skip to Main Content

Studijski programi na prvom ciklusu studija

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici na prvom ciklusu studija izvodi se sedam jendopredmetnih studijskih programa:

  1. Razredna nastava
  2. Matematika i informatika
  3. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  4. Engleski jezik i književnost
  5. Njemački jezik i književnost
  6. Turski jezik i književnost
  7. Kulturalni studij
  8. Tjelesni odgoj i sport

Studij traje 8 semestara ili četiri akademske godine.

Upis u prvu godinu I ciklusa studija vrši se na osnovu javnog konkursa kojeg raspisuje Senat Univerziteta u Zenci, za onaj broj mjesta na koji je Vlada Kantona dala prethodnu saglasnost.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.

Studenti drugih univerziteta, kao i studenti unutar Univerziteta (prelazak s jednog programa studija na drugi) mogu prijeći i nastaviti studij na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u kojem slučaju mu se priznaju položeni ispiti u cjelosti ukoliko postoji istovjetnost nastavnih programa.Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta utvrđuje se razlika i student ju je dužan položiti.

Zahtjev za prelazak uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi u Studentsku službu, najkasnije do 15.09. tekuće godine.

Back To Top