skip to Main Content
Naziv predmetaFakultet/OdsjekFond
sati
SemestarNastavnikSaradnik
Nastava turskog jezika IFF
Turski jezik i književnost
3+5IDoc. dr. Mirza BašićDoc. dr. Yasemin Uzun, lektor
V. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Ass. Medisa Zahirović
Opća lingvistikaFF
Turski jezik i književnost
3IVanr. prof. dr. Edina Solak-
Akademska pismenostFF
Turski jezik i književnost
2+2IVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
BHS jezik IFF
Turski jezik i književnost
2+2IVanr. prof. dr. Amina PehlićV. ass. Esmeralda Mustafić, MA
Uvod u književnostFF
Turski jezik i književnost
2+2IDoc. dr. Dženan KosV. ass. mr. Ikbal Smajlović
IZBORNI
Pismeno izražavanje
FF
Turski jezik i književnost
2+2IDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
IZBORNI
Kultura jezika
FF
Turski jezik i književnost
2+2IVanr. prof .dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNI
Filozofija i savremenost
FF
Turski jezik i književnost
2+2I--
Nastava turskog jezika IIFF
Turski jezik i književnost
3+5IIDoc. dr. Mirza BašićDoc. dr. Yasemin Uzun, lektor
V. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Ass. Medisa Zahirović
Jezičke vježbeFF
Turski jezik i književnost
2+2IIVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Turski jezik IFF
Turski jezik i književnost
2+2IIDoc. dr. Mirza BašićV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
BHS jezik IIFF
Turski jezik i književnost
2+2IIVanr. prof. dr. Amina PehlićV. ass. Esmeralda Mustafić, MA
PedagogijaFF
Turski jezik i književnost
2+1IIProf. dr. Amel Alić-
IZBORNI
Razumijevanje slušanjem
FF
Turski jezik i književnost
2+2IIDoc. dr. Yasemin UzunAss. Zerina Bašić
IZBORNI
Komunikologija
FF
Turski jezik i književnost
2+2IIProf. dr. Damir Kukić-
IZBORNI
Turkološka istraživanja
FF
Turski jezik i književnost
2+2IIDoc. dr. Mirza BašićAss. Medisa Zahirović
Fonetika turskog jezikaFF
Turski jezik i književnost
3+5IIIDoc. dr. Mirza BašićV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Ass. Medisa Zahirović
LeksikologijaFF
Turski jezik i književnost
3IIIVanr. prof. dr. Edina Solak-
Kultura govoraFF
Turski jezik i književnost
2+2IIIVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Turski jezik IIFF
Turski jezik i književnost
2+2IIIDoc. dr. Mirza BašićDoc. dr. Yasemin Uzun, lektor
V. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Psihologija odgoja i obrazovanjaFF
Turski jezik i književnost
2+1IIIProf. dr. Dženan SkelićV. ass. mr. Sedin Habibović
IZBORNI
Usmeno izražavanje
FF
Turski jezik i književnost
2+2IIIDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
IZBORNI
Funkcionalni stilovi
FFTurski jezik i književnost2+2IIIVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNI
Interpunkcija u teoriji i praksi
FF
Turski jezik i književnost
2+2IIIDoc. dr. Mirza BašićAss. Medisa Zahirović
Morfologija turskog jezikaFF
Turski jezik i književnost
3+5IVDoc. dr. Mirza BašićV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Ass. Medisa Zahirović
Divanska književnostFF
Turski jezik i književnost
2+2IVDoc. dr. Ibnel RamićV. ass. mr. Ikbal Smajlović
Dr. Amina Šiljak-Jesenković
(stručnjak iz prakse)
Turcizmi u bosanskom jezikuFF
Turski jezik i književnost
2+2IVVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. Esmeralda Mustafić, MA
DidaktikaFF
Turski jezik i književnost
2+1IVDoc. dr. Amer Ćaro-
Turski jezik IIIFF
Turski jezik i književnost
2+2IVDoc. dr. Mirza BašićDr. sc. Yasemin Uzun, lektor
V. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
IZBORNI
Osnove arapskog jezika
FF
Turski jezik i književnost
2+2IVProf. dr. Mejra SoftićAss. Berina Mehić
IZBORNI
Sociolingvistika
FF
Turski jezik i književnost
2+2IVVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. Esmeralda Mustafić, MA
IZBORNI
Konverzacijske vježbe I
FF
Turski jezik i književnost
2+2IVDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Sintaksa turskog  jezikaFFTurski jezik i književnost2+4VDoc. dr. Mirza BašićV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektorAss. Medisa Zahirović
Osmanski turski IFFTurski jezik i književnost2+2VDoc. dr. Yasemin UzunAss. Zerina Bašić
