skip to Main Content

Opće odrednice Odsjeka za kulturalne studije

Personalni sastav Studijskog programa Kulturalni studij:

prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Faruk Kozić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Hazim Begagić, doc. dr. Mirza Džananović, v. as. Alen Šabanović, as. Selma Alić-Šišić i Indira Agić iz reda studentica i studenata I ciklusa studija.

Šef Studijskog programa: doc. dr. Hazim Begagić

Stalno zaposleni nastavnici i saradnici: doc. dr. prof. dr. Damir Kukić, prof. dr. Indira Meškić, prof. dr. Faruk Kozić, v. prof. dr. Esad Delibašić, doc. dr. Hazim Begagić, doc. dr. Mirza Džananović, v. as. Alen Šabanović, Selma Alić-Šišić.

Spoljni saradnici: Prof.dr. Siniša Vidaović, prof.dr. Lejla Kodrić Zaimović, prof.dr. Jasmina Husanović, v.prof.dr. Zilka Šiljak, v.prof.dr. Seid Masnica,  Doc. dr. Senija Šehanović, Prof.dr. Senadin Lavić, v. prof. dr. Amer Džihana, v. as. Alena Kahrimanović, Narcisa Puljek-Bubrić i Mujesira Purić (stručnjak iz prakse)

MATIČNOST

Katedra za opću kulturologiju matična je za niz naučnih polja iz Humanističkih, Društvenih i Interdisciplinarnih društveno-humanističkih nauka: Kulturologija, Komunikologija i mediji, Društvene i informacijske nauke, Historija, Muzička kultura.

Nastava na Katedri za opću kulturologiju se izvodi u okviru sve tri ciklusa:

  • Studijski program Kulturalni studij Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici (I ciklus)
  • Studijski program Kulturalni studij Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program: Kulturalni studiji (II ciklus)
  • Studijski program: Kultura i identitet (III ciklus)

Više informacija o Studijskom programu Kulturalni studij na web stranici: https://kulturalnestudije.ba/

Back To Top