Obavijest o terminu ispitnog roka sa vježbi iz Informatike

Obavještavaju se studenti druge godine, da će se ispit sa vježbi održati u sljedećim terminima

I rok
utorak, 02.09. u 14:00 sati

II rok
utorak, 23.09. u 14:00 sati

Studenti koji nisu najmanje tri dana prije ispita odbranili zadaću i seminarski rad nemaju pravo pristupiti ispitu sa vježbi. U slučaju da na ispit izađe više od 16 studenata, morat će se formirati dvije grupe. Tada bi prva grupa imala ispit u 14:00, a druga grupa bi imala ispit u 16:00 sati. Podjela grupa će biti izvršena na osnovu evidencije prisustva studenata na vježbama.

Predmetni nastavnik
doc. dr Amira Šerifović

Rezultati završnog dijela ispita iz Osnova matematike 1 17.07.2014. godine

UNIVERZITET  U  ZENICI

FILOZOFSKI  FAKULTET

Odsjek: Razredna nastava

 

REZULTATI  završnog dijela ispita iz i Osnova matematike 1

17.07.2014. godine

 

POLOŽILI SU – Osnovi  matematike 1:

1.  Kovač  Azra                     23,0  (integralno),

2.  Lučić  Gabrijela               21,0  (integralno),

3.  Tadić  Katarina                16,0 (2.parcijalni).

 

Uvid u radove i upis ocjena se može obaviti  18.07.2014. godine (petak) od 9.00 do 11.30, ili 02.09.2014. godine (utorak) od 9.15 do 10.30 na FF-u.

 

Zenica, 18.07.2014. godine

  Predmetni nastavnik:

                                                                           Dr. sc. Dževad Burgić, docent

Rezultati završnog-Osnov.mat.1-17.07.14

 

Rezultati završnih ispita iz Analiza i Diferencijalnih jednačina 17.07.2014. godine

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Odsjek: Matematika i informatika

 

Rezultati završnih ispita iz Analiza i Diferencijalnih jednačina

17.07.2014. godine

 

Položili su Analizu I:
R.br. Prezime i ime Σ
1. Tolja  Adil  (2.parcijalni) 11,0
2. Krehmić Amina  (2.parcijalni) 12,0
3. Krivokapa  Emina  (1.parcijalni) 15,0

 

Položili su Analizu II:

R.br. Prezime i ime Σ
1 Hodžić  Džejlana  (2.parcijalni) 16,0
2 Kasumović  Redžiba  (2.parcijalni) 16,0

 

Položili su Diferencijalne jednačine:

R.br. Prezime i ime Σ
1 Bagarić  Julijana  (2.parcijalni) 15,0
2 Hrvić  Amra  (1.parcijalni) 12,0

 

Uvid u radove i upis ocjena 18.07.2014. od 9.00 do 11.30 ili 02.09.2014.godine od 9.15 do 10.30.

 

Zenica, 18.07.2014.godine

Predmetni nastavnik:

Dr. sc. Dževad Burgić, docent

Rezultati Analiza i Dif.jed.-zavrsni-17.07.14

 

Rezultati pismenog iz Euklidske geometrije II

Rezultati pismenog iz Euklidske geometrije II, predmeta sa druge godine studija, rađen 11.07.2014.

 Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Broj bodova
(max 50)
Mirvić Sanela - 35% 65% 16,67
Pojskić Bakir 35% - - 5,83
Sivro Nail 70% 90% 40% 33,33
Šantić Marija 10% 100% 10% 20,00
Šušnjara Nevenka 20% - 50% 11,67

Uvidu u radove studenti mogu pristupiti u četvrtak 17.07. u 9:00. Termin završnog usmenog ispita će se održati u četvrtak 17.07. u 9 sati. Popravni ispit je 24.07., takođe u 9 sati.

Predmetni nastavnik
Doc. dr sc Almasa Odžak

Rezultati pismenog ispita iz Linearne algebre

Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 50)
Kadrić Edina 50% - 90% 60% 25,00
Bešo Emin 50% 15% 100% 35% 25,00
Čengić Emir 95% 15% 25% 55% 23,75

Uvidu u radove se može pristupiti u četvrtak 17.07. u 9:00. Usmeni dio ispita će se održati u subotu 19.07. u 11:00. Studenti koji su osvojili manje od 25 a više od 23,5 boda su položili uslovno. To znaći da imaju pravo izaći na usmeni dio ispita samo jednom i ako tad ne polože moraju ponovo polagati pismeni dio ispita.

Predmetni nastavnik
Dr sc Ramiz Vugdalić, v. prof.