skip to Main Content

Rezultati pismenog dijela ispita iz Osnova matematike 2 i Metodike početne nastava  matematike 2

UNIVERZITET U ZENICI
FILZOFSKI FAKULTET
RAZREDNA NASTAVA

Rezultati pismenog dijela ispita iz Osnova matematike 2
rađen 08.10.2019.

r.b Student Broj index-a

Bodovi

max 40

1. Husanović Mehmed 6318 25

Uvid u radove i završni ispit planiran u petak 11.10.2019. u 9.30.

Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodike početne nastava  matematike 2

rađen 08.10.2019.

r.b Student Broj index-a

Bodovi

max 40

1. Riđić Nermin 5955 26,5

Uvid u radove i završni ispit planiran u petak 11.10.2019. u 9.30.

Predmetni profesor:
Doc.dr. Naida Bikić

 

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top