skip to Main Content

Kontakt seminar između njemačkih i BiH univerziteta za Erasmus+ projekte

U četvrtak, 15.11.2018. je u Sarajevu delegacija UNZE-a predvodjena Prorektorom za medjunarodne odnose, prof. dr. Malikom Čabaravdićem, učestvovala na Kontakt seminaru između njemačkih i BiH univerziteta za Erasmus+ projekte. Ispred Filozofskog fakulteta UNZE-a na seminaru je učestvovala doc. dr. Amela Ćurković, šef Odsjeka za njemački jezik i književnost. Na seminaru je prisustvovalo 10-tak njemačkih i svi BiH univerziteti. Uspostavljeni su kontakti za dalju suradnju u pogledu mobilnosti i razmjene studenata i nastavnika, a prezentatori su dali korisne informacije o novinama Erasmus+ projekta.

Draft Agenda_Contact Seminar DAAD_Nov15_18

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top