

 

Minimalni broj ECTS bodova potreban za završetak studija 240 ECTS bodova

 

Uslovi upisa na studij Nema prijemnog ispita

 

Zadaci studija – obrazovati diplomirane profesore bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti prema standardima ECTS sistema i Bolonjske deklaracije
– osigurati mehanizme ovladavanja savremenim temeljnim kompetencijama dilpomiranog profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
– primijeniti principe integralnog odgoja i obrazovanja, za što je nužno prožimanje informativnih i formativnih sastojnica studija
– primjenom ECTS sistema osigurati prohodnost studenata
– obrazovati, dugoročno gledano, vlastiti naučno-istraživački kadar
– orijentirati planske i osmišljene dugoročne projekte razvoja istraživanja lingvističkih nauka, a posebno bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
– ovakvim konceptom studija osigurati lakše uključivanje Univerziteta u Zenici i Zeničko-dobojskog kantona u brojne promjene i transformacije u društvu

 

Ishodi učenja – poticanje i razvijanje svijesti o važnosti jezika i književnosti u nacionalnoj kulturi, kao i o važnosti nacionalne kulture
– primjena stečenih znanja iz historije bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, dijalektologije i standardnog bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika (povezivanje znanja iz različitih jezičkih disciplina i rješavanje novih i složenih problema)
– primjena stečenih znanja iz bosanskohercegovačke književnosti i kulture te njihovo povezivanje s lingvističkim znanjima
– interpretiranje različitih književnih tekstova
– povezivanje nastavnih sadržaja predmeta bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika s ostalim sastavnicama predmeta (književnošću, usmenim i pismenim izražavanjem, medijskom kulturom), kao i s ostalim nastavnim predmetima
– samostalna izrada nastavnih materijala
– analiza i adekvatna primjena postupaka naučne i školske interpretacije književnog teksta
– sposobnost pisanja stručnog rada iz područja obuhvaćenih studijem (književne kritike, prikaza, recenzije i sl.)
– sposobnost pisanja kraćeg naučnog rada iz područja lingvistike i književnosti
– ispravno služenje savremenim pojmovima iz svih područja koje obuhvata studij

 

Mogućnost zapošljavanja i mišljenje organizacija vezanih za tržište rada o primjerenosti predviđenih ishoda učenja U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe ovaj studij mogu raditi u školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori, medijatori…

 

Mogućnost nastavka studija Nastavak studija je omogućen na drugom ciklusu (postdiplomski studij/master studij) na matičnom fakultetu, ali i na fakultetima u bližem i daljem okruženju.
Back To Top