skip to Main Content

Prvi ciklus studija: 8 semestara = 240 ECTS

 Izlazno zvanje: profesor njemačkog jezika i književnosti

____________________________________________________________________

Drugi ciklus studija: 2 semestra = 60 ECTS

 Izlazno zvanje: magistar njemačkog jezika i književnosti

____________________________________________________________________

Treći ciklus studija: doktor humanističkih nauka za posebno usmjerenje (lingvistika, književnost, metodika)

Back To Top