skip to Main Content

Nastavni plan studijskog programa Dodiplomskog studija njemačkog jezika i književnosti (I ciklus) 2019

Planska struktura I cikl 2019-bos

Planska struktura I cikl 2019-engl

Programska struktura I cikl 2019

Nastavni plan studijskog programa Master studija njemačkog jezika i književnosti (II ciklus) 2019

Planska struktura II ciklus 2019-bos

Planska struktura IIciklus 2019-engl

Programska struktura II cikl 2019

Nastavni plan studijskog programa Doktorski studij iz Lingvistike (III ciklus) 2021

Planska struktura III ciklus 2021-bos

Programska struktura III ciklus 2021-bos

Nastavni plan studijskog programa Dodiplomskog studija njemačkog jezika i književnosti (I ciklus) 2015

Planska strukt I ciklus 2015 bos

Planska strukt I ciklus 2015 engl

Programska struk I cikl 2015-eng

Programska strukt I cikl 2015 bos

Nastavni plan studijskog programa Master studija njemačkog jezika i književnosti (II ciklus) 2015

Planska strukt II ciklus 2015 bos

Planska strukt IIciklus 2015 engl

Programska strukt II cikl 2015 bos

Programska strukt II cikl 2015 eng

Back To Top