Turska književnost IFFTurski jezik i književnost2+2VDoc. dr. Yasemin UzunAss. Zerina Bašić
Jezici u kontaktuFFTurski jezik i književnost3VVanr. prof. dr. Edina Solak-
Pedagoška psihologijaFFTurski jezik i književnost2+2VProf. dr. Dženan SkelićV. ass. mr. Sedin Habibović
IZBORNITursko-bosanski prevodi IFFTurski jezik i književnost2+2VVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNITurkološka istraživanjaFFTurski jezik i književnost2+2VDoc. dr. Mirza BašićAss. Medisa Zahirović
IZBORNIKonverzacijske vježbe IIFFTurski jezik i književnost2+2VDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Semantika FFTurski jezik i književnost2+4VIVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Osmanski turski IIFFTurski jezik i književnost2+2VIDoc. dr. Yasemin UzunAss. Zerina Bašić
Turska književnost IIFFTurski jezik i književnost2+2VIDoc. dr. Yasemin UzunAss. Zerina Bašić
Kultura i umjetnost TurskeFFTurski jezik i književnost3+2VIDoc.dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektorDr. Amina Šiljak-Jesenković(stručnjak iz prakse)
DidaktikaFFTurski jezik i književnost2+2VIDoc. dr. Amer Ćaro-
IZBORNITursko-bosanski prevodi IIFFTurski jezik i književnost2+2VIVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNIEngleski jezikFFTurski jezik i književnost2+2VIVan.prof.dr. Adnan Bujakv.ass. Goran Grubešić, MA
IZBORNIHistorija BiHFFTurski jezik i književnost2+2VIDoc.dr. Mirza Džananović-
Medijska kulturaFFTurski jezik i književnost2+2VIIProf. dr. Damir Kukić-
Metodika IFFTurski jezik i književnost2+2VIIVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Moderna Turska IFFTurski jezik i književnost3VIIDoc.dr. Mirza Džananović-
Bosanska narodna književnostFFTurski jezik i književnost2+2VIIDoc. dr. Ibnel RamićV. ass. mr. Ikbal Smajlović
Svjetska književnostFFTurski jezik i književnost2+2VIIDoc. dr. Dženan KosV. ass. mr. Ikbal Smajlović
FrazeologijaFFTurski jezik i književnost3+2VIIVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
IZBORNITurski u upotrebiFFTurski jezik i književnost2+2VIIDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
IZBORNIOsmanska paleografijaFFTurski jezik i književnost2+2VIIVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNITursko-bosanski prevodi IIIFFTurski jezik i književnost2+2VIIVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
Savremena turska književnost FFTurski jezik i književnost2+3VIIIDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Metodika IIFFTurski jezik i književnost2+2VIIIVanr. prof. dr. Edina SolakV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
Moderna Turska IIFFTurski jezik i književnost3VIIIDoc.dr. Mirza Džananović-
Turska narodna književnostFFTurski jezik i književnost2+2VIIIDoc. dr. Yasemin UzunV. ass. mr. Zeynep Türksever, lektor
IZBORNIOsmanska diplomatikaFFTurski jezik i književnost1+3VIIIVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNIStilistikaFFTurski jezik i književnost1+3VIIIVanr. prof. dr. Edina SolakAss. Medisa Zahirović
IZBORNINjemački jezikFFTurski jezik i književnost2+2VIIIDoc. dr. Almina Lisičić-HedžićV. ass. Lamija Ekinović, MA
Redni brojPredmetSemestar
(Fond sati)
Nastavnik / saradnik
1.Metodologija u jezičkim i književnim istraživanjimaI (2+2)Vanr. prof. dr. Edina Solak
Doc. dr. Mirza Bašić
Doc. dr. Yasemin Uzun
2.Savremeni turski jezikI (3+2)Doc. dr. Mirza Bašić
Doc. dr. Yasemin Uzun
3.Analiza grešaka u nastavi turskog jezikaI (2+2)Vanr. prof. dr. Edina Solak
Doc. dr. Mirza Bašić
4.Književnost osmanskog perioda u BiHI (2+2)Prof. dr. Muris Bajramović
5.Osmanska diplomatika i paleografijaI (2+2)Vanr. prof. dr. Edina Solak
6.Orijentalno-islamska civilizacijaII (2+2)Doc.dr. Yasemin Uzun
Dr. Alaudin Husić (stručnjak iz prakse)
7.Kontrastiranje jezika i teorija prevođenjaII (2+2)Vanr. prof. dr. Edina Solak
Doc. dr. Mirza Bašić
Izborni kolegij1. Uvod u studij turkologije I i III-II (2+2)Doc. dr. Mirza Bašić
 2. Pragmatika turskog jezika I i III-II (2+2)Vanr.prof.dr. Edina Solak
 3. Jezik medijaI (2+2)-
 4. Književnost postmoderneI (2+2)Prof.dr. Muris Bajramović
Doc. dr. Melinda Botalić
 5. Ljudska prava i izazovi modernog društvaII (2+2)-
Back To Top