skip to Main Content

Studijski programi na drugom ciklusu studija

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici na drugom ciklusu studija izvod se sedam jednopredmetnih studijskih programa:

  1. Razredna nastava
  2. Matematika i informatika
  3. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
  4. Engleski jezik i književnost
  5. Njemački jezik i književnost
  6. Turski jezik i književnost
  7. Kulturalni studij

Studij traje dva semestra ili jednu akademsku godinu.

Magistarski studij završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom magistarskog rada u skladu sa studijskim programom i Statutom Univerziteta.

Magistarski rad predstavlja samostalan naučno-istraživački i stručni rad kandidata, kojim on pokazuje da je ovladao određenom problematikom i da može samostalno da postavlja i rješava naučno-istraživačke i stručne probleme/zadatke.

Back To Top