skip to Main Content

RASPORED ISPITA PO PREDMETIMA NA II CIKLUSU STUDIJA za akademsku 2015/2016.godinu

Predmet junsko-julski rok
I termin II termin
Dan Sat Dan Sat
1. Kompjuterski podržana nastava stranog jezika 22.6.2016. 10:00 6.7.2016. 10:00
2. Interaktivna nastava engleskog jezika 25.6.2016. 9:00 9.7.2016. 9:00
3. Savremeni engleski jezik X 20.6.2016. 10:00 4.7.2016. 10:00
4. Naučno-istraživački rad u metodici nastave stranih jezika 25.6.2016. 11:00 9.7.2016. 11:00
5. Analiza diskursa 21.6.2016. 10:00 5.7.2016. 10:00
6. Istraživanje i izrada završnog rada 24.6.2016. 10:00 8.7.2016. 10:00
7. Savremeni engleski jezik IX 15.6.2016. 11:00 25.6.2016. 11:00
8. Priprema za istraživanje 25.6.2016. 10:00 9.7.2016. 10:00
9. Filozofija edukacije (izborni predmet) 23.6.2016. 10:00 7.7.2016. 10:00
  • Nastava na II ciklusu studija uljetnom semestru akademske 2015/2016.godine završava se 6.2016.godine.
  • Prvi ispitni termini u junsko-julskom ispitnomroku za predmete iz ljetnog semestra traju od 6.2016.  do 25.6.2016.
  • Drugi ispitni termini u junsko-julskom ispitnom rokutraju od 7.2016. do 9.7.2016.

 

šef Odsjeka
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović

Back To Top