skip to Main Content

TEME ZA SEMINARSKE RADOVE IZ PREDMETA

SEMANTIKA
(V semestar, akademska 2020)

 1. Gerundi načina u romanu „Kürk Mantolu Madona“
 2. Postpozicije u ablativu u romanu „Aşk“
 3. Proparticip na –dik u romanu „Yaprak Dökümü“
 4. Analitičke forme glagola u turskom jeziku u romanu „Masumiyet Müzesi“
 5. Aktivno i pasivno glagolsko stanje u romanu „Drina Köprüsü“
 6. Imperativ i optativ u romanu „Derviş ve Ölüm“
 7. Particip na –en u romanu „Benim Adım Kırmızı“
 8. Gerundi vremena u romanu „Cevdet Bey ve Oğulları“
 9. Prezent na –r u romanu „Şimdiki Çocuklar Harika“
 10. Proparticip na –ecek u romanu „Kiralık Konak“

NOSILAC PREDMETA
Van.prof.dr. Edina Solak

 

TEME SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA
TURCIZMI U BOSANSKOM JEZIKU

 NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA AKADEMSKE 2020/2021.

 1. Turcizmi u djelu “Dževdet beg i sinovi” OP
 2. Turcizmi u djelu „Ljubav“ EŠ
 3. Turcizmi u djelu „Derviš i smrt“ MS
 4. Turcizmi u djelu „Prokleta avlija“ IA
 5. Turcizmi u djelu „Legenda o Ali-paši“ EČ
 6. Turcizmi u djelu „Grmuša“ RNG
 7. Turcizmi u djelu „Zovem se crvena“ OP
 8. Turcizmi u djelu „Crna knjiga“ OP
 9. Turcizmi u djelu „Muzej nevinosti“ OP
 10. Turcizmi u djelu „Kuća pod najam“YKK
 11. Turcizmi u djelu „Istanbul“ OP
 12. Turcizmi u djelu „Snijeg“ OP
 13. Turcizmi u djelu „Bijeli zamak“ OP

Predmetni nastavnik
Van. prof. dr. Edina Solak

Back To Top